DETOCS projekt

A KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ Nonprofit Kft.) 191,176 EUR támogatásban részesült az INTERREG EUROPE Program keretében megvalósuló DETOCS projekt kapcsán, melyben konzorciumi partnerként vesz részt a megvalósításban.

Az Európai Unió úgy döntött, hogy 2050-ig dekarbonizálja gazdaságát az éghajlatváltozás mérséklése és az ahhoz való alkalmazkodás szükségessége miatt. Ezzel párhuzamosan növelni kívánja energiabiztonságát, önellátását és versenyképességét. A jelenlegi energiaválság az egekbe emelte az üzemanyagok és a villamosenergia árát, veszélyeztetve a turisztikai infrastruktúra életképességét és jövedelmezőségét. Annak érdekében, hogy az EU turisztikai infrastruktúra-ágazata a Covid19-világjárványt követően fenntartható és alacsony szén-dioxid-kibocsátású módon helyreálljon az energiaválság új környezetében, a DETOCS projekt fő kihívása, ill. célja a gazdaság szén-dioxid-mentesítésére irányuló, hosszútávú uniós politikáknak való megfelelés. A projekt végrehajtása során a partnerrégiók megismerik (és lehetőség szerint kicserélik) a bevált gyakorlatokat, miközben a résztvevő régiók kapacitásépítésével és a más régiókban sikeres szakpolitikák elfogadásával javítják a regionális politikákat.

A projekt céljai a következők:

 1. A turisztikai infrastruktúra szén-dioxid-mentesítésének elősegítése;
 2. A turisztikai infrastruktúra energiahatékonyságának növelése;
 3. Az idegenforgalmi ágazat energia-önellátásának növelése;
 4. Az alacsony energiafogyasztású és karbonlábnyomú új és új típusú turizmus támogatása;
 5. Segítségnyújtás számukra a jelenlegi energiaválság kezelésében, amely növeli az energiaköltségek arányát a teljes működési költségükön belül, veszélyeztetve jövedelmezőségüket és gazdasági életképességüket.

A KDMFÜ Nonprofit Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően az elmúlt időszakban elkészítette a Kiemelt Térség fejlesztését megalapozó Helyzetelemzést, továbbá a Térség Fejlesztési Koncepcióját, valamint Stratégiai és Operatív Programját. A kiemelt térség fejlesztési koncepcióját és a kapcsolódó programok elkészítését a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet tartalmi követelményei szabályozzák, amelynek része egyrészt a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség hosszútávú fejlesztési koncepciója, másrészt a térség középtávú, 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó stratégiai programja. A dokumentumok az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióhoz (OFTK), illetve az ágazati, megyei fejlesztési tervekhez, programokhoz illeszkedve, azokkal összhangban készültek el.

Az operatív program többek között az energetikai szempontú fenntarthatóság céljait is tartalmazza, beleértve a megújuló energiaforrások használatának elterjesztését és az épületek energiahatékonyságának növelését. Az OP az országos és vármegyei fejlesztési stratégiákra épül, amely kiemelten foglalkozik a térség épületállományának energetikai korszerűsítésével.

A DETOCS Programban való részvétel az Operatív Program 4-es számú prioritásában megfogalmazott célkitűzések elérést szolgálja, azaz az "Innováció és környezetbarát (zöld) fejlesztések megvalósítását”. A prioritás céljai: a lakó és önkormányzati épületek      energiahatékonyságának fejlesztése, a napelemparkok fejlesztésének ösztönzése, a megújuló energiák használatának ösztönzése, kiemelten a napenergia használata.

A DETOCS Programban való részvétel által a KDMFÜ Nonprofit Kft. tapasztalatokat és naprakész szakmai tudást szerezhet más európai uniós országok energiahatékonysági és megújuló energiával kapcsolatos projektjeinek megismerésén keresztül, információkat kaphat az országok bevált jó  gyakorlatairól,   amely tapasztalatok és információk az egyes  szakpolitikai ajánlások felülvizsgálatához, kibővítéséhez, átdolgozásához is vezethetnek, szem előtt tartva a Kiemelt Térség legfontosabb fejlesztési céljait.

Az Operatív program kapcsolódó 4-es prioritása mentén megfogalmazott célkitűzések eléréséhez az energiahatékonysági intézkedésekkel kapcsolatos új megközelítések, valamint az üvegházhatást okozó    gázok kibocsátásának csökkentése érdekében alkalmazott új technológiák megismerése járul hozzá, a DETOCS projekt által.

Sajtóközlemény – 2023. augusztus 30.

Elindult a „DETOCS”, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. INTERREG EUROPE projektje

Az Országgyűlés 2020. július 1-jén - az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció módosításával - létrehozta a 99 települést magába foglaló Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget (KDMKT). A térségi együttműködés megteremtését segíti elő a 2020. augusztus 4-én megalakított Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács (KDMFT), és a 2020. november 23-án bejegyzett, operatív feladatokat ellátó munkaszervezete, a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ Nonprofit Kft.).

A KDMFT munkaszervezeteként a KDMFÜ Nonprofit Kft. célja, hogy a térségi gazdasági növekedést minél több (és sokszínűbb) eszközzel támogassa, valamint – a Térség adottságait és igényeit figyelembe véve – pályázati források elérését, innovatív projektek megvalósítását, illetve a működő vállalkozások további fejlődési lehetőségeit biztosítsa. A bővülő infrastrukturális kapacitások hosszabb távon történő kihasználása, a fejlesztési eredmények funkcióinak fenntartása, illetve új befektetési lehetőségek megteremtése a KDMKT területén, mind-mind hosszú távú célként jelenik meg a fejlődés szempontjából.

A fentiek alapján tehát, a KDMFÜ Nonprofit Kft. jelentős hangsúlyt fektet arra, hogy minél több közvetlen EU-s forrásból támogatott pályázati programban vehessen részt, térségi – széles - partneri kör bevonásával, a KDMKT területét érintő problémák kezelése és további sikeres nemzetközi projektek generálása érdekében.

A Fejlesztési Ügynökség 191,176 EUR támogatásban részesült az INTERREG EUROPE program által támogatott, „DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support” (DETOCS) program keretében, amelynek megvalósításában a szervezet konzorciumi partnerként vesz részt.

A DETOCS egy olyan interregionális együttműködés – a résztvevő országok Magyarország mellett: Bulgária, Finnország, Görögország Hollandia, Málta, Olaszország, Szlovénia –, amelynek célja a turisztikai szektor energiahatékonyságának növelése, olyan szakpolitikai eszközök és irányelvek mentén, amelyek jogi keretet, valamint új - innovatív - finanszírozási rendszereket, eszközöket, módszereket és egyéb pénzügyi ösztönzőket biztosítsanak a turizmus szén dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt nemzetközi együttműködésre épül, és jó gyakorlatok megosztása, regionális szakpolitikák javítása, más régiókban sikeresen alkalmazott szakpolitikák átvétele révén járul hozzá a turisztikai szektor energiafogyasztásának csökkentéséhez, ezen keresztül pedig a jelenlegi energiaválság kezeléséhez.

Ehhez szükséges az aktuális helyzet minél pontosabb megismerése, a szabályozási környezet

ellentmondásainak, problémáinak feltárása, a fejlesztési igények, kihívások azonosítása, jó példák bemutatása, különösen a szállodák, fürdőhelyek és a műemléképületek vonatkozásában.

A projekt elsődleges magyarországi célterülete tehát a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (KDMKT), amelynek lehatárolásáról az Országgyűlés 12/2020. (V.5.) határozata döntött. Az így definiált térség 3 vármegye (Bács-Kiskun, Fejér, Tolna) 99 településének közigazgatási területét érinti.

A DETOCS projekt keretében a résztvevő szakmai szervezetek segítségével:

 • beazonosításra kerülnek a turisztikai szektor dekarbonizációját hátráltató szakpolitikai, gazdasági, jogi, társadalmi, természeti és technológiai jellegű kihívások, problémák;
 • megismerhetővé válnak a térségben, Magyarországon és a projektben résztvevő európai partnerországokban fellelhető jó példák;
 • a hazai és nemzetközi példák, valamint a szakmai és egyéb, a Térségben működő partnerek bevonásával megvalósuló konzultációk tapasztalatai alapján szakpolitikai javaslatok kerülnek kidolgozásra a működtetés fenntarthatóságának javítására, alkalmasnak bizonyulva arra, hogy később átadhatóak legyenek az illetékes döntéselőkészítő szervezeteknek, intézményeknek.

A projekt szakmai vezetését Magyarországon a KDMFÜ Nonprofit Kft. látja el, érintett félként (stakeholder) pedig a Kiemelt Térségben működő és a Térség turizmusának szempontjából meghatározó turisztikai szervezetek, településvezetők, illetve turisztikai infrastruktúrát üzemeltető szervezetek vesznek részt a megvalósításban. A szakmai háttér biztosítása érdekében hazai állami intézmények, valamint szakmai érdekvédelmi és civil szervezetek is aktív részesei a projektnek.

 

 1. augusztus 30-án a KDMFÜ Nonprofit Kft. megszervezte első stakeholder találkozóját, ahol a szakmát képviselő és térségi szinten jelentős befolyással bíró Partnerekkel közösen tervezték meg a DETOCS projekt magyarországi megvalósítását, amelyre 2023-2027 között kerül sor.

A 2023 augusztusában létrejövő stakeholder csoport megalakításában az alábbi szereplők vesznek részt:

 • Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
 • Magyar Fürdőszövetség
 • Fejér Vármegye
 • Bács-Kiskun Vármegye
 • Tolna Vármegye
 • Tamási Város Önkormányzata
 • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Kalocsa Város Önkormányzata
 • Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a Kőrösszolg Nonprofit Kft.
 • Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő
 • Jankovich Hotel

 

További információ:

www.kdmfu.hu

www.facebook.com/kdmfu/

www.linkedin.com/company/central-danube-development-agency-nonprofit-ltd

https://www.interregeurope.eu/detocs

https://www.facebook.com/people/Interreg-Europe-Detocs-Project/100092609522906/

Elindult a „DETOCS”, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. INTERREG EUROPE projektje

Letöltéshez kattintson a linkre.
Sajtóközlemény 2023.08.30.

Sajtóközlemény – 2024. február 13.

FENNTARTHATÓSÁGI (ZÖLD) TÖREKVÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS VÁLLALATI SZFÉRÁBAN

2024. február 13-án került sor a DETOCS – DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support projekt második stakeholder találkozójára, Rácalmáson.

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  2022. tavaszán – partneri szerepvállalással – több nemzetközti szervezettel közösen benyújtott, rövid nevén: DETOCS pályázata az Interreg Europe Program keretében pozitív elbírálásban részesült. Ennek következtében 2023. március 1-jén elkezdődött a projektmegvalósítás időszaka, amelynek keretén belül sor került a második stakeholder találkozóra, partnerszervezetünk által biztosított helyszínen, a Jankovich Hotelben, Rácalmáson.

A szakmai workshop tematikája a Fenntarthatósági (zöld) törekvések az önkormányzati és vállalati szférában cím köré épült.

A résztvevőket a KDMFÜ Nonporfit Kft. nevében Majoros Zsuzsanna, szakmai igazgató köszöntötte, aki kiemelte, az Ügynökség elhivatott a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területén, illetve azon kívül működő jógyakorlatok láthatóvá tételében, illetve olyan megoldások adaptációjában, melyek lehetővé teszik, hogy a Térség fenntartható turizmusfejlesztése megvalósulhasson. Ehhez szektorközi együttműködések generálására és mérhető eredményekre van szükség.

A megnyitót követően Kocsis Eszter Mimi, a KDMFÜ Nonprofit Kft. nemzetközi projektmenedzsere ismertette a DETOCS projekt eddigi eredményeit. Ezt követően szakmai előadásokat hallhattak a meghívottak.

A fenntartható kerület alapkövei Óbuda-Békásmegyer Fenntarthatósági stratégiája, megvalósítása, eredményei címmel, Baráth Andrea, a Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil és Nemzetiségi Osztály (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat) osztályvezetője és Kiss Katalin, fenntarthatósági szakértő tartott előadást.

Jógyakorlatént bemutatásra került Óbuda-Békásmegyer fenntarthatósági stratégiája, amelynek fontos pillére a szektorközi összefogás (önkormányzat és annak intézményei, üzleti vállalkozások, civil szervezetek), továbbá felvázolásra kerültek a fenntarthatóság gazdasági, környezeti és társadalmi dimenzói is. A szakértő kiemelte, hogy elsődleges cél a pazarlás csökkentése, az okos kerület építése, valamint az együttműködések erősítése, mely területeken az önkormányzat már – országos szinten is – jelentős eredményeket ért el.

« Annak érdekében, hogy a kerület valóban fenntarthatóan működhessen a jövőben is, ki kell tűzni a fenntarthatósági fejlesztési célokat, valamint szükséges meghatározni a cél eléréséhez vezető utat, illetve mérni, visszamérni, megosztani a sikert és a tapasztalatokat » – húzta alá az előadó.

Fenntarthatóság – Mit és miért érdemes a hazai turisztikai szektor vállalkozásainak tudni? címmel Reizinger Zsófia, a BDO Magyarország ESG Tanácsadó Kft. ESG tanácsadója prezentált.

Bemutatta, mi is az az ESG, illetve hogyan segítheti a piaci és egyéb szereplők működését a három pillér figyelembevétele, tudatos tervezése. Az előadó felhívta a figyelmet a vállalatok esetében a transzparenciára, amely rendkívül fontos fenntarthatósági szempontból, majd ezeket turisztikai és humánerőforráshoz kapcsolódó példával is alátámasztotta. Aláhúzta, hogy az ESG szorosan összefügg a vállalati értékteremtéssel. Ezt követően kitért a jogi környezet bemutatására, megosztva, hogy a

(2023. évi CVIII.) « ESG törvény » értelmében milyen kötelezettségei vannak a vállalatoknak, ezen a területen.  Ezután felvázolta a  fenntartható turizmus egyik elsődleges célját, mely nem más, mint növelni a turizmus által a desztinációk számára okozott előnyöket, a negatív hatások csökkentése mellett.

Végezetül a tanácsadó kiemelte, hogy az EU célja a fenntartható és felelős válllati magatartás előmozdítása a globális értékláncon keresztül, ennek érdekében röviden bemutatta az EU vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelvét (CSRD) és az értéklánc átvilágításáról szóló (CSDDD) irányelv tervezetet  is.

Fenntarthatóság egy kereskedelmi bank szemüvegén keresztül témában Bolyán Róbert, az  UniCredit Bank Hungary Zrt. ESG igazgatója és Social Impact Banking vezetője adott elő. Előadásában kiemelte, hogy a bankszektor is törekszik a fenntarthatóságra, sőt már a ,,jövő elé’’ mentek további szakemberek felkészítésével, a Budapesti Gazdasági Egyetemmel együttműködve, önálló kurzus elindításával. A szakember példákon keresztül vázolta fel, hogy a bank szempontjából mit is jelent a fenntarthatóság (és felelősségvállalás) a környezet, társadalom és vállalatirányítás területén, a mindennapi működés során, külső és belső fókuszterületek mentén.

« Összefoglalva, új szemléletű gondolkodással, illetve az ESG-adatok meglétével és feldolgozásával jobb stratégiai döntés hozható a szervezet életében » – húzta alá a szakértő.

Zöld fürdők, zöld szállodák címmel  dr. Ruszinkó Ádám, a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület elnöke tartott előadást. Elmondta, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének jelenleg 455 tagszállodája van, köztük gyógy- és wellness szállodák is. A környezetvédelmi szempontok minél szélesebb körű figyelembe vétele érdekében a Szövetség 1993-ban indította el „Zöld szálloda” programját. Ez a megtisztelő cím két évig viselhető. A cím elnyeréséhez részletes, 60 elemből álló szempontrendszer társul, melynek része a létesítmény ökológiai lábnyomának kiszámítása és egy önértékelés elvégzése is. « Az önértékelés legtöbb elemének figyelembe vétele – természetesen a speciális jellemzők mellett – megfontolandó a fürdők esetén is, akár egyéni kezdeményezésre, akár szervezett kezdeményezés alapján kerül kialakításra egy zöld minősítési rendszer » – mutatott rá a szakértő.

Az előadó felhívta a figyelmet, hogy a „Zöld szálloda” minősítés szempontjai között szerepel az edukáció, vízgazdálkodás, szennyvízkezelés, energia- és hulladékgazdálkodás, ózonréteg védelem, zöld beszerzés, valamint a zöld iroda megléte is. Ezt követően rátért a fenntarthatóság legfontosabb szempontjaira a gyógy- és wellness szállodák esetén.


A találkozó zárásaként Szabó Attila, a Jankovich Hotel igazgatója tartott előadást a szálloda történetéről, működésének elismerésre méltó jógyakorlatairól, ezt követően pedig a „Zöld Szálloda” díjas hotelben helyszínbejárásra is sor került.


A KDMFÜ Nonprofit Kft. a DETOCS-projektben résztvevő partnerei számára rendszeres időközönként (fél évente egy alkalommal) találkozókat szervez az érdekelt felekkel, annak érdekében, hogy a kulcsfontosságú szereplőket bevonja a regionális tapasztalatcserébe és tanulási folyamatba.

Az Ügynökség a projekt sikeres megvalósításához kívánja felhasználni a stakeholder találkozókon elhangzott felvetéseket és megjegyzéseket, emellett pedig minden alkalom kiváló alapot teremt arra, hogy a projekt keretében megvalósuló programokat, létrehozott eredménytermékeket minél inkább a térségi (ill. hazai) lehetőségekre és igényekre szabhassa.


További információ:

www.kdmfu.hu
www.facebook.com/kdmfu
www.linkedin.com/company/central-danube-development-agency-nonprofit-ltd
https://www.interregeurope.eu/detocs
https://www.facebook.com/people/Interreg-Europe-Detocs-Project/100092609522906/ 

Letöltéshez kattintson a linkre.
Sajtóközlemény 2024.02.13.
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram