2021.05.15.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A pályázat megnevezése

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A pályázat tárgya és célja

A globális klímaváltozás hatásai napjainkban már érzékelhetőek és hazánkra is komoly hatást fejtenek ki, számos új nehézséggel szembesítve a gazdákat. Az éghajlat globális alakulásával párhuzamosan egyértelmű változások mutathatók ki a hazai hőmérsékleti és csapadékviszonyokban. Az utóbbi három évtized során a napi maximum-hőmérséklet drámai mértékben emelkedett, mellyel párhuzamosan csökken az éves csapadék-mennyiség is. A klímaváltozás következtében a csapadék mennyisége és időbeli eloszlása is szélsőségesebbé, kiszámíthatatlanabbá válik. Gyakori, hogy egy adott éven belül ugyanazon a területen egyszerre jelentkezik vízelvezetési és vízpótlási (öntözési) igény. Az egyenlőtlen csapadék-eloszlás és az egyre gyakoribbá váló aszályok miatt a mezőgazdaság klímaváltozásnak való kitettsége nő.

A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

A jelen felhívás célcsoportjába azon mezőgazdasági termelők tartoznak, akik fejlesztési eredményei hozzájárulnak a mezőgazdaság termésbiztonságának és versenyképességének növekedéséhez, valamint figyelemmel vannak a vízkészletekkel való felelős gazdálkodásra.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

A közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén legfeljebb 40% A nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén legfeljebb 50%

A támogatás keretösszege:

49,57 milliárd Ft

A pályázat kiírója:

Magyarország Kormánya

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. december 30.

Megvalósítás helye:

országos

Releváns szakterület:

Mezőgazdaság

Támogatható tevékenységek

I. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen

a) tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,

b) geotextíliák elhelyezése,

c) tározó terek vízzáró szigetelése,

d) tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),

e) partvédő művek, földművek kialakítása.

II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:

a) a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,

b) szűrőmező kialakítása,

c) rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:

a) szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,

b) egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,

c) szükséges átemelők, d) forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

IV. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója

a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,

b) a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

· új öntözőgépek telepítése,

· új csővezetékek,

· jobb hatásfokú szórófejek beépítése,

· automatizált öntözőtelepek kialakítása,

· az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,

· talajszondák telepítése,

· szivattyútelepek felújítása,

c) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,

d) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,

e) földmedrű csatornák burkolása.

V. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása a) vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,

b) felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,

c) új korszerű (víz - és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,

· öntözőgépek,

· szivattyúk,

· szűrők,

· csővezetékek,

· szerelvények,

· távvezérlő rendszerek,

· meteorológiai állomás,

· talajszondák,

d) korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,

e) tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

VI. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása

a) meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,

b) megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),

A pályázók köre

- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, és

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemméretettel való

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram