Újsolt

Újsolt közigazgatási területe a XX. Század elején gróf Nemes Albert tulajdona volt. Bérlője Tóth családnevű. Erről kapta nevét a Solthoz tartozó Tóth – major, a későbbi Újsolt, amely 1950-ben önálló községi címet kapott. A település Apostag és Solt között fekszik. Mindössze hat utcából álló, száz házas kis község, ahol közel kétszázan élünk.Megállapítható, hogy településünkön az 1960-as évektől kezdődően 1990-ig folyamatos fogyás tapasztalható. A legnagyobb népességcsökkenés a környező települések közül az elmúlt 40 év alatt községünk szenvedte el, ahol a népesség száma már csak az egy negyede az 1960-as népességszámnak.

A drasztikus csökkenés az 1960-as évektől kezdődően, a lakosság alapellátásának és munkalehetőségeinek hiánya miatt következett be. Kiemelkedően kritikus a természetes népességcsökkenés községünkben, amely meghaladta az elmúlt 10 év alatt a 20 %-ot. Elég alacsony a népsűrűségünk, ahol 1 km2-re 6 fő jut.

Az 1970 - 80-as években az elvándorlási folyamat nagyarányú volt, községünkből a lakosság 40 %-a elköltözött. Az 1990-es években már számottevő bevándorlás is tapasztalható.

A lakosság nemek szerinti összetétele szempontjából megállapítható, hogy a férfiak vannak többen.

Községünk kritikusan elöregedett, ahol a 69 év fölöttiek aránya meghaladja a 40 %-ot és a gyermekkorúak aránya alig magasabb 10 %-nál.

Mostanra a település kedvenc célterületévé vált a pihenni vágyó városi lakosságnak. Az elnéptelenedett házakat horgászok vásárolják fel, a két horgászhely közelsége miatt (Füzvölgyi és Kiskunsági öntözőcsatornák). A településünk számára fontos lehet a horgászturizmus fejlesztése.

Községünkben nincs alapítvány és civil szervezet. Nemzetiségiek a településen nem találhatóak. Közösségi élet a könyvár- információs és közösségi térben , valamint a faluházban van. Intézményesített sportlétesítménnyel nem rendelkezünk. A népi hagyományok nagy része lappangó, nem élően művelt és őrzött (nádfonás, kosárfonás, kézimunka, babaöltöztetés, stb.).

Útjaink felületi zárása,

Járdák felújítása,

Faluház felújításának befejezése, gázellátása,

Temetőút megépítése,

Mezőgazdasági útjaink karbantartása,

Kommunális szennyvíz kezelése, elhelyezése, csatornázás

7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram