2022.01.24.

A nemzeti és történelmi emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő 2022. Évi támogatás

A pályázat megnevezése

A nemzeti és történelmi emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő 2022. Évi támogatás

A pályázat tárgya és célja

A Kötv. 2. melléklet II. Nemzeti emlékhely című pontjában foglalt táblázatban felsorolt nemzeti emlékhelyek és a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázatban felsorolt történelmi emlékhelyek (a továbbiakban együtt: emlékhely) fenntartható használatát elősegítendő, azok védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetének biztosítása.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

A pályázati felhívásban nem szerepel pontos adat.

A támogatás keretösszege:

A pályázati felhívásban nem szerepel pontos adat.

A pályázat kiírója:

Miniszterelnökség

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. február 28.

Megvalósítás helye:

Országos

Releváns szakterület:

kultúra

Támogatható tevékenységek

A Kérelmezőnek a döntés előkészítése érdekében a megadott határidőig a Miniszterelnökség részére a következőket kell benyújtania:

  1.   a) az emlékhelyen megvalósítani tervezett állagmegóvás, felújítás, fejlesztés, vagy
  2.      b) az emlékhely bemutatását, megismertetését, népszerűsítését szolgáló rendezvény megszervezése, vagy
  3. c) az emlékhely bemutatását célzó egyéb tevékenység

fotódokumentációval alátámasztott ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak közösségi és kulturális hatását;

  1.  érvényes használati terv esetén a használati terv azon pontjának, alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését a tervezett tevékenység célozza. (Amennyiben a helyszín nem rendelkezik közzétett használati tervvel, a kérelem a Korm. rendelet 4. § i) és j) pontjában foglalt célokra irányulhat.);
  2.  a megvalósítani tervezett tevékenység(ek) vonatkozásában feladatokra és költség nemekre lebontott részletes költségvetést, valamint a pénzügyi ütemezést;
  3.  az emlékhely valamennyi tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a tervezett tevékenység kizárólag egy meghatározott, a nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy felépítményre irányul, akkor az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát;
  4.   a Nemzeti Örökség Intézete támogatási kérelemmel kapcsolatos előzetes véleményét.

 

A pályázók köre

Támogatás iránti kérelmet az emlékhely tulajdonosa, vagyonkezelője vagy használatra jogosultja (a továbbiakban: Kérelmező) nyújthat be. Emlékhelyenként csak egy támogatási kérelem nyújtható be. Több kérelem benyújtása esetén csak egy támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram