2021.08.12.

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

A pályázat megnevezése

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása

A pályázat tárgya és célja

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők részére a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának, illetve az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása érdekében.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke:

A támogatási összegek hektár alapra vannak vetítve.

A támogatás keretösszege:

40 milliárd Ft

A pályázat kiírója:

Magyarország Kormánya

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. október 15. - 2021. november 15. között.

Megvalósítás helye:

Országos

Releváns szakterület:

mezőgazdaság

Támogatható tevékenységek

  1. Átállási, fenntartási időszak

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése, illetve a 2018/848/EU rendelet II. mellékletének I. része értelmében az átállási időszak:

a) szántóföldi földhasználati kategória esetében – a felhívás 11. számú mellékletében felsorolt növényfajok kivételével – 2 egymást követő év;

b) szántóföldi földhasználati kategória esetében, a felhívás 11. számú mellékletben felsorolt –takarmányoktól eltérő évelő szántóföldi – növényfajok esetén 3 egymást követő év, amennyiben a támogatási kérelemben is megjelölt, adott növényfaj folyamatos termesztése történik a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt;

c) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;

d) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.

2. Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek (KET)

(1) A támogatási jogosultság alapegysége a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET).

(2) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) egy földhasználati kategóriába bevitt,

  • egy ökológiai státuszban lévő,
  • ültetvény esetén egy ültetvénycsoportba tartozó,
  • egy egységként meghatározott,
  • a MePAR egy fizikai blokkján belüli,
  • EOV koordináták alapján beazonosított,
  • egy ügyfélhez köthető,
  • térképileg egyértelműen lehatárolt összefüggő földterület.

(3) A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület(ek) (KET-ek) beazonosításának és a támogatási kérelemben való megadásának módját a felhívás „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja – 3. Támogatásba bevinni kívánt területek beazonosítása (felmérése)” fejezete és a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az adott földhasználati kategóriába eső területeket az

  • ökológiai státuszuk (átállt vagy átállás alatti) alapján és
  • az átállás alatti területeket az átállási időszak kezdetének éve alapján is külön KET-ként kell kimérni.

(5) Amennyiben a támogatást igénylő a területmérés során nem külön KET-ként méri fel az átállás alatti és az átállt területeket, illetve az átállás alatti területeket az átállási időszak kezdetének éve alapján nem külön KET-ként méri fel, akkor az érintett KET nem vonható be a támogatásba.

(6) Az évenkénti kifizetések alapja az Egységes kérelemben megjelölt tábla.

(7) Az évenként benyújtandó kifizetési kérelmekben a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) területén belül kell megjelölni az adott évre vonatkozó táblákat.

A pályázók köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet a Mezőgazdasági termelők nyújthatnak be.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló kormányhatározat számát a támogatás igénylő a kérelmében feltüntette vagy a kormányhatározatot kérelme mellékleteként csatolta.

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down