2024.04.02.

Méhészeti ágazati támogatás

A pályázat megnevezése

Méhészeti ágazati támogatás

A pályázat tárgya és célja

Az Agrárminisztérium pályázati felhívása méhészeti ágazati támogatás 2024. évi elnyerésére, a méhészeti ágazatban azonosított szükségletek alapján megállapított célkitűzések elérése érdekében.

Összefoglaló

A támogatás formája:

A támogatás mértéke:

A támogatás keretösszege:

A pályázat kiírója:

Agrárminisztérium

A pályázat benyújtásának határideje:

Az eszközkérelmek: méhészeti tevékenység folytatásához szükséges új eszköz beszerzésének támogatása vándoroltatás jogcím esetében: a 2024. január 1. és 2024. december 31-e között keletkezett számlák esetében a határidő 2025. január 31. A méhanyákkal kapcsolatos kérelmeket augusztus 3-ig kell benyújtani. Gyógyszer-cukor: a kérelmek május 6-ig nyújthatók be.

Megvalósítás helye:

Magyarország egész területén

Releváns szakterület:

Mezőgazdaság

Támogatható tevékenységek

 • A méhészeti képzés országos koordinálásának, méhészeti ismeretek gyűjtésének és terjesztésének támogatása;
 • belső szaktanácsadó-hálózat tevékenységének támogatása;
 • fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és tevékenységének támogatása;
 • méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása;
 • méhész szervezetek tevékenységét és kohézióját elősegítő eszközök beszerzésének támogatása;
 • méhészeti marketing és piacmonitoring tevékenység országos koordinálásának támogatása;
 • méhészeti piacmonitoring támogatása;
 • a méhészeti tevékenység folytatásához szükséges új eszközök beszerzésének támogatása;
 • a vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása;
 • méhbetegségek és kártevők elleni gyógyszeres, alternatív és preventív védekezés támogatása;
 • petéző vagy párzatlan méhanyák, valamint anyabölcső vásárlásának támogatása (méhanya támogatás);
 • regionális rendezvény, szervezeti ülés szervezése, kongresszus, nemzetközi rendezvény, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút szervezése és az azokon való részvétel, méhbetegségek felismeréséhez és a védekezéshez szükséges ismeretek átadása érdekében megtartott képzések, valamint elméleti ismeretterjesztés támogatása;
 • bemutató méhészetek látogatásának támogatása;
 • méhészeti promóció, kommunikáció és marketing támogatása.

A pályázók köre

Támogatás igénybevételére az a természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:
− a KNYR-be vételi kötelezettségének eleget tett;
− megfelel a Rendeletben előírt egyes támogatási célok megvalósítására vonatkozó feltételeknek;
− a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően, határidőre bejelentette a tárgyévet megelőző év őszén elvégzett, a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során, az adataiban megállapított változásokat az illetékes vármegyei kormányhivatalhoz és erről nyilatkozik a kérelem benyújtásával egyidejűleg,
− a kérelem benyújtásának napján rendelkezik méhállománnyal, amiről nyilatkozik a kérelem benyújtásával egyidejűleg,
− a kérelem benyújtásának évében az OMME tagja, amiről nyilatkozik a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram