2024.02.13.

FENNTARTHATÓSÁGI (ZÖLD) TÖREKVÉSEK AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS VÁLLALATI SZFÉRÁBAN

2024. február 13-án került sor a DETOCS – DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support projekt második stakeholder találkozójára, Rácalmáson.


A Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  2022. tavaszán – partneri szerepvállalással – több nemzetközti szervezettel közösen benyújtott, rövid nevén: DETOCS pályázata az Interreg Europe Program keretében pozitív elbírálásban részesült. Ennek következtében 2023. március 1-jén elkezdődött a projektmegvalósítás időszaka, amelynek keretén belül sor került a második stakeholder találkozóra, partnerszervezetünk által biztosított helyszínen, a Jankovich Hotelben, Rácalmáson.

A szakmai workshop tematikája a Fenntarthatósági (zöld) törekvések az önkormányzati és vállalati szférában cím köré épült.

A résztvevőket a KDMFÜ Nonporfit Kft. nevében Majoros Zsuzsanna, szakmai igazgató köszöntötte, aki kiemelte, az Ügynökség elhivatott a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területén, illetve azon kívül működő jógyakorlatok láthatóvá tételében, illetve olyan megoldások adaptációjában, melyek lehetővé teszik, hogy a Térség fenntartható turizmusfejlesztése megvalósulhasson. Ehhez szektorközi együttműködések generálására és mérhető eredményekre van szükség.

A megnyitót követően Kocsis Eszter Mimi, a KDMFÜ Nonprofit Kft. nemzetközi projektmenedzsere ismertette a DETOCS projekt eddigi eredményeit. Ezt követően szakmai előadásokat hallhattak a meghívottak.

A fenntartható kerület alapkövei Óbuda-Békásmegyer Fenntarthatósági stratégiája, megvalósítása, eredményei címmel,Baráth Andrea, a Fenntarthatósági, Ifjúsági, Civil és Nemzetiségi Osztály (Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat) osztályvezetője és Kiss Katalin, fenntarthatósági szakértő tartott előadást.

Jógyakorlatént bemutatásra került Óbuda-Békásmegyer fenntarthatósági stratégiája, amelynek fontos pillére a szektorközi összefogás (önkormányzat és annak intézményei, üzleti vállalkozások, civil szervezetek), továbbá felvázolásra kerültek a fenntarthatóság gazdasági, környezeti és társadalmi dimenzói is. A szakértő kiemelte, hogy elsődleges cél a pazarlás csökkentése, az okos kerület építése, valamint az együttműködések erősítése, mely területeken az önkormányzat már – országos szinten is – jelentős eredményeket ért el.

« Annak érdekében, hogy a kerület valóban fenntarthatóan működhessen a jövőben is, ki kell tűzni a fenntarthatósági fejlesztési célokat, valamint szükséges meghatározni a cél eléréséhez vezető utat, illetve mérni, visszamérni, megosztani a sikert és a tapasztalatokat » – húzta alá az előadó.


Fenntarthatóság – Mit és miért érdemes a hazai turisztikai szektor vállalkozásainak tudni?
címmel Reizinger Zsófia, a BDO Magyarország ESG Tanácsadó Kft. ESG tanácsadója prezentált.

Bemutatta, mi is az az ESG, illetve hogyan segítheti a piaci és egyéb szereplők működését a három pillér figyelembevétele, tudatos tervezése. Az előadó felhívta a figyelmet a vállalatok esetében a transzparenciára, amely rendkívül fontos fenntarthatósági szempontból, majd ezeket turisztikai és humánerőforráshoz kapcsolódó példával is alátámasztotta. Aláhúzta, hogy az ESG szorosan összefügg a vállalati értékteremtéssel. Ezt követően kitért a jogi környezet bemutatására, megosztva, hogy a

(2023. évi CVIII.) « ESG törvény » értelmében milyen kötelezettségei vannak a vállalatoknak, ezen a területen.  Ezután felvázolta a  fenntartható turizmus egyik elsődleges célját, mely nem más, mint növelni a turizmus által a desztinációk számára okozott előnyöket, a negatív hatások csökkentése mellett.

Végezetül a tanácsadó kiemelte, hogy az EU célja a fenntartható és felelős válllati magatartás előmozdítása a globális értékláncon keresztül, ennek érdekében röviden bemutatta az EU vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelvét (CSRD) és az értéklánc átvilágításáról szóló (CSDDD) irányelv tervezetet  is.


Fenntarthatóság egy kereskedelmi bank szemüvegén keresztül témában Bolyán Róbert, az  UniCredit Bank Hungary Zrt. ESG igazgatója és Social Impact Banking vezetője adott elő. Előadásában kiemelte, hogy a bankszektor is törekszik a fenntarthatóságra, sőt már a ,,jövő elé’’ mentek további szakemberek felkészítésével, a Budapesti Gazdasági Egyetemmel együttműködve, önálló kurzus elindításával. A szakember példákon keresztül vázolta fel, hogy a bank szempontjából mit is jelent a fenntarthatóság (és felelősségvállalás) a környezet, társadalom és vállalatirányítás területén, a mindennapi működés során, külső és belső fókuszterületek mentén.

« Összefoglalva, új szemléletű gondolkodással, illetve az ESG-adatok meglétével és feldolgozásával jobb stratégiai döntés hozható a szervezet életében » – húzta alá a szakértő.


Zöld fürdők, zöld szállodák
címmel  dr. Ruszinkó Ádám, a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület elnöke tartott előadást. Elmondta, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének jelenleg 455 tagszállodája van, köztük gyógy- és wellness szállodák is. A környezetvédelmi szempontok minél szélesebb körű figyelembe vétele érdekében a Szövetség 1993-ban indította el „Zöld szálloda” programját. Ez a megtisztelő cím két évig viselhető. A cím elnyeréséhez részletes, 60 elemből álló szempontrendszer társul, melynek része a létesítmény ökológiai lábnyomának kiszámítása és egy önértékelés elvégzése is. « Az önértékelés legtöbb elemének figyelembe vétele – természetesen a speciális jellemzők mellett – megfontolandó a fürdők esetén is, akár egyéni kezdeményezésre, akár szervezett kezdeményezés alapján kerül kialakításra egy zöld minősítési rendszer » – mutatott rá a szakértő.

Az előadó felhívta a figyelmet, hogy a „Zöld szálloda” minősítés szempontjai között szerepel az edukáció, vízgazdálkodás, szennyvízkezelés, energia- és hulladékgazdálkodás, ózonréteg védelem, zöld beszerzés, valamint a zöld iroda megléte is. Ezt követően rátért a fenntarthatóság legfontosabb szempontjaira a gyógy- és wellness szállodák esetén.


A találkozó zárásaként Szabó Attila, a Jankovich Hotel igazgatója tartott előadást a szálloda történetéről, működésének elismerésre méltó jógyakorlatairól, ezt követően pedig a „Zöld Szálloda” díjas hotelben helyszínbejárásra is sor került.


A KDMFÜ Nonprofit Kft. a DETOCS-projektben résztvevő partnerei számára rendszeres időközönként (fél évente egy alkalommal) találkozókat szervez az érdekelt felekkel, annak érdekében, hogy a kulcsfontosságú szereplőket bevonja a regionális tapasztalatcserébe és tanulási folyamatba.

Az Ügynökség a projekt sikeres megvalósításához kívánja felhasználni a stakeholder találkozókon elhangzott felvetéseket és megjegyzéseket, emellett pedig minden alkalom kiváló alapot teremt arra, hogy a projekt keretében megvalósuló programokat, létrehozott eredménytermékeket minél inkább a térségi (ill. hazai) lehetőségekre és igényekre szabhassa.


További információ:
www.kdmfu.hu
www.facebook.com/kdmfu
www.linkedin.com/company/central-danube-development-agency-nonprofit-ltd
https://www.interregeurope.eu/detocs
https://www.facebook.com/people/Interreg-Europe-Detocs-Project/100092609522906/ 

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram