Bátya

Bátya község Bács-Kiskun megyében, a Kalocsai-Sárközben, a Duna bal partján, az 51. sz. közlekedési főútvonal mentén található, Kalocsa településtől 5 km távolságra. Délről Dusnok és Fajsz, Nyugatról a Duna, északról Kalocsa városa öleli körül. Megközelítése, elérhetősége kiváló, Kalocsával jó állapotú kerékpárút köti össze.

A település lakossága 2099 fő, elöregedő korfát mutat. Az átlagéletkor 50-60 év közötti.

A község lakott voltára utaló régészeti leletek a honfoglalás előtti időkből származnak: avarok, szlávok együttesen éltek ezen a vidéken. Az első írás, amely tartalmazza Bátya nevét 1261-ből való. Benne a szekszárdi apátság birtokaként szerepel Bácsaréve néven. Folyó menti szálláshelyből alakulhatott ki a település, a szálláshelyek közti átkelőhely = „rév” szó szerepel az első elnevezésben Bácsaréve névvel.

Főként mezőgazdasággal foglalkoznak az ittélők, jelentős a helyi őstermelők száma. Egy-két nagyobb vállalkozás alkalmaz még helyi munkaerőt, illetve többen vannak egyéni vállalkozók is. Aki nem a mezőgazdaságban helyezkedik el, főleg Kalocsán és a környező településeken talál munkát.

Intézmények: Polgármesteri hivatal, általános iskola, óvóda, épül a bölcsőde, egészségügyi és szociális intézmény, Faluház és Könyvtár. Szolgáltatások: Egészségügyi szolgáltatások (háziorvosi, fogorvosi ellátás, gyógyszertár), gyermekjóléti szolgálat, védőnő, stb.

A falu belterületén kanyarog a Vajas nevű Duna-völgyi csatorna, kellemes felüdülést jelent azoknak, akik kedvelik a természetet. A világháborúban elesett bátyai áldozatok emlékére a Hősi Parkban felújított emlékmű áll. Ugyanitt található Szent István király mellszobra, alatta a Trianon feliratú sziklával. 1956 emlékét gránittömb őrzi. További látnivalók: Tájház, Nepomuki Szt. János kápolna, Kisboldogasszony Római Katolikus Templom, terén a Szentháromság szoborral, Kálvária-kert ezüstfenyőkkel övezve, és a nyáron felállított Útmenti Segítő Boldogasszony kápolna, LIFE-MICACC Projekt keretén belül kiépült csapadékvíztárazó tó.

Fokhagyma Fesztivál

Hordósirató és Bőgőtemető

Rác Préló

Falunap

A község vezetősége mindenképp bízik a Falusi CSOK pozitív hozadékéban, hogy Bátya sok fiatal család új otthona lehet, illetve, hogy az itt felnőtt fiatalok nem vándorolnak el. A fiatal csalásoknak kedvezve bölcsőde épül, egy nagy játszótér komplexum, egy kisebb területű játszótér épül. Emellett a helyi önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az épületek korszerűsítésére, felújítására. Az 51. számú főút megújítás alatt van, épül falun belül a kerékpárút. A közművelődési alapszolgáltatásokat bővíteni szeretnénk, hogy minden korosztály érdekelt legyen a kulturális életben.

 

chevron-down