2024.02.13.

Közlemény

2024. február 13-án került sor a BIOWIND – „Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning” projekt második stakeholder találkozójára.

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.  2022. tavaszán – partneri szerepvállalással – 11 nemzetközti szervezettel közösen benyújtott, rövid nevén: BIOWIND pályázata az Interreg Europe Program keretében pozitív elbírálásban részesült. Ennek következtében 2023. március 1-jén elkezdődött a projektmegvalósítás időszaka, amelynek keretében sor került a második stakeholder találkozóra, Rácalmáson, a Jankovich Hotelben.

A projekt megvalósítása révén a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a projektben vállaltaknak megfelelően a nemzetközi jógyakorlatokat, ill. a megvalósítás során szerzett tapasztalatokat hivatott megosztani a Kiemelt Térségén belül, felvállalva a lakossági és szakértői szemléletformáláshoz kapcsolódó feladatokat is. A partnerség rendszeres időközönként találkozókat szervez az érdekelt felekkel, a célból, hogy a kulcsfontosságú szereplőket bevonja a regionális tapasztalatcserébe és tanulási folyamatba.

A második szakértői műhelymunka résztvevőit Grónay Andrea, a KDMFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte, beszédében kiemelte, hogy megállapodás született a magyarországi szélerőmű szabályok átalakításáról az Európai Bizottsággal. Mivel Magyarországon jelenleg 324,9 MW szélerőművi kapacitás van, ennek fokozása érdekében a kormány a magyar helyreállítási programból szélturbinák telepítésére is kért támogatást. Magyarország területének 11%-a potenciálisan alkalmas szélturbinák telepítésére – húzta alá az ügyvezető. Köszöntőjében felvázolta, ha a megújuló energiák vonatkozásában nagyobb mozgástér lesz hazánkban, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben is nagyobb hangsúlyt kaphat a szélenergia. Ez a folyamat pedig a jövőben az energiaközösségek létrehozásával, illetve a megújuló energiák helyben történő telepítésével és felhasználásával folytatható.

Ezt követően Fekete Inez, a KDMFÜ Nonprofit Kft. nemzetközi és kiemelt projektmenedzsere mutatta be a BIOWIND projektet, illetve ismertette az eddigi eredményeket, kitérve az írországi interregionális workshop tapasztalataira is.

A találkozó legfontosabb szakmai programpontjának keretében dr. habil. Munkácsy Béla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense adott áttekintést a magyaroroszági villamosenergia-termelés

 forrásszerkezetéről, majd bemutatta az ország aktuális szélenergia helyzetét, továbbá kitért a megújuló energiaforrások fenntartható használatára is. Végezetül bemutatta a RENewLand projektet,amelynek 26 hónapos megvalósítási időszaka alatt célja az aktív szemléletformálás és egy szakpolitikai javaslatcsomag elkészítése az érintett felek és döntéshozók széleskörű bevonásával – tudományágakon átívelő többdimenziós megközelítéssel –, kiemelt cél továbbá a legkorszerűbb térinformatikai módszerek felhasználásával meghatározni azokat a területeket, ahol a nap- és szélenergia hasznosítása teljes mértékben összeegyeztethető a természeti és társadalmi fenntarthatósággal.

A találkozó zárásaként kerekasztal-beszélgetésre került sor a találkozó résztvevőivel, ahol a jelenlévők áttekintették

  • a megújuló energiák és szélerőművek fejlesztésével kapcsolatos szabályok aktuális helyzetét,
  • a Magyarországon jelenleg üzemben lévő szélturbinák helyzetét,
  • a megújuló energiák hazai hasznosításával kapcsolatos nézeteket, energiatárolással kapcsolatos lehetőségeket,
  • az energiaközösségek jelenlegi helyzetét, különös tekintettel a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségre, továbbá
  • a napenergia és a szélenergia együttes hasznosításának lehetőségét.

Az Ügynökség a projekt sikeres megvalósításához kívánja felhasználni a stakeholder találkozókon elhangzott felvetéseket és megjegyzéseket, emellett pedig minden alkalom kiváló alapot teremt arra, hogy a projekt keretében megvalósuló programokat, létrehozott eredménytermékeket minél inkább a térségi (ill. hazai) lehetőségekre és igényekre szabhassa.

További információ:

www.kdmfu.hu
www.facebook.com/kdmfu
www.linkedin.com/company/central-danube-development-agency-nonprofit-ltd https://www.interregeurope.eu/biowind

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram