2023.07.26.

Az EU kötelező energiatakarékosságról döntött

Az uniós tagállamok új szabályokat fogadtak el, melyek célja, hogy az uniós szintű végsőenergia-fogyasztás 2030-ra 11,7 százalékkal csökkenjen. Aki nem teljesíti, annak az Európai Bizottság mondja meg, hogyan kell spórolni.

Ez a döntés azt jelenti, hogy 2030-ra az EU energiafogyasztása a végső energia tekintetében nem haladhatja meg a 763 millió tonna olajegyenértéket, a primer energia tekintetében pedig a 993 millió tonna olajegyenértéket. (A végsőenergia-fogyasztás a végfelhasználók által fogyasztott energiamennyiséget jelöli, a primerenergia-fogyasztás viszont magában foglalja az energiatermelés, illetve az energiaellátás során felhasznált energiát is.)

A végső fogyasztásra vonatkozó korlát kötelező erejű, és azt a tagállamoknak együttesen kell teljesíteniük, míg a primerenergia-fogyasztásra vonatkozó célkitűzés indikatív.
 Valamennyi tagállamnak hozzá kell járulnia az uniós cél eléréséhez: a nemzeti energia- és klímaterveikben nemzeti hozzájárulásokat és a cél elérését szolgáló kibocsátási pályákat fognak meghatározni. Az egyes kormányoknak 2023 júniusáig kellett benyújtaniuk naprakésszé tett nemzeti energia- és klímaterveik tervezetét. A végleges tervek benyújtásának határideje 2024-ben lesz.

A célérték eléréséhez való nemzeti hozzájárulások kiszámítására szolgáló képlet indikatív jellegű: legfeljebb 2,5 százalékig el lehet majd térni tőle. Az Európai Bizottság fogja kiszámítani, hogy a hozzájárulások összesen kiadják-e a 11,7 százalékos csökkentési célt, és amennyiben nem, korrekciókat bocsát majd ki azokra a nemzeti hozzájárulásokra vonatkozóan, amelyek alacsonyabbak a képlet alkalmazásával kapható eredménynél. A képlet többek között az energiaintenzitáson, az egy főre jutó GDP-n, a megújuló energiaforrások terén való előrelépésen, valamint az energiamegtakarítási potenciálon alapul.

A végsőenergia-fogyasztásra vonatkozó éves energiamegtakarítási cél 2024 és 2030 között fokozatosan nőni fog. A tagállamok gondoskodni fognak arról, hogy ebben az időszakban átlagosan évente a végsőenergia-fogyasztás 1,49 százalékának megfelelő új megtakarítást érjenek el úgy, hogy fokozatosan előrehaladva a megtakarítás 2030. december 31-én elérje az 1,9 százalékot.

Az új szabályok értelmében a közszférára egyedi kötelezettségek vonatkoznak, amelynek értelmében az ágazatnak évente 1,9%-kal kell csökkentenie energiafogyasztását (ebbe nem számít bele a tömegközlekedés és a fegyveres erők energiafogyasztása). Ezenfelül a tagállamoknak minden évben fel kell újítaniuk a közintézmények tulajdonában lévő épületek teljes alapterületének legalább 3 százalékát.

Az irányelvet már hivatalosan elfogadták, így azt most kihirdetik az EU Hivatalos Lapjában, és az azt követő 20. napon hatályba lép.

Forrás:
https://hvg.hu/eurologus/20230725_Az_EU_kotelezo_energiatakarekossagrol_dontott
2023. július 25.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram