Kalaznó

Kalaznó Tolna megye mértani közepén helyezkedik el. A település zsákfalu, ami benyúlik a Lengyel-hőgyészi erdők közé a Donát-patak völgyében. A település mintegy 150 fő lélekszámmal rendelkezik, mely stagnáló tendenciát mutat. A település első említése 1313-ból származik, Kalizno formában. A török adóösszeírásokban e névváltozatok mellett a Felső-Kaláznyó, Alsó-Kaláznyó helynév is föltűnik. A község neve a XVIII. századi katonai térképen Kalásznó formában jelenik meg. A későbbi térképeken már a ma is élő Kalaznó név olvasható, amely a XIX. században vált hivatalossá. A településre a 2010-es évek végéig főleg az elöregedés volt jellemző, jelenleg egyre több fiatal és középkorú család keres letelepedési lehetőséget a faluban. Sajnos a közmunkaprogramon kívül más munkalehetőség nincs a településen. A helyiek a környékbeli falvakba, városokba, illetve külföldre mennek munkát vállalni. Iskola, óvoda nincs, a gyerekek Hőgyészre, vagy a környékbeli városokba járnak tanulni. Bolt, vendéglátó egység nincs a településen. Mobilposta és heti háromszor mozgóbolt működik a faluban, valamint egy jól működő falugondnoki szolgálattal elégítjük ki a lakosság igényeit.

Evangélikus Templom (műemlék) Katolikus Imaház (műemlék) Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás Információs táblák: Kalaznó építészeti és természeti örökségéről két információs tábla ad eligazítást, melyek a Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás bejáratánál vannak I. és II. Világháborús Emlékmű A megbékélés kapuja Emlékoszlop: Kalaznó községből kitelepített német családok, a bukovinai székely családok hazatelepítésének, és a felvidéki magyar családok Kalaznóra betelepítésének, valamint a bukovinai székelyek hűséges papja Elekes Dénes (1901-2003) emlékére Becker forrás, Donát-patak parti ösvény

Kalaznó egyik legnagyobb adottsága a fekvése. Gyönyörű völgyben, a Donát patak két partján fekszik nagyvadas erdők ölelésében. Itt nem ritka a nappali órákban legelésző őzeket látni a parkban vagy a sportpályán. Másik nagy sajátossága, hogy a településen a szocializmus alatt évtizedekig tilos volt az építkezés. Így a településen egyetlen Kádárkocka épült. Ettől eltekintve a település megőrizte a múlt század első felében kialakult épületállományát és településszerkezetét.

A településen minden lehetőséget megragadunk fejlesztésekre, többek között infrastruktúra, úthálózat és járda felújítással, csapadékvíz rendezésével, a kultúra terén a Művelődési Ház épületének felújításával, rendezvényszervezéssel, a szolgáltatások terén a vegyesbolt újraindításával, a ravatalozó méltóképpen való felújításával, falukép javítási programmal. A pályázatok írása és beadása folyamatosan zajlik. Szeretnénk visszahozni Kalaznó régi fényét. Egy olyan települést, ahova boldogan költözne bárki, ahova visszatérnek a turisták.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram