Részletes leírás
Partnerek
Sajtóközlemények
Nemzetközi találkozók
Kapcsolat

ARCCHAD projekt – kistermelők támogatása az éghajlatváltozás okozta kihívások kezelésében

Kistermelők számára kínált alternatív megoldások az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra, figyelembe véve a komplex gazdasági, környezeti és társadalmi tényezőket, kiterjesztve az egész értékláncra.

Támogatási Program:

Interreg IPA VI-A Magyarország-Szerbia Program (2021-27)

Projektazonosító:

Interreg IPA VI-A - HUSRB/23R/11/008

Projekt rövidített neve:

ARCCHAD

Projekt partnerek:

Vezető kedvezményezett: KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (HU)

Projekt partnerek:

  • Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete (HU)
  • Zentai Kertészek Egyesülete (SRB)
  • Újvidéki Üzleti Akadémia Egyetem (SRB)

Projekt teljes költségvetése:

323.378,00 EUR, melyből 274.871,30 EU hozzájárulás

Megvalósítási időszak:

24 hónap, 2024.06.01.-2026.05.31. között

 

Rövid projektleírás

Az ARCCHAD projekt a klímaváltozás által leginkább veszélyeztetett mezőgazdasági szereplőkkel kapcsolatos kihívásokra koncentrál. A kistermelők által működtetett gazdaságok mély történelmi örökségei és a hagyományai a határ mindkét oldalán megtalálhatók. A családi gazdaságok kiemelt szerepet játszanak a vidék fenntartásában. Azonban hagyományos mezőgazdasági módszereik és marketingstratégiáik már nem hatékonyak, hiszen a klímaváltozás negatív hatásaival is szembe kell nézniük. A technológiai, társadalmi és piaci előre lépések iránti ismeretek hiánya mindkét határmenti vidékben alátámasztja a határokon átnyúló kezdeményezések szükségességét. Az ARCCHAD egy innovatív, többszereplős megközelítést javasol.

 

Célcsoportok

A fő célcsoportok mindkét országban hasonló problémákkal szembesülnek, és a javasolt megoldások egyaránt alternatívát kínálnak a határmenti régiókban. A fő célcsoportot a kis léptékű gazdálkodók képviselik, akik egyben a projekt főbb kedvezményezettjei. A határ menti területen élő fogyasztókat/állampolgárokat is célzó szemléletformáló tevékenységek mellett más érintett szervezetek is bevonásra kerülnek.

 

Tevékenységek

A projekt első feladata olyan mintagazdaságok kiválasztása - kettőt Magyarországon és kettőt Szerbiában -, amelyek nyitottak új, technológiai, piaci és társadalmi megoldások bevezetésére. Az egyeztető műhelymunka után az elérhető mezőgazdasági digitális szolgáltatók és megoldások feltérképezése következik. Felmérik a kis léptékű gazdaságok igényeit az agro-digitális eszközök terén, majd a kiválasztott megoldásokat tesztelik és értékelik. Az eredményeket egy kézikönyvben összegzik, majd a mintafarmokon bemutatják.

A konzorcium közösen készít el egy helyi élelmiszerrendszer-tanulmányt a határon átnyúló régióban, amely betekintést nyújt a jelenlegi élelmiszerláncokba és infrastruktúrákba. 20 szerb és 20 magyar gazda részvételével tanulmányutat szervezünk, azzal a céllal, hogy megismerhessék az innovatív eszközöket és az osztrák jó gyakorlatokon alapuló kiegészítő gazdálkodási tevékenységeket.

A partnerek együtt kidolgozzák és valósítják meg a gazdák és fogyasztók kapacitásbővítési képzéseit. Az innovatív megközelítések közé tartoznak a kiegészítő gazdálkodási tevékenységek és a szolidáris alapú élelmiszerellátási láncok. A képzések a piaci és társadalmi innovációkat a klímához való ellenálló képességek áttekintését, valamint az kísérleti gazdálkodási technikákat is felölelik.

A projekt eredményeit egy animált videóban összegzik. A webes, többfunkciós platform, amelyet a Vezető Partner biztosít, bemutatja az összes projekt eredményt és eredményt a fenntarthatósági célokra.

 

Főbb eredmények

AZ ARCCHAD projektnek 3 fő eredménye van:

  1. Kísérleti program - mezőgazdasági digitális eszközök bemutatása és tesztelése két magyar és két szerb mintafarmon.
  2. Innovatív megoldások - innovatív értéklánc-módszertanok bevezetése az alternatív élelmiszerrendszer számára közösen kidolgozott és végrehajtott intézkedések által.
  3. Tudás kiterjesztése a mintafarmok résztvevői számára a teljes értékláncban (fogyasztók bevonása).

 

Megvalósítás helyszínei

Az ARCCHAD tevékenységei a konzorcium tagjainak városaiban valósulnak meg: Kiskőrös, Kecskemét, Zenta és Újvidék. A mintagazdaságok helyszíneit a megvalósítás fázisban határozzák meg.

Vezető kedvezményezett:

KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (HU)

Projekt partnerek:

• Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete (HU)
• Zentai Kertészek Egyesülete (SRB)
• Újvidéki Üzleti Akadémia Egyetem (SRB)

CÍM

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Letöltéshez kattintson a linkre:
Sajtóközlemény 2023.08.30.

ARCCHAD KICK-OFF MEETING - Együtt a csapat! - 2024. június 21.

Június 21-én a Kecskemét melletti Kujáni-tanyán összegyűlt az ARCCHAD projekt 4 konzorciumi tagja: megkezdődött a közös munka. A rövid bemutatkozások után rögtön kiderült, hogy mindannyian tele vagyunk szakmai tudással és lelkesedéssel. Közös célunk, hogy innovatív megoldásokkal támogassuk a kistermelőket, hiszen ők az agrárszektor egyik legsebezhetőbb résztvevői. A klímaváltozás hatásait ők is érzik, de a nagyobb gazdaságokkal ellentétben kevesebb erőforrásuk van a védekezésre. A határmenti együttműködés fontos tanulási lehetőségeket rejt.

Ebédidő után bejártuk a Kujáni-tanyát, amely maga is egy kistermelői innovatív gazdaság: fő profilként gyümölcstermesztéssel foglalkoznak, de emellett több kísérleti projekt megvalósításába is belevágtak már.
A felmerült további kérdések megválaszolása után egy Star Wars példát felhasználó csapatépítő játék keretében, jelképesen lézerfénnyel megküzdöttünk a „klímaváltozás rossz erőivel”. Ezt az erőt szeretnénk átadni tudás/tapasztalat, tananyagok és tanulmányok formájában a kistermelőknek is.

Készen állunk egy igazán sikeres projekt megvalósítására!

 

Kapcsolattartó

Lakó-Tóth Edit, vezető projektmenedzser 
E-mail: lakototh.edit@kdmfu.hu
Telefon: +36 30 014 8245

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram