Nagydorog

Településünk Tolna Megye északi részén a 63-as főút mentén fekszik. A lakosság létszáma 2625 fő. A településen az idősödő korosztály jellemző. Besenyő település, melynek neve Derek, ( útmenti ) és ebből lesz a Dorok, majd a Dorogh településnév. Az 1720-1730-as évek után után jelenik meg írásos anyagban Nagy Dorogh. Megélhetési lehetőségek: Szolgáltatóiparban való elhelyezkedés ( vendéglátás és egyéb üzletek), mezőgazdaság ( gazdálkodás ), húsfeldolgozó üzem. Általános Iskola, Óvoda, Mini bölcsőde, Nagydorogi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Orvosi rendelők ( járóbeteg ellátás és fogászat ), Gyógyszertár, Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrőrse, Posta, Takarékbank, Nagydorog Nagyközség Önkormányzata.

1891-92-ben épült a Széchényi kastély. Mária Terézia uralkodása idejében 1774-ben épült a Református templom, mely műemlék épület. A Római Katolikus templom, és a benne lévő Gebauer Ernő festőművész által készített oltárkép, amely valódi freskót ábrázol. Ipartörténeti emlékmű a víztorony, mely 1892-ben épült, a kastély folyóvíz ellátását biztosította. Kalap- és Sipka Múzeum: Stockinger Artúr plébános úr a gyűjtemény megalapítója. A kiállítás tartalmaz 130 db kalapot és sipkát a világ számos tájáról, amely azóta is folyamatosan gyarapodik, szépül. A gyűjtemény egyedi az országban és jelentős látogatottságnak örvend. A Szenesi legelő Tolna megye egyik legnagyobb homokpusztája. Több védett pusztai és lápréti növényfaj tenyészik itt, többek között: fekete kökörcsin, a homoki árvalányhaj, a késői szegfű és gyapjúsás. Banai tó: Az ipari növények termelésénél áztatónak használták. Fészkelő madárvilágában megtalálható a nádi sármány és a nádirigó.

Nagydorog mindig is központi település szerepét töltötte be. Nagy forgalmú főútvonal szeli át. ( 63-as ) 1870-ben megkapta az Országos Vásártartási engedélyt. A vasút ipari jellegű rakodóállomásnak funkcionált. ( Paksi Konzervgyár, nagy exportforgalom, Szovjetunió ) Előnyös földrajzi fekvésének köszönhetően több üzem és egység települt a településre, ezáltal nagyszámú munkahelyek teremtődtek. ( Dohánybeváltó, ÁFÉSZ, Konzervgyár-Savanyítóüzem, Terményforgalmi ) . Népi hagyományaink májusban májfa állítás, Szent István ünnepén augusztus 20-án kenyérszentelés, a szüreti napok megünneplése, és a karácsonyi vendégjáró kántálások. Mint falun szokás nem maradhatott el a húsvéti locsolkodás sem.

2020-ban a településen nagy infrastrukturális fejlődés indult el, hiszen elkezdődött a 6232-es számú Paksot-Nagydorogot-Sárszentlőrincet összekötő út felújítása, aszfaltozása.Szintén felújításra került a Györköny-Nagydorog településeket összekötő útszakasz. Új aszfaltréteget kapott és megújult Nagydorogon a Damjanich utca. Térségfejlesztési beruházásként megvalósult Nagydorog úthálózat fejlesztésével kapcsolatos víziközmű-felújítás. (vízgerinc-vezeték cserére került sor ) Mindenféle pályázati lehetőséget megragadunk, hogy intézményeinket energetikai szempontból önfenntartóvá tegyük, ezáltal csökkentve önkormányzatunk gazdasági terheit, és fontosnak tartjuk a közszolgáltatások folyamatos fejlesztését. Kiemelkedően fontos lenne a településünk életében a Nagydorog-Sárszentlőrinc szennyvíz hálózatának agglomerációban való megvalósulása. Szeretnénk erősíteni a vállalkozói aktivitást, mely a munkaerő piaci esélyeket javítaná. Településünkön fontos cél lenne, hogy munkahely teremtő telephelyek létesüljenek. A gyümölcstermesztés, a gyógynövénytermesztés, a biotermékek előállítása és egyéb kertészeti tevékenységek folytatására való ösztönzés. Kulturális célok vonatkozásában egy közösségi ház létrehozása, mely közösségépítő szerepet töltene be a lakosság életében. (Sajnos ilyen jellegű épülettel nem rendelkezik a település). Szeretnénk nagyobb figyelmet fordítani a turizmus versenyképességének javítására. A fenti célkitűzések szolgálják az itt élő emberek életminőségének javítását, a vonzó élettér kialakítását, ezáltal a lakosság megtartó erejét.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram