Nemzetközi projektjeink

INTERREG EUROPE, DETOCS projekt

A KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ Nonprofit Kft.) 191,176 EUR támogatásban részesült az INTERREG EUROPE Program keretében megvalósuló DETOCS projekt kapcsán, melyben konzorciumi partnerként vesz részt a megvalósításban.

Az Európai Unió úgy döntött, hogy 2050-ig dekarbonizálja gazdaságát az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás szükségessége miatt. Ezzel párhuzamosan növelni kívánja energiabiztonságát, önellátását és versenyképességét. A jelenlegi energiaválság az egekbe emelte az üzemanyagok és a villamosenergia árát, veszélyeztetve a turisztikai infrastruktúra életképességét és jövedelmezőségét. Annak érdekében, hogy az EU turisztikai infrastruktúra-ágazata a Covid19-világjárványt követően fenntartható és alacsony szén-dioxid-kibocsátású módon helyreálljon az energiaválság új környezetében, a DETOCS projekt fő kihívása, ill. célja a gazdaság szén-dioxid-mentesítésére irányuló, hosszútávú uniós politikáknak való megfelelés. A projekt végrehajtása során a partnerrégiók megismerik (és lehetőség szerint kicserélik) a bevált gyakorlatokat, miközben a résztvevő régiók kapacitásépítésével és a más régiókban sikeres szakpolitikák elfogadásával javítják a regionális politikákat.

A projekt céljai a következők:

  1. A turisztikai infrastruktúra szén-dioxid-mentesítésének elősegítése;
  2. A turisztikai infrastruktúra energiahatékonyságának növelése;
  3. Az idegenforgalmi ágazat energia-önellátásának növelése;
  4. Az alacsony energiafogyasztású és karbonlábnyomú új és új típusú turizmus támogatása;
  5. Segítségnyújtás számukra a jelenlegi energiaválság kezelésében, amely növeli az energiaköltségek arányát a teljes működési költségükön belül, veszélyeztetve jövedelmezőségüket és gazdasági életképességüket.

A KDMFÜ Nonprofit Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően az elmúlt időszakban elkészítette a Kiemelt Térség fejlesztését megalapozó Helyzetelemzést, továbbá a Térség Fejlesztési Koncepcióját, valamint Stratégiai és Operatív Programját. A kiemelt térség fejlesztési koncepcióját és a kapcsolódó programok elkészítését a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet tartalmi követelményei szabályozzák, amelynek része egyrészt a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség hosszútávú fejlesztési koncepciója, másrészt a térség középtávú, 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó stratégiai programja. A dokumentumok az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK), illetve az ágazati, megyei fejlesztési tervekhez, programokhoz illeszkedve, azokkal összhangban készültek el.

Az operatív program többek között az energetikai szempontú fenntarthatóság céljait is tartalmazza, beleértve a megújuló energiaforrások használatának elterjesztését és az épületek energiahatékonyságának növelését. Az OP az országos és vármegyei fejlesztési stratégiákra épül, amely kiemelten foglalkozik a térség épületállományának energetikai korszerűsítésével.

A DETOCS Programban való részvétel az Operatív Program 4-es számú prioritásában megfogalmazott célkitűzések elérést szolgálja, azaz az "Innováció és környezetbarát (zöld) fejlesztések megvalósítását”. A prioritás céljai: a lakó és önkormányzati épületek      energiahatékonyságának fejlesztése, a napelemparkok fejlesztésének ösztönzése, a megújuló energiák használatának ösztönzése, kiemelten a napenergia használata.

A DETOCS Programban való részvétel által a KDMFÜ Nonprofit Kft. tapasztalatokat és naprakész szakmai tudást szerezhet más európai uniós országok energiahatékonysági és megújuló energiával kapcsolatos projektjeinek megismerésén keresztül, információkat kaphat az országok bevált jó  gyakorlatairól,   amely tapasztalatok és információk az egyes  szakpolitikai ajánlások felülvizsgálatához, kibővítéséhez, átdolgozásához is vezethetnek, szem előtt tartva a Kiemelt Térség legfontosabb fejlesztési céljait.

Az Operatív program kapcsolódó 4-es prioritása mentén megfogalmazott célkitűzések eléréséhez az energiahatékonysági intézkedésekkel kapcsolatos új megközelítések, valamint az üvegházhatást okozó    gázok kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazott új technológiák megismerése járul hozzá, a DETOCS projekt által.

Szlovák-magyar együttműködés társadalmi vállalkozás témában

A SocIn projekt 2022. január 1. és április 30. között került lebonyolításra a Fórum Kisebbségkutató Intézet (FKI) valamint a KDMFÜ Nonprofit Kft. (KDMFÜ) együttműködésében. Célja, hogy új podcast szolgáltatással (hang és videó) támogassa új ötletek és kezdeményezések létrejöttét társadalmi innovációk és társadalmi vállalkozások témában. 

A projekt megvalósulása további szlovák-magyar, társadalmi innovációra fókuszáló együttműködések, projektek generálását tette lehetővé. Ennek érdekében a projekt fő eleme egy podcast-stúdió létrehozása Somorján, az FKI székházában és egy részletes podcast-terv készítése volt 1 évre, melynek tervezésében és kivitelezésében felhasználták a KDMFÜ beágyazottságát a társadalmi innovációs ökoszisztémába, magyarországi és nemzetközi szinten egyaránt. Megvalósul továbbá egy online SocIn konferencia a társadalmi innovációk és társadalmi vállalkozásokkal kapcsolatos témák legfontosabb szereplőinek összekötésével.

A projektpartnerség mindkét tagjának prioritásai közé tartozik a társadalmi innovációk és társadalmi vállalkozások támogatása, és ennek érdekében mindkét partner szükségét érezte új technológiák bevonásának ebbe a tevékenységbe. Az FKI kiemelt fontosságú szervezete a szlovákiai magyar közösségnek. 1996-os megalakulása óta szerves részévé és gyakran segítőjévé vált a szlovákiai magyar civil szervezetek fejlesztésének. A KDMFÜ 2020. óta működik, ezalatt elkészítette a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepcióját (2021-2035), Stratégiai és Operatív Programját (2021-2027). Az OP-ban több olyan program is szerepel, ami a társadalmi innováció térségi előmozdítását, illetve társadalmi vállalkozások fejlesztését támogatja.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram