Szolgáltatásaink

PROJEKTFEJLESZTÉS ÉS TANÁCSADÁS

Projektfejlesztési tevékenységünk keretében vizsgáljuk a települések igényein alapuló fejlesztési lehetőségeket, összhangba hozva azokat a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Stratégiai- és Operatív Programjában foglalt fejlesztési irányvonalakkal. Kiemelt partnercsoportjaink közé tartoznak a települési önkormányzatok, a mezőgazdasági őstermelők, mikro-, kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, valamint a civil és nonprofit szervezetek, társadalmi vállalkozások.   Projektfejlesztési tevékenységünk keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
 • Települések fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, igényfelmérés;
 • Projektötletek beazonosítása, kidolgozása;
 • Meglévő igények, ill. felmérés alapján projektgenerálás;
 • Projektterv készítése;
 • Finanszírozási lehetőségek feltérképezése: pályázati lehetőségek, befektetők, hitelek, kockázati tőke és egyéb (visszatérítendő és vissza nem térítendő) pénzügyi eszközök;
 • Pályázatfigyelés, pályázatkészítés;
 • Projektek teljeskörű lebonyolítása (pályázatírás, projekt-előkészítés, engedélyeztetési folyamatok koordinálása, projektmenedzsment, végrehajtás, megvalósítás, dokumentálás, monitoring);
 • Megvalósíthatósági tanulmányok készítése;
 • Közbeszerzési, beszerzési eljárások lebonyolítása;
 • Szakmai projektmunka koordinálása, szervezése;
 • Szakmai és pénzügyi előrehaladási jelentések készítése.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS STRATÉGIAI TERVEZÉS

A stratégiai tervezés területén nagy tapasztalattal rendelkezünk. 2021-ben elkészítettük a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet, illetve a Pénzügyminisztérium által összeállított Útmutató alapján a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területfejlesztési koncepcióját, stratégiáját és operatív programját. A megszerzett tapasztalatot a települési tervek készítése során is alkalmazzuk.

 

Településfejlesztési, illetve -tervezési tevékenységünk keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

 • Településfejlesztési Koncepció (TFK);
 • Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS);
 • Integrált Területi Program (ITP);
 • Akcióterületi Terv (ATT);
 • Fenntarthatósági Stratégia/ Terv;
 • Környezetvédelmi Program;
 • Helyi Esélyegyenlőségi Program;
 • Klímastratégia.

KIEMELT TÉRSÉGI SZERVEZETEK ÉS KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE – TRÉNING, COACHING, TANÁCSADÁS

Feladatunk a térségi kulcsszereplőkkel történő állandó partnerkapcsolat kialakítása, melynek keretében sokszínű módszertannal tudjuk támogatni a Partnereinkben rejlő potenciál kiaknázását, szervezeteik, intézményeik és közösségeik, illetve kulcsfolyamataik fejlesztését. Tevékenységünk fókuszában a hatékony és eredményes hálózatok, együttműködések és szervezetek fejlesztése áll, hiszünk abban, hogy fenntartható kooperáció kizárólag stabil, fejlődésre nyitott szereplők között lehetséges. Csapatunkat tapasztalt coachok, trénerek, tanácsadók és felnőttképzési szakértők erősítik.

 

A meglévő Partnereink által leginkább keresett fejlesztési programelemek (a tréning, coaching, tanácsadás eszköztárával):

 • Vezető- és középvezető-fejlesztés az állami, magán és nonprofit szektorban, valamennyi iparágban;
 • Munkakörelemzés, -tervezés támogatása szervezeti környezetben;
 • Humánerőforrás-menedzsment területéhez kapcsolódó tanácsadás;
 • Szervezeti folyamatok elemzése és optimalizálása, Szervezeti és Működési Szabályzatok készítése, felülvizsgálata;
 • Esélyegyenlőségi és Környezeti Fenntarthatósági Tervek készítése, felülvizsgálata;
 • Hatékony és eredményes együttműködések fejlesztése, teamcoaching;
 • Helyzetfüggő és partneri kommunikációhoz kapcsolódó készségfejlesztés;
 • Üzleti modellek és kapcsolódó üzleti tervek elemzése, kidolgozásuk támogatása (vállalkozásfejlesztés);
 • Társadalmi és környezeti hatásmérési rendszerek kidolgozása és bevezetésének támogatása;
 • Közösségi kezdeményezések generálásának és működtetésének támogatása;
 • Felnőttképzési tanácsadás, az aktuális jogszabály-változások tükrében;
 • K+F+I tevékenység fellendítéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 • Szektorközi együttműködések generálása a térségi nagyvállalatok, KKV-k és civil, illetve nonprofit szervezetek bevonásával.

KDMKT ADATBÁZIS

Az elkészíttetett adatbázis célja a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet követelményei alapján a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség stratégiai dokumentumainak (koncepció, fejlesztési stratégiai, SKV és OP) megalapozása, valamint az évente elkészítendő, Térségre vonatkozó monitoring jelentés megalkotásának támogatása.

Az elérhető információk a Térség települései (99 db) által meghatározott területre fókuszálnak, az egyedi, testreszabott adatbázis- és monitoring rendszer a térséghez tartozó településekre jellemző adatok elemi, idősoros összegyűjtése és rendszerezése révén álltak elő.

A tervezett fejlesztések alapján releváns térségi adatvagyon azonosítását követően megtörtént ezek összegyűjtése és adatbázisba szervezése. Az adatbázisrendszer úgy készült, hogy az elérhető adatvagyon besorolható és szűrhető a Stratégiai és Operatív Programhoz kapcsolódó prioritások és intézkedésterületek mentén, ezzel is támogatva a tervezett fejlesztések előkészítésének és értékelésének hatékonyságát.

Az adatbázisrendszert több évre visszamenőleg a 99 település vonatkozásában többek között az alábbi adatcsoportok képezik:

 • Területre, lakónépességre, állandó népességre vonatkozó információk
 • Népmozgalomra vonatkozó információk (pl. születések, halálozások, elvándorlás stb.)
 • Önkormányzati költségvetésre vonatkozó információk
 • Kereskedelemre, vendéglátásra, turizmusra vonatkozó információk
 • Lakásállományra, lakásépítésre, -megszűnésre vonatkozó információk
 • Kommunális ellátásra vonatkozó információk
 • Egészségügyre, szociális ellátásra vonatkozó információk
 • Oktatásra vonatkozó információk
 • Kultúrára vonatkozó információk
 • Intézményi ellátottságra vonatkozó információk
 • Mezőgazdaságra vonatkozó információk
 • Gazdasági szervezetek és nonprofit szektor adatai
 • Ipari parkokra vonatkozó információk
 • Posta, távközlés, gépjárműállomány adatai
 • Munkanélküliségre, közfoglalkoztatottakra vonatkozó információk
 • Segélyezésre vonatkozó információk
 • Közúti közlekedési balesetekre vonatkozó információk
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram