2021.06.10.

Pályázat külterületi helyi közutak fejlesztésének támogatására

A pályázat megnevezése

Pályázat külterületi helyi közutak fejlesztésének támogatására

A pályázat tárgya és célja

Magyarország Kormányának pályázati felhívása a vidéki térségekben elhelyezkedő települési önkormányzatok és önkormányzati társulások számára, a tulajdonukban/vagyonkezelésükben álló külterületi helyi közutak fejlesztésének támogatására.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

legfeljebb 95%

A támogatás keretösszege:

50 milliárd Ft

A pályázat kiírója:

Magyarország Kormánya

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. november 30.

Megvalósítás helye:

Országos

Releváns szakterület:

Infrastruktúra

Támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

a) földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;

b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több tevékenységre is igényelhető támogatás.

A pályázók köre

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási törvény) 28.§-a szerinti ügyfélazonosítóval, tehát a törvény 9.§ (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell lennie.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az Eljárási törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9 .§ (2) c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét arra, hogy többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram