2022.01.14.

Növekedett ősszel a földgáz és a villamosenergia-felhasználás – 2022. 01. 14.

Nőtt a földgáz és a villamosenergia-felhasználás októberben  – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Az országos primer energiatermelés 35,86 PJ volt tavaly októberben, míg a felhasználás 96,91 PJ. A földgáz belföldi felhasználása 7 százalékkal nőtt, a hazai összes villamosenergia-felhasználás pedig 1,2 százalékkal emelkedett a megelőző év azonos időszakához képest. 

Az országos primer energiatermelés 2021 októberben 35,86 PJ volt, amely 2,89 PJ-lal alacsonyabb a megelőző év azonos időszakához képest.

Az elsődleges fosszilis energiahordozók termelése 0,86 PJ-lal, a nukleáris termelése 2,19 PJ-lal és az egyéb nem megújuló forrásokból származó energiatermelés 0,02 PJ-lal csökkent 2020 azonos időszakához képest. Az elsődleges megújuló energiahordozók termelése 0,19 PJ-lal emelkedett. A fosszilis energiaforrásokon belül a földgáz és a szén termelése csökkent, míg a kőolaj és elsődleges kőolajtermékek termelése nőtt.

Az országos primerenergia-felhasználás 96,91 PJ volt, amely 1,64 PJ-lal magasabb a megelőző év azonos időszakához képest. A felhasználáson belül a fosszilis energiaforrások felhasználása 3,24 PJ-lal, a megújuló energiaforrások felhasználása 0,12 PJ-lal emelkedett, míg az egyéb nem megújuló források felhasználása 0,06 PJ-lal csökkent. A földgáz belföldi felhasználása 32,705 PJ volt, amely 7 százalékkal magasabb a megelőző év azonos hónapjánál. 2021 októberében a hazai összes villamosenergia-felhasználás 4084 GWh volt, amely 1,2 százalékos emelkedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Az októberi bruttó villamosenergia-termelés 3 százalékkal volt alacsonyabb az előző évinél.

A megtermelt 3041 GWh villamos energia 43,1 százaléka volt nukleáris eredetű, 27 százalékát biztosította földgáz, 9,1 százalékát szén- és széntermékek, 19,6 százalékát megújuló energia és 0,9 százaléka egyéb forrásból származott.

A megújuló forrásból termelt bruttó villamos energia mennyisége a megelőző év azonos hónapjához képest 28 százalékkal volt magasabb.

A nukleáris forrásból származó bruttó villamosenergia termelés 13 százalékkal, a fosszilis alapú 3 százalékkal csökkent a megelőző év októberéhez képest. A naperőművek által termelt villamos energia aránya a teljes bruttó termelésben 11 százalék volt. A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 56,3 százalékát nap, 25,4 százalékát biomassza, 9,6 százalékát szél, 4 százalékát biogáz, 2,3 százalékát víz, és 2,3 százalékát a kommunális hulladék megújuló része biztosította.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havi rendszerességgel publikál adatokat a hazai szén- és kőolajtermékekről, valamint a villamos energia- és földgázellátásról. Az energiatermelésre, készletekre, ellátásra vonatkozó adatok a havi gyakoriságú adatgyűjtések esetében a tárgyhónapot követő 65-ödik, a primer mérleg esetében a 70-ik napon érhetők el.  A MEKH a hivatalos statisztikai adatokat az Eurostathoz igazodva az előre meghatározott és kihirdetett tájékoztatási terv és publikációs naptár alapján teszi közzé honlapján.

Forrás: https://www.vg.hu/kozelet/2022/01/novekedett-osszel-a-foldgaz-es-a-villamosenergia-felhasznalas

2022. január 13.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram