2022.04.04.

A precíziós technológia – a mintaprojekt egyik fő eleme – 2022.04.02.

Az egyetemi tudásbázisra építve innovatív megoldási javaslatokkal, a precíziós technológiákra koncentrált képzésekkel támogatják a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség három megyéjében 99 település gazdáit a programmal – tudtuk meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) és a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által szervezett paksi fórumon és sajtótájékoztatón.

Precíziós mezőgazdasági technológiák bevezetése

A létrehozott minta program – a bővülő infrastrukturális kapacitásokra támaszkodva –, új befektetéseket is hoz a térségbe.

Az innovatív smart-farming technológiák lehetővé teszik ugyan a költségek csökkentését és a termelés növekedését, hatékony alkalmazásukhoz azonban részletes helyzetelemzésre, intenzív képzésekre, valamint a módszerek sikeres adaptációjára van szükség. A MATE és a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. együttműködésével megvalósuló szakmai program éppen ezt a folyamatot segíti elő.

„Az a cél, hogy a régió agrártermelése rövidpiaci úton, modern termelési technológiákkal, közös eszközpark létrehozásával, hatékony gazdálkodással, valamint kevés műtrágya felhasználásával valósuljon meg. A térség élelmezéséhez nagy segítség lesz a szekszárdi hűtőház is, ahol el lehet tárolni a gazdák által előállított szezonális termékeket, a későbbi helyben hasznosítás érdekében” – mondta Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.

A smart régió nem mai ötlet

Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora elmondta, hogy a program első gondolatai már öt éve megszülettek, de most sikerült forrást rendelni a tervekhez, így a gyakorlati megvalósíthatóság szakaszába lépett a program. Kiemelte, az egyetem szakemberei szenzorok kiépítésével és ipari drónos felmérésekkel egyaránt segítik a projekt megvalósulását, a gazdálkodók számára pedig olyan képzéseket szerveznek, amelyek hathatós segítséget nyújtanak a kitűzött célok megvalósításához.

A jelenlegi körülmények között felerősödött a biztonság kérdése, melynek egyik fontos, az agráriumot érintő oldala, az élelmiszerbiztonság. A rektor hangsúlyozta, a szakmai munka keretében három mintaprojekt is megvalósul a térségben, egy szántóföldi növénytermesztéssel és egy kertészettel foglalkozó gazdaságot, valamint egy állattartó telepet bevonva. Ez a munka lényegében modellezi azt, ami az elkövetkező időszakban egész Magyarországon megvalósulhat, erősítve a fenntarthatóságot, a versenyképességet, az élelmezésbiztonságot és az önrendelkezést.

A megalkotott modellnek összhangban kell lennie a Közös Agrárpolitikával és a megfogalmazott zöld célokkal. Természetesen figyelembe kell venni a módosításokat, melyek a jelenlegi háborús helyzet kedvezőtlen hatásaira válaszul születnek meg.

Megoldások a tartósan vízhiányos időszakok, és a kézimunkaerő-hiány problémáira

„A projekt keretében olyan innovatív javaslatokat fogalmazunk meg, és olyan mezőgazdasági technológiákat mutatunk be a térség gazdálkodói számára, amelyek révén elősegíthető a termelés növelése, illetve mérséklődik a visszaszoruló kézi munkaerő miatti humánerőforrás-igény mértéke, és amelyek válaszként szolgálhatnak a Föld változó klímája által fellépő kihívásokra” – mutatott rá Dr. Mikulás Brigitta, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke.

Tervben van a Duna holtágak rehabilitációja is, ezzel biztosítva a térség mezőgazdaságának öntözéshez szükséges vízigényét.

Portálunk kérdésére a fejlesztési tanács elnök asszonya elmondta, hogy a három mintagazdaságot még nem jelölték ki (egy-egy szántóföldi növénytermesztéssel-, kertészettel foglalkozó vállalkozás és egy állattartó telep), ahol a modellezést, a gyakorlati képzést tartani fogják. A projektben együttműködő minden szervezetre számítanak a megfelelő gazdaságok megtalálásában.

Innovatív, generációkon átívelő felnőttképzési szaktanácsadás

Dr. Tóth Krisztina, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központjának vezetője elmondta, hogy a helyi adottságokhoz kell igazítani a képzési anyagot; a projekt során együttműködnek a térség szakképzésért felelős intézményeivel. Az elméleti képzés mellett nagy hangsúlyt fognak fektetni a gyakorlati oktatásra is.

Az idősebb és a fiatal generációkat együtt képzik majd, ugyanis egymástól is tudnak így tanulni: az idősebbek adhatják a gyakorlati tapasztalatokat, a fiatalok hozzák és transzferálják a digitális, modern technológiák alkalmazási ismereteit.

A képzési program többszereplős lesz, mivel most a folyamat minden szereplője tanulni fog, maga az oktató is, a kutatók is, nem csak a gazdák, mivel a terület sokak számára új.

Nem dobjuk ki az eddig alkalmazott technikát

Dr. Máthé László, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Külkapcsolati és Koordinációs Központjának vezetője kiemelte, hogy a meglévő gépállományt, technikai eszközöket nem kell lecserélni. Megvizsgálják, és javaslatot tesznek azokra a farm-menedzsment alkalmazásokra, melyek kompatibilisek a már meglévő rendszerekkel, technológiákkal.

Ezzel párhuzamosan – a jogszabályi környezet már adott – el fogják indítani a drónpilóta képzést, mely gyakorlatilag önálló szakma lesz.

Igény alapján kezdett képzések és a pontos, dűlőre bontott időjárás-előrejelzés

Vendégh Edit, a NAK Tolna Megyei Igazgatója örömmel üdvözölte a programot, elmondta, hogy a gazdáknak van igénye az ilyen jellegű támogatásra, érdeklődnek a precíziós gazdálkodás iránt. Már kezdtek is – saját kereteinken belül, önszerveződő módon – ilyen tárgykörben képzést.

Domonyi László, Kiskőrös polgármestere kiemelte, hogy az általa képviselt gazdák elsősorban szőlő és gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. Régi vágyuk, hogy pontos, dűlőre bontott meteorológiai adatokkal rendelkezzenek, hogy a szélsőséges időjárás ellen megfelelően tudjanak védekezni, illetve az aktuális mezőgazdasági munka idejét (például a permetezésnek) jól meg tudják választani. Javaslata alapján érdemes lenne megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a projektbe ilyen alkalmazást, azzal kapcsolatos ismereteket miként lehet integrálni.

Forrás: https://agraragazat.hu/hir/agrar-precizios-technologia-minta-program-fo-eleme-mezogazdasag/
Fotó: Barna Ferenc
2022. április 4.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram