Biowind

A KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ Nonprofit Kft.) 2022 tavaszán - partneri szerepvállalással – 10 további nemzetközi szervezettel közösen benyújtott, rövid nevén: BIOWIND pályázat az Interreg Europe Program keretében pozitív elbírálásban részesült, amelynek következtében 2023. január 1-jén elkezdődött a projektmegvalósítási időszak.

A KDMFÜ Nonprofit Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően az elmúlt időszakban elkészítette a Kiemelt Térség fejlesztését megalapozó Helyzetelemzést, továbbá a Térség Fejlesztési Koncepcióját (2021-2035), valamint Stratégiai és Operatív Programját (2021-2027). A fejlesztési dokumentumok kiegészítéseként elkészült Nemzetközi stratégia azt a víziót tartja szem előtt, hogy az Ügynökség az Európai Unió 2021-2027-es költségvetési időszakának végére a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség egyik legeredményesebb pályázójává váljon.

A BIOWIND egy integrált szélenergia-tervezési koncepciót foglal magába, amely kiterjed az "Éghajlat-biológiai diverzitás és társadalmi vélemény" dimenziójára, a társadalmi elfogadottság erősítése és a szélenergia-felhasználás fenntartható bővülésének biztosítása érdekében. A partnerek szélenergia és biodiverzitás konvergenciájának megteremtése a cél, a projekt párbeszédet szorgalmaz a civil társadalommal, valamint együttműködést kezdeményez a szélenergia-ágazat helyi képviselőivel.

Figyelembe véve, hogy a szélenergia-hasznosítás elterjedésének hazánk földrajzi adottságai kevésbé kedveztek– mivel Magyarország medence jellegű földrajzi fekvéséből következik, hogy állandó irányú, tartamú és erősségű szél nincs–, illetve a szélerőmű parkok telepítési lehetőségeit a szélviszonyokon túl nagymértékben befolyásolhatják a helyi domborzati viszonyok, továbbá számolni kell a szigorú természetvédelmi korlátozó előírásokkal is, a projekt megvalósítása révén a KDMFÜ Nonprofit Kft. a projektben vállaltaknak megfelelően a nemzetközi jógyakorlatokat, valamint a szerzett tapasztalatokat hivatott megosztani a Kiemelt Térségén belül, felvállalva a lakossági és szakértői szemléletformáláshoz kapcsolódó feladatokat is.

Projekt címe: Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning

Projekt rövid neve: BIOWIND

Projekt időtartama: 2023. március – 2027. június

EU támogatás összege: 1,57 M EUR

Projektben résztvevő partnerek: Region of Western Greece (LP), Regional Council of South Ostrobothnia, Zemgale Planning Region, Northern and Western Regional Assembly, University of Patras, Province of Flemish Brabant, KDMFÜ Nonprofit Kft., Marshal Office of Świętokrzyskie Region, Autonomous Community of the Region of Murcia - General Directorate of the Natural Environment, Asturias Energy Foundation, The Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA).

Weboldal: https://www.interregeurope.eu/biowind

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram