Dunaszentbenedek

Dunaszentbenedek a Duna bal partján fekvő 825 fős település. A lakosság átlag életkora 44 év. Lakói közvetlen, vendégszerető emberek. Életük az évszázadok során szorosan összefonódott a nevében is megjelenő folyóval, mely sokáig a megélhetést jelentette az itt élőknek. Neve sokáig csak Szent Benedek volt. A török dúlás előtt bencés szerzetesek látták el a lelkipásztori teendőket. Innen származik a község nevének másik fele. A régi feljegyzések szerint a falut I. István király adományozta a kalocsai érseknek. Dunaszentbenedekről az első feljegyzés egy 1334. évi oklevélből maradt fenn. 1973-ig rév. Megélhetési lehetőséget manapság a közeli nagyobb városok biztosítanak. Önkormányzatunk a géderlaki közös hivatal része. Óvodánk Uszóddal társulva működik. Iskolánkban alsó tagozat van. Orvosi, fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat működik szintén társulásban. Faluházunk a kulturális életünk központja. Önkormányzatunk konyhát működtet.

Legjelentősebb kulturális programunk a minden év szeptember első hetében megrendezésre kerülő Dunaszentbenedeki Falunapok, mely három napos fesztivál színes programokkal. Nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényeink még: Szent György napi vigadalom, Lángos ünnep szüret felvonulás a Tájházban valamint Lovas nap. Az érdeklődőknek ajánljuk figyelmébe katolikus és református templomainkat, díjnyertes Tájházunkat és a trianoni emlékparkot megtekintésre. Természeti értékeink közül legjelentősebb Duna-partunk és túrázásra is alkalmas erdőségeik.

Ma is élő szokás a húsvéti locsolkodás és a májusfa állítás hagyománya.

A Paks II projekthez kapcsolódóan megindult az új híd építése, mely biztosan változásokat hoz falunk életében is. Hamarabb elérhető lesz az M6-os autópálya így gyorsabban elérhető lesz településünk tőlünk pedig az ország többi pontja is. Tervezett fejlesztéseink a lakosság igényeit és egy korszerű település kialakítását szolgálják. A falun áthaladó Eurovelo kerékpárút átalakul, folyamatban van a község területén található utak és járdák felújítása. Mini bölcsőde, játszótér, szálláshely kialakítását tervezzük a közeljövőben. Önkormányzatunk tervezi a bontásra ítélt régi házak felvásárlását, melyek elbontása után kialakul egy rendezettebb településkép, illetve lehetőség lesz új beépítésekre is. A fejlesztések célja a letelepedés ösztönzése, fiatalok helyben maradásának segítése, a komfortérzet javítása. Szeretnénk településünket vonzóbbá tenni és a csodálatos környékünket megismertetni a nagyvilággal. Bízunk abban is, hogy a helyiek munkalehetőségei is így gyarapodhatnak.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram