2021.07.30.

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

A pályázat megnevezése

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

A pályázat tárgya és célja

Magyarország Kormányának felhívása a Rövid Ellátási Lánc (a továbbiakban: REL) együttműködő csoportok mezőgazdasági termelő tagjainak gazdaságaiban élelmiszeripari és borászati beruházási elemek megvalósítása érdekében. A támogatással a REL együttműködések tagjai olyan fejlesztési beruházásokat végezhetnek el, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke:

A támogatás maximális mértéke (a projekt megvalósítási helye szerint) mindkét célterület tekintetében (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével): - a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 50%-a; - a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 60%-a.

A támogatás keretösszege:

1.5 milliárd Ft

A pályázat kiírója:

Magyarország Kormánya

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. augusztus 10. 2021. november 10.25 2022. február 9.

Megvalósítás helye:

Országos

Releváns szakterület:

Élelmiszeripar, borászat

Támogatható tevékenységek

  • Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
  • Borászati üzemek fejlesztése

A pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységét fejlesztő támogatást igénylő:

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben:

  • Tagja valamely, a VP3-16.4.1-17 kódszámú, Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás keretében - a projektterv alapján - támogatásban részesült, és hatályos támogatói okirattal rendelkező REL együttműködési csoportnak.
  • Az általa tervezett beruházás kapcsolódik, illetve összhangban van a REL együttműködési csoport által a VP3-16.4.1-17 kódszámú, Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás keretében megvalósítás alatt álló projekttel, illetve a benyújtott projekttervvel.

A kapcsolódás, illetve az összhang abban az esetben tekinthető igazoltnak, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

  • a jelen Felhívás keretében tervezett tevékenység legalább részben olyan termék feldolgozására és/vagy előállítására irányul, amely a REL együttműködési csoport projekttervében bemutatásra került, mint értékesítendő termékkör,
    • a kapcsolódást, illetve az összhangot a támogatást igénylő a támogatási kérelem ezt a célt szolgáló mezőjében röviden bemutatta, alátámasztotta.
  • Élelmiszeripari tevékenység (1. célterület) esetében a támogatással érintett tevékenysége Annex I.  termékfeldolgozására irányul; borászati tevékenység (2. célterület) esetében a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati terméket használ fel.
  • Borászati tevékenység (2. célterület) esetében a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul..

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down