Részletes leírás
Partnerek
Sajtóközlemények
Nemzetközi találkozók
Hírlevelek
Kapcsolat

„Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning” - Biowind projekt

A KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ Nonprofit Kft.) 2022 tavaszán - partneri szerepvállalással – 10 további nemzetközi szervezettel közösen benyújtott, rövid nevén: BIOWIND pályázat az Interreg Europe Program keretében pozitív elbírálásban részesült, amelynek következtében 2023. január 1-jén elkezdődött a projektmegvalósítási időszak.

A KDMFÜ Nonprofit Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően az elmúlt időszakban elkészítette a Kiemelt Térség fejlesztését megalapozó Helyzetelemzést, továbbá a Térség Fejlesztési Koncepcióját (2021-2035), valamint Stratégiai és Operatív Programját (2021-2027). A fejlesztési dokumentumok kiegészítéseként elkészült Nemzetközi stratégia azt a víziót tartja szem előtt, hogy az Ügynökség az Európai Unió 2021-2027-es költségvetési időszakának végére a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség egyik legeredményesebb pályázójává váljon.

A BIOWIND egy integrált szélenergia-tervezési koncepciót foglal magába, amely kiterjed az "Éghajlat-biológiai diverzitás és társadalmi vélemény" dimenziójára, a társadalmi elfogadottság erősítése és a szélenergia-felhasználás fenntartható bővülésének biztosítása érdekében. A partnerek szélenergia és biodiverzitás konvergenciájának megteremtése a cél, a projekt párbeszédet szorgalmaz a civil társadalommal, valamint együttműködést kezdeményez a szélenergia-ágazat helyi képviselőivel.

Figyelembe véve, hogy a szélenergia-hasznosítás elterjedésének hazánk földrajzi adottságai kevésbé kedveztek– mivel Magyarország medence jellegű földrajzi fekvéséből következik, hogy állandó irányú, tartamú és erősségű szél nincs–, illetve a szélerőmű parkok telepítési lehetőségeit a szélviszonyokon túl nagymértékben befolyásolhatják a helyi domborzati viszonyok, továbbá számolni kell a szigorú természetvédelmi korlátozó előírásokkal is, a projekt megvalósítása révén a KDMFÜ Nonprofit Kft. a projektben vállaltaknak megfelelően a nemzetközi jógyakorlatokat, valamint a szerzett tapasztalatokat hivatott megosztani a Kiemelt Térségén belül, felvállalva a lakossági és szakértői szemléletformáláshoz kapcsolódó feladatokat is.

Projekt címe: Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning

Projekt rövid neve: BIOWIND

Projekt időtartama: 2023. március – 2027. június

EU támogatás összege: 1,57 M EUR

Projektben résztvevő partnerek: Region of Western Greece (LP), Regional Council of South Ostrobothnia, Zemgale Planning Region, Northern and Western Regional Assembly, University of Patras, Province of Flemish Brabant, KDMFÜ Nonprofit Kft., Marshal Office of Świętokrzyskie Region, Autonomous Community of the Region of Murcia - General Directorate of the Natural Environment, Asturias Energy Foundation, The Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA).

Weboldal: https://www.interregeurope.eu/biowind

Projektben résztvevő partnerek:

 • Region of Western Greece (LP)
 • Regional Council of South Ostrobothnia
 • Zemgale Planning Region, Northern and Western Regional Assembly
 • University of Patras, Province of Flemish Brabant
 • KDMFÜ Nonprofit Kft.
 • Marshal Office of Świętokrzyskie Region
 • Autonomous Community of the Region of Murcia - General Directorate of the Natural Environment
 • Asturias Energy Foundation, The Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA)

Sajtóközlemény – 2024. február 13.

2024. február 13-án került sor a BIOWIND – „Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning” projekt második stakeholder találkozójára.

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  2022. tavaszán – partneri szerepvállalással – 11 nemzetközti szervezettel közösen benyújtott, rövid nevén: BIOWIND pályázata az Interreg Europe Program keretében pozitív elbírálásban részesült. Ennek következtében 2023. március 1-jén elkezdődött a projektmegvalósítás időszaka, amelynek keretében sor került a második stakeholder találkozóra, Rácalmáson, a Jankovich Hotelben.

A projekt megvalósítása révén a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a projektben vállaltaknak megfelelően a nemzetközi jógyakorlatokat, ill. a megvalósítás során szerzett tapasztalatokat hivatott megosztani a Kiemelt Térségén belül, felvállalva a lakossági és szakértői szemléletformáláshoz kapcsolódó feladatokat is. A partnerség rendszeres időközönként találkozókat szervez az érdekelt felekkel, a célból, hogy a kulcsfontosságú szereplőket bevonja a regionális tapasztalatcserébe és tanulási folyamatba.

A második szakértői műhelymunka résztvevőit Grónay Andrea, a KDMFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte, beszédében kiemelte, hogy megállapodás született a magyarországi szélerőmű szabályok átalakításáról az Európai Bizottsággal. Mivel Magyarországon jelenleg 324,9 MW szélerőművi kapacitás van, ennek fokozása érdekében a kormány a magyar helyreállítási programból szélturbinák telepítésére is kért támogatást. Magyarország területének 11%-a potenciálisan alkalmas szélturbinák telepítésére – húzta alá az ügyvezető. Köszöntőjében felvázolta, ha a megújuló energiák vonatkozásában nagyobb mozgástér lesz hazánkban, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben is nagyobb hangsúlyt kaphat a szélenergia. Ez a folyamat pedig a jövőben az energiaközösségek létrehozásával, illetve a megújuló energiák helyben történő telepítésével és felhasználásával folytatható.

Ezt követően Fekete Inez, a KDMFÜ Nonprofit Kft. nemzetközi és kiemelt projektmenedzsere mutatta be a BIOWIND projektet, illetve ismertette az eddigi eredményeket, kitérve az írországi interregionális workshop tapasztalataira is.

A találkozó legfontosabb szakmai programpontjának keretében dr. habil. Munkácsy Béla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense adott áttekintést a magyaroroszági villamosenergia-termelés forrásszerkezetéről, majd bemutatta az ország aktuális szélenergia helyzetét, továbbá kitért a megújuló energiaforrások fenntartható használatára is. Végezetül bemutatta a RENewLand projektet, amelynek 26 hónapos megvalósítási időszaka alatt célja az aktív szemléletformálás és egy szakpolitikai javaslatcsomag elkészítése az érintett felek és döntéshozók széleskörű bevonásával – tudományágakon átívelő többdimenziós megközelítéssel –, kiemelt cél továbbá a legkorszerűbb térinformatikai módszerek felhasználásával meghatározni azokat a területeket, ahol a nap- és szélenergia hasznosítása teljes mértékben összeegyeztethető a természeti és társadalmi fenntarthatósággal.

A találkozó zárásaként kerekasztal-beszélgetésre került sor a találkozó résztvevőivel, ahol a jelenlévők áttekintették

 • a megújuló energiák és szélerőművek fejlesztésével kapcsolatos szabályok aktuális helyzetét,
 • a Magyarországon jelenleg üzemben lévő szélturbinák helyzetét,
 • a megújuló energiák hazai hasznosításával kapcsolatos nézeteket, energiatárolással kapcsolatos lehetőségeket,
 • az energiaközösségek jelenlegi helyzetét, különös tekintettel a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségre, továbbá
 • a napenergia és a szélenergia együttes hasznosításának lehetőségét.

Az Ügynökség a projekt sikeres megvalósításához kívánja felhasználni a stakeholder találkozókon elhangzott felvetéseket és megjegyzéseket, emellett pedig minden alkalom kiváló alapot teremt arra, hogy a projekt keretében megvalósuló programokat, létrehozott eredménytermékeket minél inkább a térségi (ill. hazai) lehetőségekre és igényekre szabhassa.

További információ:
www.kdmfu.hu
www.facebook.com/kdmfu
www.linkedin.com/company/central-danube-development-agency-nonprofit-ltd
www.interregeurope.eu/biowind

Letöltéshez kattintson a linkre:       Sajtóközlemény_Biowind_20240213

Workshop – 13 February 2024

On 13 February 2024, the second stakeholder meeting of the BIOWIND - "Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning" project took place at the Jankovich Hotel, Rácalmás.

 The participants of the expert workshop were welcomed by Andrea Grónay, Managing Director of KDMFÜ Nonprofit Ltd. Then Inez Fekete, International and Priority Project Manager of KDMFÜ Nonprofit Ltd. presented the BIOWIND project and the results achieved so far, including the experiences gained at the interregional workshop in Ireland.

Afterwards, Dr. habil. Béla Munkácsy, Associate Professor at the Department of Environment and Landscape Geography, Faculty of Natural Sciences, Eötvös Loránd University, gave an overview of the current situation of wind energy in Hungary and the sustainable use of renewable energy sources. Finally, he presented the RENewLand project.

At the end of the meeting, a round table discussion was held with the participants of the meeting, where they reviewed

🔹 the current state of play (in view of the changes) of the rules on the development of renewable energy and wind energy,

🔹 the situation of wind turbines currently in operation in Hungary,

🔹 views on the domestic use of renewable energies, energy storage options,

🔹 the current situation of energy communities, with particular reference to the Central Danube Region, and

🔹 the potential for the combined use of solar and wind energy.

Workshop – 21 September 2023

In the framework of the BIOWIND project, project partners participated in a 2-day interregional workshop in Sligo this week, organised by the Northern and Western Regional Assembly. The aim of the meeting was to enable BIOWIND partners and stakeholders to understand the crucial role of public participation in energy transformation, share best practices and explore how community participation measures can be integrated into private projects.

The theme of the workshop was based on a background study that included guiding principles on how to promote community participation, such as community involvement in the different phases of a wind energy project (planning, permitting, environmental monitoring).

The interregional workshop was attended by Inez Fekete, International and Top-Priority Project Manager, representing KDMFÜ Nonprofit Ltd.

The first stakeholder meeting – 29 Aug 2023

Today the first meeting of the stakeholder group of the project "Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning" (BIOWIND) took place in the Budapest office of the Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd.

The workshop was opened by Andrea Grónay, Managing Director of KDMFÜ Nonprofit Ltd.

A presentation by Inez Fekete, International and Flagship Project Manager of KDMFÜ Nonprofit Ltd. ensured that the key stakeholders were able to gain knowledge about the BIOWIND project, its objectives and planned (future) activities.

The exchange of knowledge, experience and expectations shared during the workshop, which was moderated by Inez Fekete, contributed greatly to the implementation of the project and, through this, to the development of the Central Danube Region.

In order to achieve the project objectives, KDMFÜ Nonprofit Ltd. will organise regular meetings with stakeholders (once every six months) to involve key stakeholders in the regional exchange of experiences and learning process.

 

Hírlevél 2024. február

Letöltéshez kattintson a linkre:      Hírlevél 2024_február

Kapcsolattartó

Fekete Inez, nemzetközi és kiemelt projektmenedzser
E-mail: fekete.inez@kdmfu.hu

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram