2024.03.20.

"Geotermikus energiaforrások táv- és településfűtéshez" program

A pályázat megnevezése

"Geotermikus energiaforrások táv- és településfűtéshez" program

A pályázat tárgya és célja

Jelen pályázati felhívás a Svájci-Magyar Együttműködési Program II. időszakának végrehajtási rendjéről szóló 563/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 32.§-ával összhangban az SM06-GEO Geotermikus energiaforrások táv- és település fűtéshez program (továbbiakban: SM06-GEO program) keretében megvalósítandó programkomponensek meghatározására és kiválasztására irányul.

Az SM06-GEO program célja a geotermikus energiaforrások felhasználásának növelése a meglévő (aktív vagy lezárt, termelő és/vagy visszasajtoló) termál kutak korszerűsítésével és emellett a jelentős kiaknázatlan geotermikus potenciállal bíró használaton kívüli, állami tulajdonban levő szénhidrogén kutak termálkúttá alakításával, a geotermikus energiatermelés és hasznosítás hatékonyságát és növekedését támogató egyéb felszíni gépészeti tevékenységek, geotermikus kutak fűtési rendszerekhez való csatlakozása és/vagy új fogyasztók geotermikus alapú távhőrendszerekhez való csatlakozása révén. Ezzel a lakosság megbízható és környezetbarát fűtési megoldásokhoz férhet hozzá.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

A támogatás keretösszege:

5 279 058 065 Ft

A pályázat kiírója:

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium

A pályázat benyújtásának határideje:

2024. június 12. 12:00 óra

Megvalósítás helye:

Országos

Releváns szakterület:

Megújuló energia

Támogatható tevékenységek

Jelen pályázati felhívás fő célja a geotermikus energiaforrások felhasználásának növelése, amelynek érdekében az alábbi geotermikus energiatermelési és hasznosítási célú tevékenységek támogatására van lehetőség:

I. Meglévő aktív vagy lezárt, termelő vagy visszasajtoló termál kutak korszerűsítése, felújítása és geotermikus potenciállal bíró, de a jelen pályázat meghirdetéséig használaton kívüli, állami tulajdonban lévő, meddő szénhidrogén kutak termálkúttá alakításával a fenntartható, geotermikus energiatermelés növelése érdekében.

II. A környezetbarát és energiahatékony geotermikus energiatermelést és hasznosítást támogató tevékenységek.

III. Új geotermikus hőátadó állomások kialakítása, meglevő termelői hőközpontok bővítése, korszerűsítése.

IV. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) 5. § (1) c) pontjában felsorolt szervezetek és a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § (2) a) - d) pontjainak megfelelő szervezetek tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épületek vagy épületrészek (pl. középületek, oktatási-, egészségügyi és szociális intézmények) mint újonnan csatlakozó felhasználók bekapcsolása geotermikus energiát is hasznosító hőszolgáltatói rendszerbe.

V. Meglévő, vagy újonnan létesítendő geotermikus alapú hőtermelő egység (pl. termálkút) csatlakoztatása a meglevő településfűtési/távhőrendszerhez (termelői hőközpontig).

VI. A geotermikus energiatermelési célú tevékenységek mellett a kötelezően választandó civil partner a tervezett intézkedéssel érintett régió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében az alábbi tevékenységeket láthatja el.

A pályázók köre

Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi, önálló jogi személyiséggel rendelkező, egy vagy több gazdasági társaság, költségvetési szerv és/vagy költségvetési szerv által fenntartott társulás vagy intézmény és legalább egy civil szervezet bevonásával kialakított partnerségi együttműködés keretében nyújthatnak be pályázatot.

Támogatási kérelmet kizárólag Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szervezetek nyújthatnak be.

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram