Közép-duna menti
fejlesztési tanács

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük Önt a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fejlesztési tanácsának és munkaszervezetének honlapján.

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács megalakulásával indulhatott el az a szakmai munka Magyarország legújabb kiemelt térségében, amelynek célja, hogy a bővülő infrastrukturális kapacitásokra hosszú távon támaszkodva, a korábbi fejlesztések eredményeit fenntartsa és új befektetéseket vonzzon a térségbe.

Rendkívül fontosnak tartjuk a kiemelt térségben található települések közötti természetes kapcsolatok felerősítését, a térség valós területi egységgé formálását, amely kizárólag a települések összekötése révén valósulhat meg. Ehhez elengedhetetlen a kormányzati, valamint önkormányzati szervek folyamatos egyeztető tevékenysége.

A Tanács munkaszervezete, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség legfontosabb céljai közé tartozik, hogy a településeket hasznos információkkal, pályázati hírekkel, menedzsment szolgáltatással (projektfejlesztés és tanácsadás; településfejlesztés és stratégiai tervezés) segítse.

Fontos számunkra, hogy a dinamikusan fejlődő régió szűkebb-tágabb környezetében élők is jobban megismerhessék a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség 99 települését, ezért a honlapon mindegyik vonatkozásában egy ismertető bemutatkozás is olvasható.

Az aktuális pályázati lehetőségekről, eseményekről folyamatosan friss információkat szolgáltatunk, kérem, tartson Ön is velünk!

Dr. Mikulás Brigitta,

a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács társelnöke

Bányai Gábor

a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács társelnöke

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 2020. július 1-én hatályba lépett módosítása létrehozta Magyarország legújabb kiemelt fejlesztési térségét, a 99 települést magába foglaló Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget. A Közép-Duna Menti térség kiemelt térséggé nyilvánítására vonatkozó igényt az a törekvés is erősítette, hogy a térségben várható nagyberuházások építése idején jelentkező magas létszámú humán erőforrás szükséglet biztosítása egyedi intézményfejlesztési és együttműködési igényeket támasztanak, amely elvárások a hosszútávon fenntartható térségfejlesztés megvalósítása szempontjából megfelelő alapokat és lehetőségeket teremtenek.

A Közép-Duna Menti térség elsősorban a Duna-völgyi területet és az egymással szorosabban együttműködő Mezőföldi és Kiskunsági települések összességét jelenti. A kiemelt térség három megye (Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyék), illetve három régió közös metszete.

A harmonikus fejlesztési tevékenység térségi szemléletet, folyamatos fejlesztési együttműködést, hatékony szervezeti koordinációt igényel a központi és a helyi, valamint a térségi, megyei önkormányzati és a kormányzati szereplőktől. Ehhez nélkülözhetetlen a szélesebb körű térségi együttműködés kialakítása, a meglévő kapcsolatrendszer megerősítése, a professzionális térségfejlesztési szervezet működtetése, amely a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2020. augusztus 4-én történő megalakulásával indulhatott el.

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács feladatai

rendszeresen vizsgálja és legalább kétévente értékeli a térség társadalmi és gazdasági folyamatait, környezeti állapotát, azonosítja fejlesztési szükségleteit
a fenti vizsgálatok eredményét a területi információs rendszeren keresztül nyilvánossá teszi
az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza a térség területfejlesztési koncepcióját és programját
megállapodást köthet az érintett miniszterekkel a térségi fejlesztési program finanszírozásáról
figyelemmel kíséri az operatív programok térséget érintő feladatainak végrehajtását, erre irányuló kormányzati döntés esetén közreműködik az operatív programok térséget érintő feladatainak végrehajtásában
előzetesen véleményezi az illetékességi területe szerinti megyék területfejlesztési koncepcióját és programját
tevékenységéről a tárgyévet követő év március 31-éig beszámolót készít, amelyet megküld a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek
előzetesen véleményezi a kohéziós célú európai uniós források felhasználását megalapozó legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentumot, az országos, továbbá a kiemelt térséget érintő ágazati és területi terveket
a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter útján a Kormány elé terjeszti a térség területfejlesztési koncepcióját és programját
irányítja a térség területfejlesztési programjának végrehajtását
dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram