2022.01.24.

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igénylehető támogatás 2022

A pályázat megnevezése

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igénylehető támogatás 2022

A pályázat tárgya és célja

A Magyar Államkincstár pályázati felhívása borászati gépek és technológiák beszerzésének támogatására a 2022. évre vonatkozóan.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

A pályázati felhívásban nem szerepel pontos adat.

A támogatás keretösszege:

A pályázati felhívásban nem szerepel pontos adat.

A pályázat kiírója:

Magyar Államkincstár

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. február 15.

Megvalósítás helye:

Országos

Releváns szakterület:

borászat

Támogatható tevékenységek

 

A támogatási kérelemhez csatolni kell:

– a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;

– a kérelmező nyilatkozatát a borászati üzem – a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével tervezett beruházást megelőző, valamint az azt követő – erjesztő- és tárolókapacitásáról;

– a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;

– a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát;

– gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó évi beszámoló eredmény-kimutatásának és mérlegének másolatát;

– őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;

– a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében a Kincstár honlapján közzétett – a Rendelet 4. § (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot;

– három, egymástól és a támogatást kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos vagy hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező, funcionálisan egyező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó, a Kincstár honlapján közzétett –a Rendelet 4. § (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú – árajánlatot;

– a kérelmező által választott, legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a beruházás reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását;

– a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vizsgálta a Rendelet 4. § (3) bekezdés h) pont szerinti feltétel teljesülését és megállapította, hogy az ajánlattevő nem minősül a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 5. melléklet 2. pont 2.3.2.5b. alpontja szerinti ajánlattevőnek, és hogy az árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés megfelel a Rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak;

– az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását;

– a támogatási kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés a Rendelet 2.§ (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását;

– a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a támogatási kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés tervezett üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiaiberendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik;

– a kérelmező nyilatkozata szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a Rendelet 8. §-a szerinti igazolást.

A pályázók köre

Támogatási kérelmet csak azon kérelmezhető nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedéskehez kapcsolódó eljárás egyes nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram