2021.09.02.

"Magyarországon megvalósuló, a helyi termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó rendezvények megvalósítása, valamint helyi termelői piacok kommunikációs tevékenységének támogatása”

A pályázat megnevezése

"Magyarországon megvalósuló, a helyi termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó rendezvények megvalósítása, valamint helyi termelői piacok kommunikációs tevékenységének támogatása”

A pályázat tárgya és célja

A támogatás célja a helyi termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó rendezvények megvalósítása esetén a Magyarországon megvalósuló, a helyi gasztronómiát bemutató, a helyi termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó nagyközönségnek szóló rendezvények, úgymint helyi, regionális, országos rendezvények, fesztiválok, vásárok szervezésének, valamint a hozzákapcsolódó marketingkommunikációs feladatok támogatása.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

A pályázati felhívásban nem szerepel pontos adat.

A támogatás keretösszege:

90 millió Ft

A pályázat kiírója:

Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. szeptember 13.

Megvalósítás helye:

Országos

Releváns szakterület:

Gazdaság, Kommunikáció, Marketing

Támogatható tevékenységek

A II/1. pont szerinti helyi termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó rendezvények esetén a támogatásban részesíthető tevékenységek költségei:

 • a helyszínbérlet maximum az igényelt támogatás 50 %-a erejéig;
 • a helyszínbérlethez kapcsolódó installáció, berendezések bérlése, szállítása, építése, dekorálása és bontása;
 • a rendezvény lebonyolításához szükséges infrastruktúra biztosítása (áram, víz, csatorna csatlakozások kiépítése, szerelése, bekötése, a fogyasztás nem támogatható!);
 • technikai szolgáltatások (hangosítás, technikai feltételek, őrzés-védelem, takarítás, szemétszállítás, mentők, katasztrófavédelem stb.) –maximum az igényelt támogatás 15%-a erejéig;
 • A rendezvény lebonyolításához szükséges információs és tájékoztató kiadványok és honlap elkészítése; reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő és felületfoglalás –maximum az igényelt támogatás 30%-a erejéig;
 • hosztesz és tolmács szolgáltatások;
 • szakmai programok lebonyolítása.

A II/1. pont szerinti helyi, termelői piacok kommunikációs tevékenységének támogatása esetén a támogatásban részesíthető tevékenységek:

 • A helyi termelői piac, a helyi termelők közösségi promóciójához szükséges információs és tájékoztató kiadványok, honlap készítése; reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő- és felületfoglalás.

A pályázók köre

Támogatás igénybevételére jogosult az a Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely

 1. igazolhatóan szervezője, megvalósítója a rendezvénynek, illetve a tulajdonosa/üzemeltetője, annak a helyi termelői piacnak melynek megszervezésére/kommunikációjára a támogatást igényli, és erről nyilatkozik;
 2. igazolhatóan mezőgazdasági termékek előállítását, feldolgozását, illetve forgalmazását végző természetes személynek, jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli szervezetnek minősülő vállalkozás, és erről nyilatkozik;
 3. megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Európai Bizottság által elfogadott meghatározásának;
 4. nem minősül az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)

Korm. rendelet 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak (amennyiben értelmezhető az adott pályázóra), és erről nyilatkozik;

 1. nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor
 • nincs lejárt adó-, vagy adók módjára behajtható (illeték-, járulék-, vagy vám) köztartozása (kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • nem áll csőd- és felszámolási-, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló jogszabályban meghatározott eljárás, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
 • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása;
 1. kitölti a pályázati felhívás mellékletét képező „Nyilatkozatokat”.

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down