2021.04.29.

Pályázat kertészetek támogatására ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés céljából

Pályázat megnevezése

Pályázat kertészetek támogatására ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés céljából

Pályázat tárgya és célja

A Felhívás lehetőséget teremt üzemi szintén komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése.

Releváns szakterületek

Mezőgazdaság

Támogatható tevékenységek

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

A 1. számú melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból, az előírt követelményeknek megfelelő ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.

1. Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.

2. Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése, amely abban az esetben támogatott, ha a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a – az 1. számú melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet. A legkisebb támogatható ültetvényméret és táblaméret vonatkozásában az 1. pontban leírtak az irányadók.

Amennyiben a támogatási kérelem benyújtása előtt meglévő, termőre fordulástól számítottan 10 évnél fiatalabb ültetvény kivágására kerül sor, abban az esetben a területre új ültetvény telepíthető az 1. pont szerint, mint „új ültetvény telepítése”. Ebben az esetben az 1. számú melléklet II/a. táblázat 1. és 2. soraiban szereplő ’ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége’ nem vehető figyelembe elszámolható költségként, továbbá a Felhívás 3.1.2. fejezet 2. a) pont ii. és iii alpontok, valamint az e) pont szerinti tevékenységek nem számolhatóak el

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók).

1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:

a) a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,

b) jégháló beszerzése, kiépítése.

2. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.

3. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges beton támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).

4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 11. és 5.7. pontjainak figyelembevételével:

a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.

b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

c) Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.

d) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

1. Az 1. számú melléklet III. táblázatában szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.

2. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 12. pontjának figyelembevételével:

a) fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.

3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 12. és 5.7. pontjainak figyelembevételével:

a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.

b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

c) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

Legfeljebb 500 millió Ft

Támogatás keretösszege

15 milliárd Ft

Megvalósítás helye

Országos

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők

Pályázat benyújtásának határideje

2021. augusztus 23.

Pályázat kiírója

Magyarország Kormánya

Link a pályázati felhíváshoz

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4132-4133-511-21-kertszet-ltetvnytelepts-s-gygynvnytermeszts-tmogatsa-1#

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram