2023.09.11.

Nemzetközi együttműködés a Paks II. projektben

Nemzetközi együttműködések sora, más erőművekben szerzett tapasztalatok is segítik a Paks II. projekt megvalósulását. Természetesen a leghasznosabbak a VVER reaktorcsaládba tartozó blokkok építése, üzemeltetése során felhalmozott tapasztalatok.

A nemzetközi együttműködés a nukleáris iparban különösen hangsúlyos: a tervezők, az építők, az üzemeltetők, sőt a hatóságok is közkinccsé teszik az atomenergia alkalmazása során szerzett tapasztalataikat.

Számos nemzetközi szervezet dolgozik egy közös célért: a nukleáris biztonság erősítéséért, hangsúlyozta Rákóczi Péter. A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója hozzátette, a legismertebb ezek közül a bécsi székhelyű ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynökség, amelynek több mint 160 ország a tagja.

A NAÜ TEVÉKENYSÉGÉBEN KIEMELKEDŐ JELENTŐSÉGGEL BÍR AZ ATOMERŐMŰVEK TERVEZÉSÉVEL, ÉPÍTÉSÉVEL, ÜZEMELTETÉSÉVEL, ÉLETTARTAM-HOSSZABBÍTÁSÁVAL ÉS LESZERELÉSÉVEL, VALAMINT A NUKLEÁRIS HULLADÉK ELHELYEZÉSÉVEL FOGLALKOZÓ JOGI ÉS MŰSZAKI NORMÁK ÉS AJÁNLÁSOK KIDOLGOZÁSA.

Emellett van külön platformja az atomerőművek üzemeltetőinek is, a WANO, az egyes részfeladatokra fókuszáló együttműködéseknek, például az amerikai nukleáris hatóság által koordinált CAMP, de mindenképpen meg kell említeni az új atomerőművi projektekre vonatkozó szabványok megalkotását és aktualizálását végző EUR-t is – részletezte.

Ahogyan az Országos Atomenergia Hivatal is együttműködik más országok hasonló hatósági feladatokat ellátó szervezeteivel, úgy a Paks II. Zrt. is köt kétoldalú szakmai megállapodásokat, illetve aktív szereplője két- és többoldalú nemzetközi kapcsolatoknak. Ennek köszönhetően

SZÁMOS NEMZETKÖZI TAPASZTALATCSERE, SZAKMAI EGYEZTETÉS HÁZIGAZDÁI, TÁRSSZERVEZŐI ÉS RÉSZTVEVŐI VOLTUNK AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN IS

– vázolta a kommunikációs igazgató. Miként elmondta, fontos a kapcsolattartás azon országokkal, amelyek szintén új kapacitásokat létesítenek, illetve kiemelten fontos a tapasztalatcsere a VVER-1200 blokkokat üzemeltető, építő projektekkel, beleértve Belaruszt, ahol néhány hete már a második egységet is hálózatra kapcsolták.

A legtöbb hasznosítható tapasztalatra kétségtelenül a miénkkel megegyező technológiát alkalmazó országok – Oroszország, Törökország, Egyiptom, Belarusz – révén tehetünk szert – mondta el Rákóczi Péter. Tájékoztatása szerint a belarusz–magyar együttműködési megállapodás dokumentációja a transzparencia jegyében elérhető a társaság honlapján. A két ország szakemberei alkotta munkacsoport szeptember elején ülésezett. – Annak érdekében, hogy feladatunkat – a két új blokk megépítését és későbbi üzemeltetését – a legmagasabb színvonalon valósítsuk meg,

FOLYAMATOSAN FIGYELJÜK A NEMZETKÖZI TRENDEKET ÉS GYAKORLATOKAT.

Célunk, hogy tanuljunk a nemzetközi példákból, hasznosítsuk a tapasztalatokat, miközben partnereink is megismerhetik azokat az eljárásokat, jó gyakorlatokat, amelyekre Magyarország a nukleáris ágazatban támaszkodik.

Forrás:
https://www.origo.hu/gazdasag/20230908-paks-ii-nemzetkori-egyuttmukodes.html
2023. szeptember 8.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram