2021.07.06.

Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására

A pályázat megnevezése

Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására

A pályázat tárgya és célja

Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok és a víziközmű-szolgáltatók részére, a víziközmű hálózatok infrastruktúrájának átalakítására, fejlesztésére, műszaki állapotának javítására víziközmű-rendszerek energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések, a hálózati eredetű vízminőségromlás megszüntetése, rekonstrukciók, közszolgáltatási feladatok fenntartható megvalósítása, üzembiztonság növelése érdekében, valamint a víziközmű-hálózatok vízkészlet-gazdálkodási, tömörségi (vízveszteség és idegenvíz beszivárgás) szempontból történő állapotfelmérésére a megfelelő minőségű, hatékonyságú víziközmű-szolgáltatás megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy az EU-s és hazai határértékeknek megfelelő minőségű közüzemi ivóvíz-szolgáltatás országos megvalósítását biztosítja, visszaszorítja az ivóvízminőségi problémákat, valamint támogatja a települési vízellátás fejlesztését, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

1. célterület: Regionális ivóvízellátó hálózatok átalakítása, fejlesztése

2. célterület: Víziközmű hálózatok hatékonyságnövelő fejlesztései

3. célterület: Víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, a víziközmű-szolgáltatók együttműködésének lehetőségével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

Az 1. célterület esetében az elszámolható költségek 90%-a; a 2. célterület esetében az elszámolható költségek 70%-a; a 3. célterület esetében a támogatás arányának felső korlátja az elszámoltatható költségek 100%-a

A támogatás keretösszege:

77 milliárd Ft

A pályázat kiírója:

Magyarország Kormánya

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. március 31.

Megvalósítás helye:

országos

Releváns szakterület:

Vízmű fejlesztés

Támogatható tevékenységek

Az 1. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

  • A regionális ivóvízhálózatok hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, mint pl. hálózatfejlesztés, vezetékek átmérőjének racionalizálása, körvezetékesítés, távvezeték építés, tározók, nyomásfokozók kiépítése/átépítése, meglévő regionális rendszerelemek beintegrálása átalakítással, funkcióváltással;
  • vízbázis átalakítása, víztermelés hatékonyságának javítása.

A 2. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

  • az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, rekonstrukciója [csak a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban:

Vksztv.) 11. § szerint elkészített gördülő fejlesztési tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott rekonstrukció];

  • vízveszteség csökkentés legalább 10 %-kal [az egész hálózaton, vagy azon hálózati szakasz (zóna, körzet stb.) vonatkozásában, ahol a vízveszteség csökkentésének mértéke számszerűsíthető módon bemutatható];
  • a szennyvízelvezető hálózat esetén az idegenvíz csökkentése legalább 10 %-kal [az egész hálózaton, vagy azon hálózati szakasz (öblözet, alrendszer, körzet stb.) vonatkozásában, ahol a az idegenvíz csökkentésének mértéke számszerűsíthető módon bemutatható];
  • víztermelés hatékonyságának javítása;
  • szennyvízelvezető hálózat rekonstrukciója, beleértve az építészeti és gépészeti feladatokat (csak a Vksztv. 11. § szerint elkészített gördülő fejlesztési tervben rögzített, a MEKH által jóváhagyott rekonstrukció);
  • víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése (üzemeltetés hatékonyságát javító, energiafelhasználást és üzemeltetési költségeket csökkentő tevékenységek, energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzése, valamint technológiák alkalmazása).

A 3. célterület esetében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

  • nagyobb átmérőjű (ø > 250 mm), meglévő, leűrített ivóvíz vagy átmosott szennyvíz vezetékek tisztítónyíláson keresztüli, belső kamerás és műszeres állapotfelmérése és vizsgálata a bekötési pontokig, különös tekintettel az alábbiakra: o tömörségvizsgálat (idegenvíz-betörés, ill. beszivárgás helyeinek, továbbá csőtörés, beszakadás helyeinek pontos meghatározása);

A pályázók köre

1. célterület

A célterület esetében támogatási kérelmet a Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató és/vagy a Nemzeti Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság nyújthat be.

Támogatási kérelem benyújtására a az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet)1/A. § alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) és a fenti pontokban felsorolt támogatást igénylők konzorciumának is van lehetősége.

2. célterület

A célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:

A. a Vksztv.1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásért felelős, vagy az ellátásért felelős önkormányzatok konzorciuma;

B. az ellátásért felelős, vagy az ellátásért felelősök és a Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) 1. § 44. pontja szerinti víziközmű-szolgáltató együttesen konzorciumban;

C. amennyiben a támogatási forrásból finanszírozható beruházások, felújítások a Magyar Állam ellátásért való felelősségi körébe tartozó állami vagyonelemeken valósulnak meg, a többségi állami tulajdonban álló víziközmű-vagyonelemeket üzemeltető víziközmű-szolgáltató társaságok önállóan és/vagy a Nemzeti Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság is jogosultak a támogatási igény benyújtására.

Támogatási kérelem benyújtására a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1/A. § alapján az NFP és a fenti pontokban felsorolt támogatást igénylők konzorciumának is van lehetősége.

3. célterület

A célterület esetében támogatási kérelmet a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja szerinti, Magyarországon víziközmű-vagyonelemeket üzemeltető víziközmű-szolgáltató társaságok, a többségi állami tulajdonban álló víziközmű-vagyonelemek esetében a Nemzeti Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság nyújthatnak be.

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram