Előszállás

A községen a 6-os és 7-es főutat összekapcsoló, Dunaföldvár-Nagykanizsa között húzódó 61-es főút halad keresztül; az út mentén Előszállás a Dunaföldvárt követő első település. A 2010-ben átadott M6-os autópályán a 86. kilométernél lehet lekanyarodni Előszállás felé. A településtől nyugatra ered a Nagykarácsonyi-vízfolyás, amely a települést északi irányban megkerüli és keleten a Felső-tóba torkollik.

A község és környéke a Mezőföld meleg, mérsékelten száraz, mérsékelten forró nyarú területei közé tartozik. A derült napok évi száma (90) igen magas, a napsütés évi összege meghaladja a 2000 órát.

Előszállás és környéke már a rómaiak előtt lakott hely volt. Nevét 1537-ben a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött Illésházy-oklevelek egyikén találjuk meg, „Elevzallas” formában.

Az első rendi épület Niklas Antal heinrichaui apát 1723-as látogatása után épült fel, a majorság gazdasági épületeivel együtt. 1765-ben emelték a ma is látható rendházépületet. 1751-ben szent Anna tiszteletére kápolnát, 1778-79-ben Kisboldogasszony-templomot építettek. A plébánia 1766-tól működik. Bár régebb óta lakott hely, Előszállás önálló községként 1928-ban jött létre.

Kisboldogasszony római katolikus plébániatemplom

1778-79-ben épült barokk épület. Órapárkányos, gúlasisakos középtornya a homlokzat elé lép, kétszakaszos hajóját csehsüvegboltozat fedi, erőteljes kettős pilaszteres faltagolással, keskenyebb, egyszakaszos, félköríves záródású szentéllyel, amelyhez bal felől sekrestye csatlakozik. A bejárat fölött háromnyílású, kihasasodó orgonakarzat, mellvédjén kovácsoltvas korláttal. A barokk padok és sekrestyeberendezés mellett figyelemreméltóak a 19. század első feléből származó gyóntatószékek is.

Volt ciszterci rendház

1765-ben épült, az Előszálláson „kastély” néven ismert emlegetett rendház az uradalom jószágkormányzójának székhelyeként, a gazdasági apparátus központjaként, illetve nyugalmazott rendtagok szállásaként is működött.

Horgásztó
Az előszállási horgásztó körülbelül 3 kilométerre van Előszállástól. A 61-es számú úton lehet megközelíteni. A tó területe 9,4 hektár, átlagos vízmélysége 1,5 méter. A tóban található halak közt megtalálható csuka, amur, kárász, süllő és keszegfélék.

Múzeum
A múzeum az iskola pincéjében található. A néprajzi múzeum alapjait Svetics Lászlóné és a Mackó őrs tagjai (akkor még az úttörőkertben működtek) alapozták meg az 1970-es években gyűjtőmunkájukkal.
Visszatérő programjai közül kiemelkedik a minden évben megrendezett, Előszállásról Nagykarácsonyba vezető „Mikulás-futás”, valamint a május utolsó hétvégéjén rendezett „Szállás-napok”.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram