2023.05.25.

Beréti Zsolt: Közös célunk a helyi gazdaság megerősítése

Dr. Beréti Zsoltot, a MillFood Kft. tulajdonosát választották meg a küldöttek a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara új elnökének. A vele készült interjúban elmondta, hogy új alapokra kell helyezni a kamara működését, amelynek középpontjába a nyitottság, az együttműködés, valamint a vállalkozók irányába történő nyitás, komplex szolgáltatás nyújtása kell kerüljön.

Több mint húsz év munkájának gyümölcse érett be 2023. május 18-án?

– Nem ebből a megközelítésből idéztem fel magamban az elmúlt huszonkettő évet, hanem abból, hogy ennyi ideje van rálátásom a szervezet működésére, ami fontos és követendő tapasztalatokkal ruházott fel az új feladatom lelkiismeretes ellátásához – válaszolta dr. Beréti Zsolt megyei elnök, akit az országos elnökség és a jelölőbizottság tagjának is megválasztottak. – Tény, hogy több mint két évtizede dolgozom a kamarában és a kamaráért, de ezt mindvégig szolgálatnak tekintettem, ahogy a jövőben elnökként is ezt a szemléletet követem. Ugyanis meggyőződésem, hogy akkor lesz sikeres a munkaszervezet és a Tolna vármegyében működő vállalkozások együttműködése, ha kölcsönös bizalom, tisztelet és segítőkészség jellemzi a kapcsolatunkat. Kiváló kollégák segítik ezt a munkát; öröm számomra, hogy a jövőben Hága László dolgozik mellettem általános elnökhelyettesként.

– A tapasztalatot említette: a leköszönő elnök, dr. Fischer Sándor huszonhárom évig vezette a kamarát.

– Elnök úr elévülhetetlen érdemeket szerzett a megyei kamara felépítésében és működtetésében. Sokszor erőn felül teljesített. Nagy munka volt tető alá hozni egy olyan, önkéntes alapon működő szervezetet, amely a saját bevételeiből kell, hogy fenntartsa magát. De ez csak egy példa a sok közül. Én magam is megköszöntem a munkáját és természetesen a jövőben is számítok a bölcsességére, szakértelmére.

Ön is a vállalkozói szférában dolgozik, több sikeres cég felépítése és működtetése fűződik a nevéhez. Feltételezem, hogy ha a vállalkozókat foglalkoztató aktualitásokról, kérdésekről van szó, akkor nem kell a szomszédba mennie segítségért?

– Nem, bár jó kapcsolatot ápolok a szomszédaimmal – és remélem, hogy ők is így vélekednek erről a kérdésről. A vicccet félre téve: 2006 óta vagyok vállalkozó, engem ugyanazok a kérdések és adott esetben problémák foglalkoztatnak, mint bárki mást az országban, a régióban, a vármegyében, aki ebben a szegmensben igyekszik maradandót alkotni. Úgy érzem, hogy birtokában vagyok azoknak az információknak, amelyeket becsatornázva és a kérdéseket megoldási javaslatokká formálva a Tolna vármegyében működő 3-4 ezer vállalkozó segítségére lehetünk. Ez természetesen nem megy egyik napról a másikra, de már elkezdtük az előkészítő munkát.

Akkor ezek szerint nem korai beszélni a konkrét programokról, milyen lépéseket tervez megvalósítani?

– Egyáltalán nem, hiszen bőven van feladatunk, ezért minél előbb el kell kezdeni a tevőleges munkát. Nem fontossági sorrendben vázolom az elképzeléseinket, mert az én olvasatomban mindegyik azonos helyen van – vagy legalábbis elválaszthatatlan egy vállalkozás sikeres létrehozásától, működtetésétől, fejlesztésétől. Az egyik ilyen, hogy a kamarának egyfajta katalizátor szerepe kell legyen a vállalkozások és a hatóságok jó együttműködésének megteremtésében és fenntartásában. Ennek jegyében kötöttünk együttműködési megállapodást még tavaly a Tolna Vármegyei Kormányhivatallal, amellyel nemrégiben egy sikeres szakmai fórumot is szerveztünk. A kormányhivatallal kötött megállapodást reményeim szerint újabbak követnek majd, hiszen ez is a tagság és a kamara javát szolgálja. Akárcsak azok a közös lépések, amelyek megtételére szintén nagy szükség van. Ilyen a közös energiabeszerzés, vagy éppen a vállalkozások likviditását és fejlesztéseit támogató kedvező kamatkörnyezet megteremtése. Utóbbinál fontos pillérként tekintek a jelenleg is működő, kedvező feltételeket biztosító Széchenyi Kártya Programra. Ebben a folyamatban mindenkire számítunk, aki – hozzánk hasonlóan – eltökélt a kamara megerősítése, céljainak és működésének frissítése mellett.

Forrás:
https://www.teol.hu/helyi-kozelet/2023/05/bereti-zsolt-kozos-celunk-a-helyi-gazdasag-megerositese
2023. május 23.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram