Közép-duna menti
fejlesztési tanács

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 2020. július 1-én hatályba lépett módosítása létrehozta Magyarország legújabb kiemelt fejlesztési térségét, a 99 települést magába foglaló Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget. A Közép-Duna Menti térség kiemelt térséggé nyilvánítására vonatkozó igényt az a törekvés is erősítette, hogy a térségben várható nagyberuházások építése idején jelentkező magas létszámú humán erőforrás szükséglet biztosítása egyedi intézményfejlesztési és együttműködési igényeket támasztanak, amely elvárások a hosszútávon fenntartható térségfejlesztés megvalósítása szempontjából megfelelő alapokat és lehetőségeket teremtenek.

A Közép-Duna Menti térség elsősorban a Duna-völgyi területet és az egymással szorosabban együttműködő Mezőföldi és Kiskunsági települések összességét jelenti. A kiemelt térség három megye (Bács-Kiskun, Fejér és Tolna megyék), illetve három régió közös metszete.

A harmonikus fejlesztési tevékenység térségi szemléletet, folyamatos fejlesztési együttműködést, hatékony szervezeti koordinációt igényel a központi és a helyi, valamint a térségi, megyei önkormányzati és a kormányzati szereplőktől. Ehhez nélkülözhetetlen a szélesebb körű térségi együttműködés kialakítása, a meglévő kapcsolatrendszer megerősítése, a professzionális térségfejlesztési szervezet működtetése, amely a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács 2020. augusztus 4-én történő megalakulásával indulhatott el.

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács feladatai

rendszeresen vizsgálja és legalább kétévente értékeli a térség társadalmi és gazdasági folyamatait, környezeti állapotát, azonosítja fejlesztési szükségleteit
a fenti vizsgálatok eredményét a területi információs rendszeren keresztül nyilvánossá teszi
az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepcióval összhangban kidolgozza a térség területfejlesztési koncepcióját és programját
megállapodást köthet az érintett miniszterekkel a térségi fejlesztési program finanszírozásáról
figyelemmel kíséri az operatív programok térséget érintő feladatainak végrehajtását, erre irányuló kormányzati döntés esetén közreműködik az operatív programok térséget érintő feladatainak végrehajtásában
előzetesen véleményezi az illetékességi területe szerinti megyék területfejlesztési koncepcióját és programját
tevékenységéről a tárgyévet követő év március 31-éig beszámolót készít, amelyet megküld a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszternek
előzetesen véleményezi a kohéziós célú európai uniós források felhasználását megalapozó legmagasabb szintű nemzeti tervezési dokumentumot, az országos, továbbá a kiemelt térséget érintő ágazati és területi terveket
a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter útján a Kormány elé terjeszti a térség területfejlesztési koncepcióját és programját
irányítja a térség területfejlesztési programjának végrehajtását
dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség

A 2020. augusztus 4-én megalakult a Közép-Duna Menti Térségi Fejlesztési Tanács operatív feladatokat ellátó munkaszervezete, a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (KDMFÜ Nonprofit Kft.), amelynek cégbírósági bejegyzésére 2020. november 23-án került sor.
A KDMFÜ Nonprofit Kft. elsődleges célja a Közép-Duna Menti Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladatainak széleskörű ellátása, információk biztosítása a térség települései számára, üzleti és kulturális kapcsolatok erősítése valamint nyilvánosság biztosítása a térségben zajló fejlesztésekről, innovációkról.
Fontos célunknak tekintjük továbbá, hogy a gazdasági növekedést minél több eszközzel sikerüljön támogatni, és - a térség adottságait és igényeit figyelembe véve - pályázati források elérését, innovatív projektek megvalósítását, valamint a működő vállalkozások további fejlődési lehetőségeit biztosítsuk. A bővülő infrastrukturális kapacitásoknak a hosszabb távon történő kihasználása, a fejlesztési eredmények funkcióinak fenntartása, új befektetési lehetőségeknek a térségbe vonzása hosszú távú célként jelenik meg a fejlődés szempontjából.

A KDMFÜ Nonprofit Kft. három fő feladatcsoport mentén látja el működését:

- a KDMFT munkaszervezeti-, és célfeladatok végrehajtása,
- többletforrás bevonása a térség fejlesztésére,
- vállalkozási tevékenység.

A fenti feladatcsoportok mentén legfontosabb tervezett tevékenységeink a következők:
- Területi tervezés és koordináció ellátása,
- Pályázat- és projektmenedzsment,
- Helyi kezdeményezések támogatása, projektfejlesztés,
- Nemzetközi projektek megvalósítása és menedzsmentje,
- Vállalkozási tevékenységek ellátása.
AZ ÜGYNÖKSÉG KÖZÉRDEKŰ ADATAI

3

MEGYE

11

JÁRÁS

99

TELEPÜLÉS

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
info@kdmfu.hu
chevron-down