Miske

Miske a XVIII. század elején a kalocsai Érsekség birtokához tartozó puszta volt. 1719-ben gróf Csáky Imre kalocsai érsek adott letelepedési engedélyt kedvező feltételekkel 30 magyar és tót családnak. Ez a 30 család hozott újra életet a török idők alatt elnéptelenedett pusztára. 1722-ben plébániát, 1731-ben templomot kap a falu. A mai római katolikus templom 1768-ban épült fel. Miske, mint politikai község 1724-ben lett szervezve, innentől gyors fejlődésnek indult és 1791-ben már 1357 lelket számlált. Az iskola tanítójáról az első írásos feljegyzést 1728-ban találjuk. Az 1850-es évek közepén már 300 gyermek látogatja az iskolát. A mai iskola 1893-ban épült fel.

A századfordulón és az azt követő évtizedekben is a föld biztosította a megélhetést. Ipari létesítményként csak a gabonamalom működött. A kereskedelmet 7-8 szatócs látta el. Az 1930-as évektől funkcionálnak a Hangya-, Tej- és Hitelszövetkezetek. A II. világháborút követően a község társadalmi, gazdasági, kulturális élete jelentős fejlődésnek indult. A földosztásban részesülők egy része termelőszövetkezetet alakított. A kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység megélénkült.

Az 1950-es, de különösen az 1960-as évek időszakát minden területen a kollektivizálás jellemezte. A mezőgazdaságban megszűnt a magántulajdon. Előbb három, később ezek egyesüléséből egy nagy termelőszövetkezet alakult. A termelőszövetkezet gazdálkodási eredményei, a jól szervezett háztáji gazdálkodás döntően meghatározták Miske község fejlődését, a lakosság anyagi gyarapodását.

A település a hatvanas évektől szinte teljesen újjáépült, az alapvető közszolgáltatás feltételei jó színvonalúvá váltak. A társadalmi, gazdasági fejlődés lendülete az 1990-es rendszerváltás után némileg megtorpant ugyan, de a további dinamikus fejlődés feltételei a magánosításon keresztül megteremthetőek.

Miske község jelenlegi közigazgatási területe 4.017 ha, belterülete 183 ha. A község állandó lakóinak száma 1751 fő.A község Magyarország déli részén található a Dunától 10 km-re Bács-Kiskun megyében.A községben általános iskola és óvoda, orvosi rendelő, gyógyszertár, 450 főt befogadó sportcsarnok található.

Tóth Menyhért Alkotóház Miske községben megtekinthető a világhírű festőművész Tóth Menyhért volt lakóháza. A volt miskei házából a Bács-Kiskun Megyei Múzeumigazgatóság Tóth Menyhért Alkotóházat alakított ki, ezzel lehetőséget teremtve több művészeti tevékenységre (festés, rajzolás, grafikák készítése, szoborfaragás). Tóth Menyhért sírja a miskei temetőben lelhető fel. Róla nevezték el a falu általános iskoláját s ennek udvarán avatták fel Kiss Sándor Tóth Menyhért-szobrát.

A Tóth Menyhért Alkotóház előzetes bejelentéssel, egyeztetéssel bármikor látogatható. A község saját címerrel és zászlóval rendelkezik, mely 1996-ban készült el. Római Katolikus Plébánia és Szent Mihály templom, Nepomuki Szent János szobor. A szabadidő hasznos eltöltéséhez a község rendelkezik szabadidő központtal, ahol két füves futballpálya, teniszpálya.

Miskei Sporthorgász Egyesület gondozásában lévő horgásztavak.

Miske község rendezvényei közül kiemelkedik a minden évben megrendezendő augusztus 20-i falunap, melyen a falu apraja- nagyja részt vesz és ezen a napon kerül kiosztásra Miske község díszpolgári címe, melyet a képviselő-testület adományoz a helyi közösség szolgálatában, a helyi közügyek, a kultúra, a tudomány, a művészetek és a sport területén kiemelkedő érdemeket szerzett személyeknek. A község fogadott ünnepe június 24-én. Szent Mihály napi búcsú, Mihály napját követő vasárnap.

A község rendelkezik ivóvíz és szennyvíz hálózattal, elektromos hálózattal, belterületi útjai szilárd burkolatúak, internet elérés a kábel TV hálózaton és más szolgáltatók révén biztosított. Intézményei nagy részben felújítottak. Ami az elkövetkezendő időszakban a község tervei között elsődlegesen szerepel, 1893-ban épült általános iskola régi szárnyának és az 1998-ban hozzáépített és átadott épületszárnynak a felújítása, 1988-ban elkészült sportcsarnok teljeskörű külső-belső felújítása, tájház kialakítása a Templom téren, szilárd útburkolatú utak felújítása, csapadékvíz hálózat további felújítása, termelői piac kialakítása. Sport létesítmény környezetének felújítása. Horgásztavakhoz kapcsolódóan turisztikai szálláshelyek létrehozása, kerékpárút létesítése Kalocsa és Hajós városok között. Községen áthaladó 5311 számú közlekedési út belterületi szakaszának felújítása. Ezek azok a tervek, amelyek a következő évtized fejlesztéseit meghatározzák és ezáltal élhetőbb településsé válik Miske község.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram