Turisztikai konferencia 2023

Szelíd energiák, természetközeli értékek

– Összetartó és fejlődő Közép-Duna Menti Térség –

 

A KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság turisztikai konferenciát szervezett, Szelíd energiák, természetközeli értékek címmel, amelynek keretében bemutatásra került az Ügynökség koordinációjában elkészített Közép-Duna Menti Kiemelt Térség komplex turisztikai stratégia és program is.

A „Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepciójáról és Területfejlesztési Programjáról” szóló, 1457/2022. (IX.23.) számú Kormányhatározattal elfogadott fejlesztési koncepció számos olyan, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget (KDMKT) érintő beavatkozási területet rögzít, amely hozzájárul ahhoz, hogy a KDMKT területére eső, jelentős kihívásokkal küzdő településeken megfordítsa a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági folyamatokat, valamint elősegítse fejlődésüket. Ennek egyik jelentős eszköze a turizmus fejlesztése.

2023. júniusban elkészült a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség komplex turisztikai stratégia és program, amelynek elsődleges célja, hogy a KDMKT turisztikai szempontból ismertebbé váljon, kialakuljanak és megerősödjenek a főbb desztinációk, hosszútávon pedig a KDMKT egyedi és kreatív szelíd turisztikai desztinációként tudja magát pozícionálni a piacon.

A komplex turisztikai stratégia és program hivatalos bemutatására 2023. október 5-én került sor a ,,Szelíd energiák, természetközeli értékek az összetartó és fejlődő Közép-Duna Menti Térségben” című turisztikai konferencia keretében, Pakson. Az átfogó stratégiai dokumentum bemutatása mellett a résztvevők inspiráló jógyakorlatokat, megvalósult és folyamatban lévő fejlesztéseket, programokat ismerhettek meg.

Bányai Gábor, a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács társelnökeként a konferencia megnyitó beszédében kiemelte, hogy a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területén fedezhetők olyan részterületek, amelyek önmagukban is jelentős turisztikai értékeket képviselnek. Példának említette a külföldi (első sorban francia) jógyakorlatokat is, amelyek a Közép-Duna mente számára is inspirációként szolgálhatnak. Kulcsszóként jelölte meg a turizmust, amely kiváló lehetőséget rejt magában a Térség települései számára, egy igazán erős összefogásához.

Font Sándor országgyűlési képviselő beszédében azt hangsúlyozta, hogy a Közép-Duna mente települései között a Duna sokáig egy választóvonal volt, így nem alakult ki kulturális, gazdasági és turisztikai kapcsolat a két parton fekvő vármegyék (Bács-Kiskun és Tolna), illetve a települések között. Ezen fog segíteni a jövőre átadásra kerülő Paks-Kalocsa híd, amely hozzájárul a Térség települései számára az erős és fenntartható összefogáshoz, illetve a közös jövő építéséhez.

Dr. Mikulás Brigitta, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács társelnöke beszédében kiemelte, hogy a Tanács, és annak operatív munkaszervezeteként működő KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. megalakulása óta eltelt 3 éve alatt egy olyan komplex turisztikai stratégiát alkotott, amelynek megvalósításakor a megoldandó feladatokra kíván érdemben reagálni. Az Ügynökség munkatársai folyamatosan azon dolgoznak, hogy a Térség turisztikai adottságait, szépségeit népszerűsítsék, nemzetközi programokban vesznek részt, nemzetközi pályázatokon indulnak, külföldi partnerekkel történő együttműködéseket szorgalmaznak és folytatnak. Az elmúlt években a KDMFÜ Nonprofit Kft. felvette a turisztikai szinten jelentős térségi szereplőkkel a kapcsolatot, a stratégia és program ütemezett megvalósítása érdekében. A társelnök kiemelte, hogy a Térség fejlesztése aktivitást és pozitív hatást generáló tetteket kíván.

Szabó Péter, Paks polgármestere örömét fejezte ki, hogy az „Összetartó és fejlődő Közép-Duna Menti Térség” turisztikai konferencia helyszíneként Paksra esett a választás. Kiemelte, hogy Paks nevének hallatán mindenki az atomerőműre gondol. A pozitív hatásként kiemelendő, hogy az atomerőmű az ország egyetlen nulla károsanyagot kibocsátó energiatermelő egysége, amelyhez a város környezetbarát várospolitikája is kapcsolódik. Ennek eredményeként Paks elnyerte a klímabarát település címet is.

A köszöntők után szakmai előadássorozat következett, ahol a meghívott vendégek a felkért neves szakemberek által prezentáltan meghallgatták a jövőbeni, turisztikát befolyásoló fejlesztési irányokat, terveket, programokat és a működő jógyakorlatokat.

Révész Máriusz, Aktív Magyaroroszágért felelős államtitkár "Aktívan Magyaroroszágon" címmel tartott előadást, amelyben vázolta, az országos célt: Magyarország legélhetőbb országok közé jutását. Ennek feltétele a mozgásszegény helyett az aktív életmód népszerűsítése, amelynek eszköze az állampolgárok edukációja. „Akkor lehetünk sikeresek, ha hálózatban gondolkodunk, és minden szereplő összefog!” – zárta előadását az államtitkár.

Rákóczi Péter, Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója "Magyaroroszág legnagyobb zöld beruházása" címmel mutatta be a készülő 5-ös és 6-os blokk munkálatait, eddigi eredményeit és a beruházás kapcsolódását a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fejlődéséhez.

Dr. Kukely György, a Megérti Kft. ügyvezetője tolmácsolásában a "Közép-Duna Menti Kiemelt térség komplex turisztikai és stratégiai programjával" ismerkedhetett meg a közönség, bemutatva egy, a jövőben elinduló és kiterjesztendő Turisztikai Menedzsment Rendszer alapjait, a stratégiaalkotási folyamat során azonosított élménycsomagokkal, térségi mini desztinációkkal együtt.

Baráth Gergely, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezetőjének prezentációjában a "Duna menti aktív turizmusról" beszélt a résztvevőknek.

Naszvadi Balázs, a Tolna vármegyei Önkormányzati Hivatal terület- és vidékfejlesztési osztályvezetőjétől a "Sió projekt – térségeken átívelő turisztikai fejlesztést" mutatta be.

Nagy Júlia, az Innotime Hungary Kft. ügyvezetője a "Dámpont, a turisztikai támpont" című előadásában szemléltette Tamási fenntartható ökoturisztikai fejlesztéseit és jövőbeni céljait, kiemelve az üzemeltetésben rejlő kihívásokat, nehézségeket, valamint az eddig elért, legfontosabb eredményeket is. A konferencia résztvevői egy szektorközi együttműködésen alapuló, inspiráló jógyakorlatot ismerhettek meg.

Dr. Ruszinkó Ádám, a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület elnöke "Az egészségturizmus lehetőségei a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben" címmel felvázolta a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fürdőfejlesztési lehetőségeit, projektjavaslatokkal kiegészített formában.

A délután folyamán – párhuzamosan – két workshop került lebonyolításra, kerekasztal-beszélgetésekkel egybekötve.  

Az egyik műhelymunka a „Partnerség és turisztikai vonzerő: térségi jógyakorlatok és jövőbeni lehetőségek” címet viselte, amelyen működő jógyakorlatokat ismerhettek meg a résztvevők, majd saját erőforrásaik és szükségleteik mentén is végig gondolhatták a jövőbeni együttműködési, partnerségépítési irányokat és lehetőségeket.

A másik workshop tematikája az „Agroturizmus, élménygazdaságok: új perspektívák – helyi termékek és értékek integrációja a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség turisztikai kínálatában” téma köré épült, amelynek keretében már működő élménygazdaságok képviselői és további agroturisztikai szakértők bemutatták a résztvevők számára, hogy a látszólag homogén profillal működő szereplők hogyan tudják termékeiket és szolgáltatásaikat folyamatos jelleggel fejleszteni, bővíteni, valamint a mezőgazdaság és turizmus összekapcsolásával hogyan tudnak közvetlenebb kapcsolatot teremteni az ügyfelekkel egyedi élmények kínálatával és a közösségek összekapcsolásával. További cél a hazai agroturizmus helyzetének feltárása és szakmai javaslattétel a fejlesztésekre és intézkedésekre, hogy konkrét projektek tudjanak elindulni és források nyíljanak meg a termelők diverzifikációjának támogatása érdekében.

A workshopok interaktív módon vontak be valamennyi érdeklődőt a közös gondolkodási és értékteremtési folyamatba.

A rendezvényt számos helyi termelő is támogatta kézműves termékeinek bemutatásával, kiállításával és vásárlási lehetőséggel egybekötött kóstoltatásával.

A KDMFÜ Nonprofit Kft. kiemelt célja, hogy a rendezvény keretében elinduló szakmai párbeszéd hosszútávon fennmaradjon, ezzel pedig közvetlenül szolgálja a Térség fejlődését.

 

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram