2022.08.18.

A térség kínálta adottság a kulcs – 2022.08.18

Nagyszabású komplex turisztikai stratégiai terv készül a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségről, felmérve az adottságokat, a szükséges fejlesztések irányát és az ezek megvalósításához szükséges források mértékét. Erről kérdeztük Grónay Andreát, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjét.

Nagyszabású komplex turisztikai stratégiai terv készül a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségről, felmérve az adottságokat, a fejlesztések irányát és a szükséges források mértékét. Tolna megye számos turisztikai vonzerővel bír, de fontos lenne a szolgáltatások körének bővítése. A turizmust a térség földrajzi és tematikus adottságaira építve szeretnék átalakítani, a hangsúly a gyógyfürdők, az egészségturizmus, a víziturizmus, a kulturális és a borturizmus fejlesztésén van.

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (KDMKT) tavaly elkészült, a fejlesztéseket megalapozó stratégiai dokumentumaiban a 2021–2035-ös időszakra szóló Térség Fejlesztési Koncepcióban, valamint a 2021–2027-es időszakot felölelő Stratégiai és Operatív Programban kiemelt helyen szerepel a turizmusfejlesztés – mondta lapunknak Grónay Andrea, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője. – A KDMKT 2021–2027-es stratégiai programja a gazdasági fejlődés hat fő pillére között említi, s kiemelt fejlesztési célnak tekinti a turisztikai szolgáltatások körének bővítését, különösen a helyi attrakciók, fürdők, szálláshelyek fejlesztését és a víziturizmust. Célunk, hogy a turizmus területén is összekapcsoljuk a térségbe irányuló további idegenforgalmi fejlesztéseket és a beruházásokat az itt rejlő jobb potenciálok kihasználása érdekében – tájékoztatott az ügyvezető.

– Munkánk során megállapítottuk, hogy a települések meglehetősen különböző adottságokkal rendelkeznek, és jelentős társadalmi-gazdasági kihívásokkal küzdenek. A térség fellendítéséhez egyik fontos elemként hozzájárulhatna a turizmus, a látogatók és a vendégéjszakák számának növelése, ebben kívánunk segíteni – fogalmazott a szakember.

Grónay Andrea szerint a szóban forgó terület, ezen belül Tolna megye számos turisztikai vonzerővel bír, de fontos lenne a szolgáltatások körének bővítése. A turizmust a térség földrajzi és tematikus adottságaira építve szeretnék átalakítani, a fejlesztésen belül a legnagyobb hangsúlyt a helyi látványosságok, a gyógyfürdők, az egészségturizmus, a szálláshelyek, a víziturizmus, a kulturális és vallási és borturizmus fejlesztése kapná.

Mint mondta, ennek érdekében kialakítanak egy kiemelt térségi menedzsmentrendszert, amelynek fő feladata a turisztika és menedzsmentjének bonyolítását ellátó rendszer működtetése, turisztikai marketingrendszer tervezése és működtetése, valamint komplex turisztikai attrakciók összefogása, megvalósítása lesz. A célkitűzések megvalósítása érdekében egy keretrendszert kívánnak kidolgozni, amely ezen fejlesztéseket stratégiai alapon rendszerezi, fontossági sorrendet állít fel és meghatározza a területi rendszerét. Mint megtudtuk, nemrégiben indult el a tervezés, és bő egy év múlva készülhet el a komplex tervezet, amelybe tapasztalt, turisztikai stratégiai fejlesztésben jártas szervezeteket vontak be.

A munkák alapos helyzetelemzéssel, felméréssel kezdődnek, elemezve az adottságokat, földrajzi, klimatikus hatásokat a turizmusra való hatás szempontjából, emellett az attrakciókat, infrastruktúrát és ellátottságot a térség jelenlegi turisztikai helyzetének feltárásával, a vendégforgalmat tekintve, és nem utolsósorban meghatározva a hiányosságokat, fejlesztendő területeket is. Ezekre építve kialakítják majd a turisztikai jövőképet, illetve a térséget pozicionálják. Ennek alapján célokat, intézkedéseket fogalmaznak meg, és térségi komplex turisztikai programcsomagokat dolgoznak ki, amelyek széleskörű kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak a térségbe látogatóknak, különös tekintettel a kulturális, a vallási és a történelmi értékek, a falusi és gasztroturizmus, a hagyomány- és értékteremtés, a fürdőturizmus, a nemzetiségi és kulturális értékek és az aktív turisztikai programok bemutatására.

Grónay Andrea arról tájékoztatott, hogy bár a turisztikai attrakciók és infrastruktúra-csomagok kidolgozása már megkezdődött, a felmérések, helyzetelemzések lezárultát követően készülhetnek el a teljes fejlesztési csomagok. Ezek már tartalmaznak majd a megyék által korábban a Területi Operatív Programokhoz településenként felmért fejlesztési igényeken felüli valamennyi olyan beruházástervet is, amely kimaradt, de a komplexitás miatt érdemes összekapcsolni velük. Mindezeket szintetizálva készítenek majd elő kormány-előterjesztést, első körben a beruházások előkészítéséről, majd erre épülhet második körben a komplett kivitelezés.

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség munkáját a közösségi médiában (https://www.facebook.com/kdmfu) is tudják követni, ahol aktuális információkról, így térségi hírekről, pályázatokról, programajánlókról tájékoztatják az érdeklődőket.


Forrás:
Tolnai Népújság
2022. augusztus 18.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram