Miszla

Pincehelytől délre, Gyönktől északra, Nagyszékelytől délnyugatra fekszik. Központja csak a 63 118-as számú mellékúton érhető el, amely Gyönk központjában ágazik ki észak felé a 6313-as útból.
Település bemutatása: A Tolnai-Hegyhát dombjai között megbúvó falucskát dombok ölelik körbe. a faluvégén a sűrű ősnádas egy jelenleg nem hasznosított tavat takar. A település nagymultú, a falu nevét (Myzla) 1324-ben említik először oklevelek. A török hódoltság alatt elnéptelenedett települést 1715-ben magyar telepesekkel telepítették be. Miszlát évszázadokon keresztül nemesi családok uralták, akik által felvirágzott a falu, közel három évtizeden keresztül mezővárosi rangja volt (1843-1886). Az akkori lakosság száma megközelítőleg 1500 fő volt.
Napjainkra nemcsak a lakosság létszáma csökken le nagymértékben, de az egykor lakott külterületi majorságok is elnéptelenedtek, megszűntek, márcsak az elnevezésük maradt fenn.
Jelenleg a lakosság létszáma 275 fő, melyből a 0-18 év közötti 12,6 %, 18-62 év közötti 62 %, a 62 év feletti lakosság 25,4 %.
A lakosság nagymértékű elvándorlásához a településen jelentkező megélhetőségi problémák is közrejátszottak. A településen sem mezőgazdasággal, sem iparral foglalkozó munkáltató nincs. Egyedüli foglalkoztató az önkormányzat, így az aktív lakosság jó része ingázással vagy heteléssel keresi a lehetőségeket.
Miszlán a település kicsinysége ellenére jelenleg teljes infrasrukturával rendelkezik, ahol elérhető a víz, villany, szennyvíz, gáz és a teljes településen a szilárd útburkolat. Természeti adottságai és turisztikai látványosságai révén a falusi turizmus fellendülőben van,mely új lehetőségeket teremt a helyi lakosság és vállalkozók számára.

• Katolikus templom - a 18. század közepén épült barokk stílusban.
• Református templom - 1789-91-ben épült a késő barokk stílusban.
• Evangélikus templom - épült az 1900-as években.
• Nemeskéry-kastély - 19. század elején Nemeskéry Kis Pál építette, klasszicista stílusban.

Miszla településhez tartozó földterület nagysága 3472 hektár, amely nagyon szép dombokkal és páratlan vadvilággal rendelkezik. A faluban megtalálható kastélyok és kúriáknak köszönhetően fellendülőben van a falusi turizmus. Már két olyan vállalkozás is van, amely ez irányban szálláshellyel is rendelkezik, illetve az egyik vállalkozó olyan programokat és táborokat szervez, amely még külföldi és egyetemi diákokat is ide vonz.
Az önkormányzat igyekszik ennek megfelelően tisztán, szépen rendbe tartani a település közterületeit, hogy a szervezett programokon részt vevők Miszla jó hírnevét vigyék el.
A falusi turizmus fellendülése a lakosság számára is újabb munkalehetőségeket teremt. A falusi turizmus fellendülését a település határában lévő tó is jól szolgálná. Az önkormányzat igyekszik ezt a tavat pályázat útján mielőbb felújítani és horgásztóként hasznosítani.

A településen jó lehetőségnek tűnik a falusi turizmus fellendülése, a lakosság számára is újabb munkalehetőségeket teremt. A falusi turizmus fellendülését a település határában lévő tó is jól szolgálná. Az önkormányzat igyekszik ezt a tavat pályázat útján mielőbb felújítani és horgásztóként hasznosítani. Ezzel is igyekszünk a településen a turisztikai vonzerőt növelni, illetve annak működtetése is 1-2 fő számára munkalehetőséget biztosít.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram