2022.04.01.

Sajtónyilatkozat – 2022.04.01

A Digitális Jólét Program (DJP) által Tamásiban szervezett sajtótájékoztatón a Digitális Falu Program intézkedései közül elsősorban a Településszonda került bemutatásra, mellyel további fejlesztési modulok, projektek bevezetése alapozható meg települési, vagy akár térségi szinten. A projekt e térségben jelenleg tíz önkormányzat (Tolna megyében Bölcske, Dunaföldvár, Hőgyész, Paks, Tamási és Tolna, Bács-Kiskun megyében Kalocsa, Kiskőrös, Solt és Sükösd) részvételével zajlik a Digitális Jólét Program és a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség partnerségének keretében, megvalósítója a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ. További előny a projektben résztvevő települések számára, hogy egy éven keresztül ingyenes regisztrációval rendelkeznek az Okos Város Piactér platformon, ahol egymásra találhatnak a digitális település termékek szállítói, fejlesztői, illetve ezek potenciális megrendelői.

Magyarország településfejlesztése szempontjából kiemelten fontos a vidék és a fenntartható, jó minőségű vidéki élet megteremtése. A Digitális Jólét Program ennek érdekében indította el 2021-ben a kistelepülések vonzerejének és élhetőségének javítását okosmegoldásokkal segítő, 11 intézkedést magában foglaló Digitális Falu Programot. A program célja, hogy okos, digitális megoldások alkalmazásával még tovább növelje a magyar falvak megtartó erejét és az ott élők életszínvonalát.

Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter köszöntő beszédében elmondta, az összefogás célja annak elősegítése, hogy a Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben a kö­zeljövőben lezajló, nemzetgazdaságilag is meghatározó fejlesztési programoknak a térség települései, az ott élők és az általuk működtetett vállalkozások, szervezetek, intézmények is nyertesei legyenek.

Dr. Uzsák Katalin,a Miniszterelnökség területi közigazgatás működtetéséért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, a magyar közigazgatás is átlépett a digitális korszakba, az egyablakos, illetve az online ügyintézés lehetőségének megteremtése és folyamatos bővítése, az analóg folyamatok kiváltása, az interaktív és integrált közigazgatás kiépítése mind egy-egy lépés volt a szolgáltató állam megteremtéséhez. A fejlődés azonban nem állhat meg, hiszen az ügyfelek egyre növekvő elvárásainak kell napról napra megfelelni, függetlenül attól, hogy az ország mely területén élnek vagy folytatnak kereskedelmi tevékenységet – de az elmúlt években képessé vált a közigazgatás arra, hogy lépést tudjon tartani a gazdasági-társadalmi modernizációs folyamatokkal. Mindezen fejlesztések kiegészülve magas színvonalú szakemberképzéssel, így a Digitális Jólét Program gondozásában, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Edutus Egyetem közreműködésével indított Digitális térségfejlesztési szakemberképzésekkel kulcsfontosságú zálogát jelentik a magas szintű településfejlesztés sikerének.

Dr. Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője videóüzenetében kitért arra, hogy a Településszonda a kisebb települések számára a tervezéshez stratégiai jelentőségű és egyben hiánypótló keretrendszert biztosít. Mindezek mellett a tudatos településirányítás, a digitális transzformáció, az összehangolt gazdasági-műszaki-társadalmi innováció szemléletét hordozó, a helyi erőforrásokra és részvételre támaszkodó dokumentum.

Balla Attila, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. technológiai és vállalkozásfejlesztési ügyvezető-helyettese előadásában bemutatta a Digitális Falu Program eddig elért eredményeit és jövőbeni terveit, kiemelve, hogy Magyarországon a digitalizáció folyamata az utóbbi időben láthatóan felgyorsult, ehhez a Digitális Jólét Program keretében hozott intézkedések is hozzájárultak. Jelenleg a Digitális Falu Program keretén belül közel 70 magyarországi településen zajlanak fejlesztések és a bevont települések száma folyamatosan nő. A Digitális Falu Program hazánk „okos falu” kezdeményezéseként biztosítja a KAP Stratégia célrendszerében szerepelő feladatok és indikátorok sikeres végrehajtását.

Dr. Mikulás Brigitta, a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács elnöke elmondta, hogy a Közép-Duna Menti Térség digitális felzárkóztatást segítő programjában a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. is aktívan részt vett. Az infrastrukturális és eszköz fejlesztések mellett nagyon fontos, hogy a lakosság és a helyi stakeholderek kellő ismeretekkel rendelkezzenek a digitális lehetőségek és azok előnyei terén, így ennek kapcsán több szemléletformáló, a digitalizációs lehetőségeket bemutató és népszerűsítő kampány szervezése szükséges. Ebbe a folyamatba kapcsolódnak a DJP által létrehozott digitális térségfejlesztési hálózat szakemberei is, akikkel közösen lehetséges a fenti célkitűzés elérése. A Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. hasonló programokban, együttműködésekben a jövőben is részt kíván venni.

Porga Ferenc, a házigazda szerepét betöltő Tamási polgármestere örömét fejezte ki, hogy a kistérség képviseletében városa adott otthont az eseménynek, valamint kitért arra is, hogy a programban való részvételükkel példát kívánnak mutatni minden vidéki kistelepülésnek, amely – hozzájuk hasonlóan –elkötelezett a digitális fejlődés mellett.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram