2021.03.23.

Pályázat önkormányzati étkezési fejlesztések 2021. évi támogatására

Pályázat tárgya és célja

A Pénzügyminisztérium pályázati felhívása új főzőkonyhák létrehozása, az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák kapacitásbővítése, fejlesztése, valamint melegítőkonyhák felújítása céljából.

Támogatható tevékenységek

Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban kizárólag eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető. Az önkormányzat által működtetett a fejlesztéssel érintett konyhához közvetlenül kapcsolódó, a konyhával egy helyrajzi számon l

A támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke

pályázonként 100 millió forint azzal, hogy az egy bölcsődei, vagy óvodai ellátásban részesülő étkeztetni tervezett gyermekre számított igény nem haladja meg a 800 ezer forint, valamint alcél esetében a maximális támogatási igény 10 millió forint

Támogatás keretösszege

 

Megvalósítás helye

országos

Pályázók köre

Intézményi gyermekétkeztetési támogatás jogcím szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat nyújthat be.

Pályázat benyújtásának határideje

2021. április 15.

Pályázat kiírója

Pénzügyminsztérium

Link a pályázati felhíváshoz

https://kormany.hu/dokumentumtar/palyazat-onkormanyzati-etkeztetesi-fejlesztesek-tamogatasara-2021-1

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram