Kajdacs

Kajdacs község Tolna megye középső részén fekszik, a 63. számú főúttól nyugatra, attól 2 km-re. A megyeszékhelytől (Szekszárd) kb. 24 km-re észak-északnyugatra irányban A község a Mezőföld déli részén, azon belül Sárvíz-völgyi kistáj területén fekszik. Gyengén tagolt, hullámos felszínű völgyes kistáj.
Paksi kistérség tagja, amely Tolna megye legkevesebb települését magába foglaló kistérsége, A kistérség központja Paks,
Népesség szám 1138 fő. Élhető élet helyben, vagyis egy olyan lakókörnyezet, ahol a mezőgazdasági termelés mellett megjelenik a feldolgozóipar és a falusi turizmus is, ami az adottságokra alapozott szolgáltatásaival beépül a kistérség rekreációs kínálatának rendszerébe. Ahol van helyben történő foglalkoztatás, melyet magas színvonalú szolgáltatások jellemeznek, kulturált intézményi háttérrel. 2020-ban a munkanélküliek száma, aránya a munkaképes korú lakosságon belül 4%. Jelen intézményi infrastruktúránk kiemelkedő és folyamatosan fejlődő.

Kajdacs községben 3 országosan védett műemléket tartanak nyilván
- Sztankovászky - mauzóleum,
- Római katolikus templom (Sarlós Boldogasszony)
- Perczel - kápolna
A Sztankovászky kastély ad helyet jelenleg az általános iskolának. A külterületen lévő Perczel-kápolna romos állapotban van. A Római katolikus templom és a mauzóleum felújítása megtörtént.
-A község gazdag régészeti lelőhelyekben, összesen 33 részben azonosított, részben azonosítatlan lelőhely található.
-Ősi település, már a kelták idejében (i.e.500) lakták. Első okleveles említése 1399-bõl való, amikor Zsigmond király 11 besenyőnek nemességet ad és megerősíti Nagy Lajos kiváltságlevelét. Az Anjou uralkodó idején már volt jelentősége a településnek, hiszen maga a király foglalkozott ügyével. A falu neve nemcsak honfoglalás kori lelőhelyként említésre méltó, a középkor viharos századaiban is az országos jelentőségű események sodrába került. A magyar koronát őrző Perényi Pétert 1529-ben Kajdacsnál fogta el Szerecsen János. A Szapolyai-párti hadvezér foglyát és a koronát ura után vitte a mohácsi síkra. János király Perényi Pétert augusztus 18-án átadta II. Szolimán szultánnak, ő maga pedig hűbéri kézcsókkal elismerte a szultán magyarországi uralmát

Kajdacs községben nagy hagyományokra tekint vissza a gyógynövénytermesztés és feldolgozás. Ehhez kapcsolódóan a 2019. évben átadásra került a településen egy gyógynövény feldolgozásra szolgáló ipari park, valamint ezen belül egy gyógynövény-logisztikai központ.

A falu elsősorban olyan, főként a mezőgazdasági termelésre épülő, lakóegység, amely korlátozott képességekkel bír a működő tőkebevonást, a munkahelyteremtést, a helyben történő foglalkoztatási gondok megoldását illetően, ugyanakkor ezek jelentik a legfőbb problémát is fejlődése szempontjából. Ezért ezek megoldása jelenti a falu jövőjének megteremtését, a menekülési útvonalat a falu számára.
A település számára jelenleg nagy fejlesztési kihívást jelent, hogy megtalálja azokat a pozíciókat, lehetőségeket, amelyek a XXI. század elején megtartják, erősítik a falu pozícióját és lendületet adnak fejlődésének.
Településünk megfelelő fejlesztési és gazdasági programmal rendelkezik, így a fejlesztési elképzelések megvalósításával egy versenyképes település jöhet létre. Kajdacs település vezetősége nyitott és felkészült a beruházásokhoz kapcsolódó lehetőségek megragadásra. A fejlesztési elképzelések kialakítása során a beruházásokkal való kapcsolódás mindvégig fókuszban van, a település célja a folyamatos fejlődés és a jövő biztosítása a lakosai számára. Egyszerre szükséges a település működésének hatékonyságelvű fejlesztése, gazdaságának, termelő infrastruktúrájának megteremtése, fejlesztése, valamint a településen élők életminőségének javítása.. Azt kell elérni, hogy a település gazdálkodásának biztos anyagi bázisa legyen, erősödjenek meg a helyi vállalkozások, épüljön ki a helyi termékek feldolgozásának ipari bázisa, erősödjön a település rekreációs jellege, javuljon a foglalkoztatás és mindezekkel párhuzamosan a település élhető, lakható, szolidáris hely maradjon úgy, hogy eddigi értékeit megőrzi, és a jövő számára átmenti.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram