Újireg

A település történetét 1930-tól ismerjük és számítjuk pontosan, de az ez előtti időkből is vannak forrásaink.

A település régi neve Muth puszta volt, melynek határában húzódott a Sopiane- Aquincum, azaz a Pécs- Székesfehérvár út. Muth puszta ebben az időben királyi birtok is volt. Az 1333-as okmányok szerint Muth puszta nagyobb település lehetett, kolostorát és Miklós nevű papját a feljegyzésekből ismerjük. Később a Zichy grófok birtokában volt a terület.

Lakói jobbágyok, béresek, cselédek voltak, a lakosság összetétele és száma szinte állandóan változott a háborúk és a földesurak terhei miatt, ugyanis ezeket nekik kellett kiizzadniuk a földből. Ha nem sikerült, tovább álltak. Muth puszta a középkortól a török időkig is élő település volt, 1572-ben a simontornyai szandzsák fejadó- összeírásában még 10 családfővel szerepel, de a török kiűzésének idejére teljesen elpusztult, s a 18. században nem is telepítették újra, csak a neve maradt fenn és uradalmi pusztaként említik. A község alatt valószínűleg török kori pincerendszer húzódik. A község egyik legrégebbi épülete, amely ma óvodaként funkcionál 1888-ban épült, úgyhogy ebben az időben már biztosan lakott volt a terület.

A lakosságot az 1905-ös arató- és cselédsztrájkmozgalom is érintette. A település község- rangját tekintve kialakulása az 1930-as évekre vezethető vissza. A falu őslakosai és alapítói, a jászok 1930-ban telepedtek meg ezen a helyen. A gazdasági válság idején Jászárokszállás már nem tudta eltartani népes lakosságát. Családokat kellett az ország más részeibe áttelepíteni, hogy számukra életteret biztosítsanak. 1930. október 5-én a reggeli mise után 80 család indult el Jászárokszállásról a Dunántúlra. A vasútállomáson muzsikaszó és az árokszállási plébános búcsúztatta a síró- rívó szülőktől, otthontól elszakadó embereket. A letelepedett jászok magtárakban, barakkokban, földbe vájt sárkunyhókban laktak. 52 éves részletre földet kaptak, ki- ki mennyit kért. Az 1931-es év keservesen indult: sok gyerekkel, idegen házakban. A férfiak, családfők az iregszemcsei uradalomba mentek dolgozni, viszont a tavasz beköszöntével az itthoni földeket is művelni kellett, tehát nem volt könnyű az élet. 1945-től megindult a fejlődés: megalakult a földosztó bizottság, megindult a személyszállítás vonattal ill. autóbusszal; 1948-ban megalakul az első kisbérlő szövetkezeti csoport.

1949-ben lesz Muth pusztából Nagykónyi- kulcsármajorral egyesülve előbb ideiglenesen Jásztelepszállás, végül Újireg. Az államosítás után, 1949-1972 között a Béke MgTSZ, valamint a Tamási Állami Gazdaság adott munkát az itt élőknek. Újireg fejlődésében a ’70-es években nagyfokú visszaesés következett be, a kis község elveszítette önállóságát. A tsz 1973-ban egyesült az iregszemcsei Új Élet TSZ-szel, mely később az Egyetértés TSZ nevet vette fel. A körzetesítési politika a helyi tsz után az iskolát, majd a helyi tanácsot szüntette meg. A község 1973-1990 között Iregszemcse társközsége volt. 1990-ben új lehetőség kínálkozott a kis lélekszámú települések előtt. Az ország legkisebb települése is megválaszthatta a saját önkormányzatát. Így történt ez Újiregen is. Az itt élő emberek maguk dönthettek saját sorsukról. A vezetőség úgy határozott, hogy önálló jegyzővel hivatalt alakít, és saját maga veszi kezébe a kis közösség irányítását. A helyi önkormányzat a választást követően pályázati lehetőségekhez jutott. A község azóta példát mutatóan fejlődik, alig másfél évtized alatt képe teljesen átformálódott.

Az egykori Zichy kúriából nagy beruházással Faluház épült, környékét parkosították; a község valamennyi utcája szilárd burkolatot kapott (90 %-ban); a temetőt és környékét, valamint a ravatalozó épületét felújították, itt emlékművet is állítottak a II. világháborúban elesett újiregiek tiszteletére; közösségi gyűjtésből helytörténeti múzeumot létesítettek; a községi óvoda épülete teljes felújítás után várja kis lakóit, konyhája a rászorulók étkeztetését is megoldja; a katolikus hit megőrzésének példája az 1993-ban épített templom; a rendezvények lebonyolítására szabadidőparkot alakítottak ki; a vezetékes földgáz kiépítése a falu értékét nagyban növelte, és még számtalan dolgot vitt véghez az önkormányzat – természetesen a lakosság segítségével és egyetértésében – mely az 1930-as magtárak és cselédbarakkok helyén 2004-re egy szép, virágzó községet formált.

Római katolikus (Szent Kereszt-) templom: 1993-ban épült.

Második világháborús emlékmű: 1992-ben készült.

Helytörténeti gyűjtemény

Jász emlékhely: 2000-ben, a jászok idetelepedésének 70. évfordulóján avatták fel.

Zichy-kúria: A 20. század végén épült.

Egy vendégszerető, kedves emberek lakta településre talált Tolna megyében. Kis településünk az 1930-as évek elején települt ide Jászárokszállásról. Fiatal település lévén hagyományaink, és szokásaink ezekre az időkre tehetőek. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, látogassanak el hozzánk, győződjenek meg személyesen az újiregi jászok vendégszeretetéről.

Újireg fejlődése és közösségi élete évről évre új lehetőségeket nyit meg a helybéli lakók számára. A vidék szépsége, a gyökerekhez való ragaszkodás egyik helybéli földműves család fiát, Szabó Józsefet arra sarkalta, hogy itt építse fel az álmát. Kis hazánk tengerének közelsége régóta vonzza a magyar és a külföldi turistákat egyaránt. József pedig hosszú ideje dolgozott azon, hogy egy olyan környezetet építsen fel, ahol a vidék és a luxus tökéletes harmóniában él egymással. A minden igényt kielégítő nyaralóház a VillaFarm Resort nevet kapta. Az ingatlan kialakításánál nagy hangsúlyt fektettek a minőségi kényelemre, szórakozásra és a nyugodt pihenés lehetőségére. A VillaFarm tökéletesen ötvözi az otthon melegét a vakáció izgalmával. A környéken egyedülálló módon medencével és jakuzzival rendelkező 15 fő befogadására alkalmas állatbarát apartman, egész évben szeretettel várja vendégeit.Reméljük még lesz új szálláshely a településen.

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram