Sárszentlőrinc

Sárszentlőrinc Tolna megye északi, középső részén, a Paksi Kistérségben a Hegyhát és a Mezőföld találkozásánál, a Sió és a Sárvíz lapálya mellett fekszik. A keleti része síkvidéki, a nyugati része lankás völgyekkel, dombokkal szabdalt. A Sió-parti Szent-Lőrincz régi települési hely volt. Már az Árpád-korban is plébániai székhelyként említik.

Sárszentlőrinc-Uzd-Alsópél közigazgatásilag összetartozó település. Az állandó lakóinak száma 1056 fő. A lakosság átlag életkora 41,4 év. Az öregedési index 110%, azonban az utóbbi években a születések számában emelkedés figyelhető meg. A községben a legkisebbek számára bölcsőde épül, a nagyobbak nevelését-oktatását az óvoda és az alsó tagozatos iskola látja el. A településen mindennapos háziorvosi rendelés, gyógyszertár és védőnői szolgálat biztosítja a betegellátást.

A községben az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Évente 12-15 embernek van lehetősége részt venni a közmunka programban. A nagyobb mezőgazdasági vállalkozók szezonális munkát tudnak biztosítani. Egyéb munkalehetőség híján a lakosság egy része elsősorban Paksra, kisebb hányada Szekszárdra kénytelen ingázni.

Községünk gazdag irodalomtörténeti múlttal rendelkezik. Petőfi Sándor, Lázár Ervin itt járt iskolába, Illyés Gyulát itt anyakönyvezték. Sárszentlőrinc központjában található az Evangélikus Templom, melyet 1775. augusztus 15-én szenteltek fel.A településen több műemlék jellegű épület is van. Ebből kettő Petőfi Sándor emlékét őrzi: az Algimnázium és a Petőfi Emlékház. A Lázár Ervin Emlékházban interaktív kiállítások, meseszoba idézi fel az író világát. Ifjúsági Szállónk csendes, nyugodt környezetben 40 diák elszállásolását teszi lehetővé. A falu természetjárásra alkalmas, látnivalókban gazdag vidék.

Minden év szeptember 28-án, a költő emlékének tisztelegve, kistérségi szintű Petőfi Szavalóverseny kerül megrendezésre településünkön. A szüreti mulatságot és a Sió Kupa programjait az önkormányzat a civilek és a helyi intézmények bevonásával valósítja meg. Az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományaink a Betlehemezés, a Mézeskalácsfalu kiállítás szintén az intézményekkel közös szervezésben kerül lebonyolításra.

Munkahely teremtéssel biztosítani szeretnénk, hogy a falu népességmegtartó ereje javuljon.

Fontos fejlesztendő feladatunk a csapadékvíz elvezetés infrastruktúrájának kiépítése, valamint a bel-és külterületi utak rendbetétele. Az egészséges ivóvízellátás feltételeinek javítása.

A szelektív hulladékgyűjtés lakossági szemléletformáló kampányokkal való segítése. A településen keletkező építési-bontási hulladékok újrahasznosítása, ehhez a feltételek megteremtése. Az Ifjúsági Szálló kínálatának bővítésével, pl. túra útvonalak kialakításával, a turizmus fejlesztése. Közösségi tudat erősítése, hagyományőrzés, társadalmi közösségépítés civil szervezetek egyesületek létrehozásával.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram