2021.05.15.

A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”

Pályázat megnevezése

A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása”

Pályázat tárgya és célja

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Városi Civil Alap keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében a „civil közösségek tevékenységének támogatása” címmel 2020 júniusában megjelent pályázati felhívás forrást biztosított az 5000 fő vagy ez alatti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, a Kormány újabb támogatási programot indít, ezúttal az 5000 fő lakosságszám feletti településeken működő civil szervezetek számára.

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.

Releváns szakterületek

Támogatás

Támogatható tevékenységek

Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (VCA-KP-1-2021/1)

Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;

· Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;

· Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;

· Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2021/2)

· Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi értékmeghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza. Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2021/3)

· Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;

· Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);5

· Eszközbeszerzés.

Civil szervezetek programszervezési támogatása (VCA-KP-1-2021/4)

· A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása;

· A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása (VCA-KP-1-2021/5)

· Kommunikációs tevékenység fejlesztése;

· Szervezeti arculat kialakítása;

· A pályázó kommunikációs stratégiájának megvalósítása, különös tekintettel a médiamegjelenésekre.

Támogatás formája

A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású támogatásnak minősül.

Támogatás mértéke

100%

Támogatás keretösszege

4.4 milliárd Ft

Megvalósítás helye

országos

Pályázók köre

A pályázat benyújtására jogosultak köre Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány

a) amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett, és

b) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő feletti.

Pályázat benyújtásának határideje

2021. május 21. 12:00 óra

Pályázat kiírója

Miniszterelnökség

Link a pályázati felhíváshoz

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/varosi_civil_alap/2021/varosi_civil_alap_palyazati_kiiras.pdf

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram