Alap

Alap Fejér megye déli részén, a Mezőföld Duna és a Sárvíz közötti területén, a csatorna kö­zelében fekszik a sárbogárdi járásban. Két részre oszlik: Alsóalapra, amely a tulajdonképpeni falu, és tőle északkeletre a körülbelül 3 km-re elterülő Felsőalap pusztára. Környező községek és települések; Cece, Alsószentiván, Sárszentmik­lós, Rétszilas, Nagykarácsony és ezekhez tartozó számos puszta. A járási székhelytől, Sárbogárdtól 10 km-re délkeletre fekszik.

A régi Alap történetére vonatkozóan nagyon keveset tudunk. Károly János „Fejér vármegye története” című munkájában elsősorban az itt élő jelentős szerepet betöltő Salamon család törté­netével foglalkozik. A tihanyi alapító oklevélben (1055) szerepel „oluphel reá”, mint a Sárvíztől keletre fekvő birtoktest legdélibb határpontja. A XIII. és XIV századbeli oklevelek tanúsága szerint Alap is a Fejér megyei besenyő telepekhez tar­tozott, amelyek Nádasdladánytól kezdve a me­gye déli részéig húzódtak.

Területe ma 4831 ha. Alap lakóinak száma az alábbiak szerint alakult: Míg 1785-ben alig haladta meg az 500-főt, 1850-re a lakosság száma az 1500-as létszámot is túllépte, s az 1930-as évekre jóval meghaladta a 3000-főt is. Ez a lakosságszám azonban azóta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. 1960-ban még körülbelül 3000-fő lakója volt, 2004-re ez a lakosságszám már a 2500 főt sem érte el, és ma, 2021-ben már csak 1910 fő lakja.

Településünk főbb intézményei: Arany László Általános Iskola,az óvoda-minibölcsőde,katolikus valamint református templom,szociális és családsegítő központ.Ezentúl működik a településünkön egy gyümölcsfeldolgozó üzem,valamint egy ásványvíz palackozó üzem is.

Településünk főbb látványosságai: Szent Imre templom;a műemléki védettségű római katolikus templom barokkstílusban épült 1860-1865 között. Orgonáját 1947-ben adták át, freskóit Leszkovszky György festette 1959-ben.
Alap-Alsószentiváni Missziói Egyházközség temploma;A református templom szintén műemléki védelem alatt áll.1872-73-ban épült, de tornyát csak 1901-ben építették.
Világháborús emlékmű; A római katolikus templomtól jobbra áll, magánterületen, viszonylag jó állapotban. Talapzatán körben táblákon az elesett hősök nevei olvashatóak.Mechle Béla kőfaragó munkája műemlék.

Alap területére 2010. évben készült egyedi tájérték felmérés. A közigazgatási területen a Natura 2000 természetvédelmi területhez tartoznak az Alapi kaszálórétek és a Tengelici homokvidék.
Településünk évről-évre otthont adott a Pünkösdi Néptánc-találkozónak.A Mezőföld Népi Együttes Mezőföld Táncegyüttes néven alakult 1998-ban. 2007-től az Alapi Pávakörrel karöltve kezdett közös munkába. Eredményes és többszörös arany minősítéssel díjazott tevékenység során mára három generáció képviselőit is megtalálhatjuk soraikban. Céljuk a magyar és a helyi táncdialektika hű prezentálása, hagyományaink átörökítése.

A szennyvíz elvezetés problémájára szeretnénk a közeljövőben megoldást találni egyedi szennyvízkezelés vagy kiépített szennyvízhálózat formájában.
A közeljövőre vonatkozó terveink között szerepel egy szállóépület kialakítása,hogy a településünkre érkező vendégeket megfelelő módon tudjuk elszállásolni,valamint a Művelődési házunkhoz tartozó külső esketőhelyet szeretnénk továbbfejleszteni,hogy az itt házasodni szándékozók még igényesebb,és impozánsabb környezetben mondhassák ki a boldogító igent.

chevron-down