2021.04.20.
Pályázat könyvtári és levéltári szakmai kiadványok megjelentetésének támogatására

Pályázat megnevezése Pályázat könyvtári és levéltári szakmai kiadványok megjelentetésének támogatására Pályázat tárgya és célja A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiumának pályázati felhívása könyvtári és levéltári szakmai kiadványok (évkönyvek, monográfiák, tanulmánykötetek, módszertani kiadványok és forráskiadványok) megjelentetésének támogatására. Releváns szakterületek Támogatás Támogatható tevékenységek A Kollégium csak országos, megyei/fővárosi, regionális szintű, illetve határ menti országok közgyűjteményeivel […]

Tovább olvasom
2021.04.20.
Pályázat orvosi eszközök beszerzésére

Pályázat megnevezése Pályázat orvosi eszközök beszerzésére Pályázat tárgya és célja A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei. Releváns szakterületek Támogatás, egészségügy Támogatható tevékenységek A kiírás keretében önállóan támogatható […]

Tovább olvasom
2021.04.20.
Pályázat kommunális eszközök beszerzésének támogatására

Pályázat megnevezése Pályázat kommunális eszközök beszerzésének támogatására Pályázat tárgya és célja A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a belterületi közterületek rendezettségének támogatására, feltételeinek javítása, megfelelő eszközállomány biztosítására. Releváns szakterületek Fejlesztés Támogatható tevékenységek Belterületi utak, közterületek kezelését, karbantartását, rendszeres felújítását, településtisztasági szolgáltatást biztosító gépek, eszközök beszerzése: a.) erőgépek, munkagépek1 […]

Tovább olvasom
2021.04.20.
Pályázat tanya- és falugondnoki buszok beszerzésének támogatására

Pályázat megnevezése Pályázat tanya- és falugondnoki buszok beszerzésének támogatására Pályázat tárgya és célja A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének növelését, a fiatalok helyben maradását. Magyarország Kormányának célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán, hogy a vidéki településen élő emberek igényesek legyenek az őket körülvevő környezetre, büszkék legyenek a falusi életformára. […]

Tovább olvasom
2021.04.20.
Önkormányzati járdaépítés vagy felújítás anyagtámogatása

Pályázat megnevezése Önkormányzati járdaépítés vagy felújítás anyagtámogatása Pályázat tárgya és célja A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések járdái építésének, felújításának anyagtámogatása, és ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség javításával. Releváns szakterületek Fejlesztés, infrastruktúra Támogatható tevékenységek • Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon történő új járda építésének anyagtámogatása (például: […]

Tovább olvasom
2021.04.01.
Pályázat határokon átnyúló kerékpáros túrák, programok megvalósításának támogatására

Pályázat tárgya és célja A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Pályázati felhívása a környezettudatos szemléletet erősítő, határokon átnyúló kerékpáros túrák és programok megvalósításának támogatására. Támogatható tevékenységek A pályázat célja, hogy a programok biztosítsanak lehetőséget a határ menti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak jobb megismertetésére, ezen kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A támogatás formája Vissza […]

Tovább olvasom
2021.04.01.
Pályázat kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására

Pályázat tárgya és célja Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, pályázati felhívása kompok, révek tulajdonosai és üzemeltetői számára, azok fenntartásának és felújításának támogatására. Támogatható tevékenységek Meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok, és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, felszerelési munkálatainak, valamint kivételes esetben új eszközök beszerzésének támogatásaTovábbá a méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén […]

Tovább olvasom
2021.04.01.
Pályázat utak, hidak, kerékpárfogalmi létesítmények építésének, felújításának támogatására

Pályázat tárgya és célja Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára az önkormányzatok 100%-os tulajdonban lévő belterületi és külterületi utak, hidak, kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztésének támogatására a Magyar Falu Program keretében. Támogatható tevékenységek Belterületi és/vagy külterületiUtak építése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellenállása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő […]

Tovább olvasom
2021.03.23.
Pályázat egyészségügyi, oktatási és fenntarhatósági témájú digitális innovációk díjazására és támogatására

Pályázat tárgya és célja A Vodafone Magyarország Alapítvány pályázati felhívása magánszemélyek, vállalkozások és nonprofit szervezetek számára. A felhívás célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket. Támogatható tevékenységek Anyagok és eszközök költsége- a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei; utazási, szállítási költség- […]

Tovább olvasom
2021.03.23.
Mozgóképszakmai képzések támogatása

Pályázat tárgya és célja A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Pályázati felhívása a mozgóképszakmai hatóság által nyilvántartásba vett felnőttképzést, szakmai képzést folytató intézmények, valamint felsőoktatási intézmények számára mozgóképszakmai képzések támogatására. Támogatható tevékenységek a) oktató, előadó tiszteletdíja és járuléka, közvetlenül a projekthez kapcsolódó útiköltsége, szállásköltsége,b) a terem- és eszközbérleti díj,c) hang- és képfelvétel költsége,d) szerkesztési, grafikai, […]

Tovább olvasom
2021.03.23.
Egyedi támogatás a kulturális ágazatban tevékenykedő szervezeteknek, a koronavírus világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás

Pályázat tárgya és célja A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének végrehajtásának keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány általokozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról döntött. Ennek keretében kulturális feladatokat ellátó önkormányzatok és országos kulturális szövetségek és szervezetek nyújthatnak be pályázatot. Támogatható tevékenységek Kulturális feladatokat ellátó önkormányzatok A támogatás formája pénzbeli Támogatás mértéke   Támogatás keretösszege   Megvalósítás […]

Tovább olvasom
2021.03.23.
Pályázat önkormányzati étkezési fejlesztések 2021. évi támogatására

Pályázat tárgya és célja A Pénzügyminisztérium pályázati felhívása új főzőkonyhák létrehozása, az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítése, fejlesztése, valamint melegítőkonyhák felújítása céljából. Támogatható tevékenységek Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban kizárólag eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető. Az önkormányzat által működtetett a fejlesztéssel érintett konyhához közvetlenül kapcsolódó, a konyhával egy helyrajzi számon l A támogatás […]

Tovább olvasom
2021.03.23.
Pályázat kezdő vállalkozásoknak befektetési és inkubációs programban való részvételre

Pályázat tárgya és célja A Creative Accelerator Kft. Pályázati felhívása magvető fázisú, gyors növekedési potenciállal rendelkező, innovatív start-up és spin-off vállalkozások számára befektetési és inkubációs programban való részvételre. Támogatható tevékenységek Üzleti inkubációs szolgáltatások, üzleti tanácsadói szolgáltatások A támogatás formája pénzbeli Támogatás mértéke   Támogatás keretösszege   Megvalósítás helye országos Pályázók köre Start-upok és spin-offok Pályázat […]

Tovább olvasom
2021.03.23.
A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatása

Pályázat tárgya és célja A települési, tájegységi értéktárak létrehozásának segítésére; valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúra továbbörökítésére megjelent az idei évi hungarikum pályázat 930 millió Ft keretösszeggel. Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. Támogatható tevékenységek Részletesen a pályázati felhívásban. A támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Támogatás mértéke legfeljebb 100% […]

Tovább olvasom
2021.03.23.
Pályázat önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésének támogatására

Pályázat tárgya és célja Magyarország Kormányának pályázati felhívása Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzati társulásai számára kizárólagos tulajdonukban lévő egyes ingatlanok korszerűsítésének, fejlesztésének, felújításának, építésének valamint eszközök beszerzésének támogatására. Támogatható tevékenységek Faluházak fejlesztése; szolgálati lakás felújítása, fejlesztése; orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése; orvosi rendelők fejlesztése, építése; óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, […]

Tovább olvasom
2021.03.23.
Pályázat közösségszervezéshez kapcsolodó eszközbeszerzésekhez

Pályázat tárgya és célja A Miniszterelnökség pályázati felhívása Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai számára közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatására a Magyar Falu Program keretében. Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatható tevékenységek […]

Tovább olvasom
chevron-down