2022.01.05.

Egyházi közösségi terek fejlesztése

A pályázat megnevezése

Egyházi közösségi terek fejlesztése

A pályázat tárgya és célja

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felhívást hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára egyházi közösségi terek fejlesztésének támogatására.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

100%

A támogatás keretösszege:

3 milliárd Ft

A pályázat kiírója:

Magyar Falu Program

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. február 12.

Megvalósítás helye:

Országos

Releváns szakterület:

Vallás

Támogatható tevékenységek

 1. a) Használatban lévő, egyházi tulajdonú épület lakhatás céljára nem szolgáló közösségi tereinek (épületrész, helyiség):
 • belső felújítása, illetve az épület külső felújítása;
 • bővítése;
 • energetikai korszerűsítése,
 • megújuló energiaforrás alkalmazása;
 1. b) Használaton kívüli egyházi tulajdonú, a projekt eredményeként közösségi tér céljára szolgáló épület:
 • felújítása
 • bővítése,
 • energetikai korszerűsítés,
 • megújuló energiaforrás alkalmazása.
 1. c) Környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett egyházi tulajdonú ingatlanon (földrészleten) található, és/vagy az ingatlanhoz (épülethez) „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsi-tároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert-, udvar rendezése; kertépítés (legfeljebb 5 millió Ft).

Környezetrendezés önállóan támogatható tevékenység esetén feltétel a fejlesztendő, a kérelemben meghatározott egyházi tulajdonú ingatlanon (hrsz.-on) az épület megléte.

A pályázók köre

Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2021. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
 • a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
 • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
 • rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram