2024.04.25.

Kiviteli terv szinten kész a Foktői úti volt laktanya és a város Paks II. Atomerőműhöz kapcsolódó víziközműfejlesztése

A városi képviselő-testület március 21-i ülésén tűzték napirendre a PIP Kft. Paks II. Atomerőmű beruházáshoz kapcsolódó víziközműfejlesztésről szóló tájékoztatóját, amelyet Horváthné Harangozó Szilvia projektvezető prezentáció keretében tárt a képviselő-testület tagjai, az élő közvetítésnek köszönhetően a nagyobb nyilvánosság elé. Mondhatni, Kalocsa város lakossága talán egy emberként könnyebbült meg, amikor már ezt megelőzően hírét vette, hogy Font Sándor országgyűlési képviselő és a város jobboldali többségű vezetése egyértelműen leszögezte: a volt Foktői úti laktanyából sok minden lehet, csak egy valami, migránsszállás nem. Az előadásból aztán kirajzolódott, hogy a Paks II. beruházás megkezdésével, a Kalocsa-Paks Duna-híd közeljövőben történő átadásával újra a megaberuházáshoz kapcsolódó fejlesztési tervek tengelyébe került a Duna kalocsai oldala. Mi több, a szakember arról a jelentős fejleményről számolt be: kiviteli terv szinten kész, egyes területeken június 30-ig készül el a volt Foktői úti laktanya és a város kapcsolódó víziközműfejlesztése. No’, ha így van, a döntéshozók és persze a helyben toporgással vagdalkozók ezúttal bizonyosan nem mondhatják, hogy jó-jó, de még ha volna is pénz, hol vannak a kiviteli tervek?

Az ülésen a PIP Kft. részéről megjelent Rásó Mihály vagyongazdálkodási igazgató, Vajer Máté beruházási osztályvezető jelenlétében Horváthné Harangozó Szilvia projektvezető elöljáróban felidézte, egyben megerősítette, hogyaPaks II. beruházás megvalósításához kiemelten fontos a hozzá kapcsolódó jelentős volumenű építési-szerelési feladatok ellátásához szükséges 10 ezer főnyi szakképzett fizikai munkaerő elszállásolásának biztosítása, ideiglenes szálláshelyek kialakításával.

Szükség van továbbá az új atomerőművi blokkoképítéséhez bekapcsolni kívánt kis- és középvállalkozások letelepedési szándékához szükséges ipari, gazdasági és logisztikai jellegű területek létrehozása, a beruházáshoz közvetetten kapcsolódó településfejlesztési beruházások, újlakóterületek, kereskedelmi – szolgáltatási egységek, rekreációs területek kialakítása.

Mint elhangzott, Paks város és első körben meghatározott kiemelt térségének Kalocsa, Gerjen, Fadd, és kapcsolódó településeik: Tolna és Dunaszentgyörgy népessége a számottevő fejlesztési elképzelések miatt

IDEIGLENESEN JELENTŐSEN, DE HOSSZÚ TÁVON IS SZÁMOTTEVŐEN NÖVEKEDNI FOG.

A projektvezető leszögezte, a várható települési és területi fejlesztések Paks városban és környékén olyan mértékű fejlesztéseket generálnak, amelyekhez kapcsolódóan jelentős víziközmű-infrastruktúra fejlesztések szükségesek.

Őszintén szólva az előadás bevezetője csupán felfrissítése, megerősítése volt mindannak, amiről amióta Paks II. napirendre került, a paksi és a kalocsai oldalon is beszélnek.
Sőt, a megaberuházást figyelemmel kísérők előtt az sem újdonság, hogy a Közép-Duna Menti térséget érintő egyes fejlesztésekről szóló 1499/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat szerint a térséget érintő teljes körű infrastruktúra fejlesztésére és bővítésére a PIP Nonprofit Kft. került kijelölésre. A Miniszterelnökséggel kötött lebonyolítói megállapodás és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló, még 2016-ban született MvM rendelet alapján, a Támogatói Okiratokban foglaltak szerint a PIP Nonprofit Kft. támogatást nyújt Paks Város Önkormányzata, Kalocsa Város Önkormányzata, Gerjen Község Önkormányzata és Fadd Nagyközség Önkormányzata részére víziközmű-infrastruktúra fejlesztésére.

Ami viszont a kalocsai előadásban merőben újdonság volt, hogy

A TERVEZÉSI FOLYAMATOK 2021. SZEPTEMBER HÓNAPBAN KEZDŐDTEK ÉS 2024. JÚNIUS HÓNAPBAN BEFEJEZŐDNEK, A KIVITELI TERVEK NAGYOBB RÉSZE ELKÉSZÜLT.

A folytatásban aztán a szakember kibontotta, képekkel, ábrákkal illusztrálta, hogy Kalocsa városban és térségén belül a jelenleg folyamatban lévő új Paks-Kalocsa Duna-híd folytán a rendelkezésre álló potenciális fejlesztési területek immár konkrétan is a Reptéri Ipari Park, a Foktői úti volt laktanya. Továbbá az ehhez szervesen későbbiekben kapcsolódó egyéb városi intézményi, szolgáltatási fejlesztésének megvalósítása szükséges. Mindehhez igazodóan nélkülözhetetlen a felmerülő vízellátási, szennyvízelvezetési és víztisztítási igények kielégítését megteremteni.

A KÖZELJÖVŐBEN VÁRHATÓ VÍZIGÉNY-KAPACITÁSOK BIZTOSÍTÁSÁHOZ A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGI VÍZMŰRENDSZER ELHASZNÁLÓDOTTSÁGA MIATTI FEJLESZTÉSE SZÜKSÉGES MIND A VÍZBÁZIS, VÍZKEZELÉS ÉS VÍZELLÁTÓ HÁLÓZAT TEKINTETÉBEN,

amelyhez kapcsolódóan az egyes meglévő szennyvízelvezető létesítmények és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciós fejlesztése is elkerülhetetlen- hangsúlyozta a szakember.

Komoly bizakodásra ad okot, hogy kiviteli terv szinten elkészült a város infrastruktúrájának fejlődése szempontjából bizonyosan mérföldkőnek számító anyag, amelyhez éppen az önkormányzati választások előtt felerősödő ellenzéki hangokat hallatóknak nincs meg a folyamatok végigviteléhez szükséges ismerete, stabilitása, kormányzati kapcsolatrendszere.

Forrás:
https://www.kalohirek.hu/errol-tudnia-kell/kiviteli-terv-szinten-kesz-a-foktoi-uti-volt-laktanya-es-a-varos-paks-ii-atomeromuhoz-kapcsolodo-vizikozmufejlesztese?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR15AAoHlag-VSvldcXb2dg3cbo_f8OhMliFx7f5VlILin66BHviCOFWlM4_aem_AfO7EE3QtYifNx33b_-hC-jN3BNqgXrH8y3rL6qmyMLwkPjkt214N0fsAApdkJEwXY0oNHYuHmSCOvugZQFCtT4_
2024. április 22.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram