2021.04.29.

Pályázat kertészetek támogatására ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés céljából

A pályázat megnevezése

Pályázat kertészetek támogatására ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés céljából

A pályázat tárgya és célja

A Felhívás lehetőséget teremt üzemi szintén komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése.

Összefoglaló

A támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

Legfeljebb 500 millió Ft

A támogatás keretösszege:

15 milliárd Ft

A pályázat kiírója:

Magyarország Kormánya

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. augusztus 23.

Megvalósítás helye:

Országos

Releváns szakterület:

Mezőgazdaság

Támogatható tevékenységek

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése:

A 1. számú melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból, az előírt követelményeknek megfelelő ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.

1. Új ültetvény telepítése: Ültetvény telepítése olyan területen, melyen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem található ültetvény. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.

2. Ültetvénycsere: A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a beruházással érintett területen – meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése, amely abban az esetben támogatott, ha a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a – az 1. számú melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet. A legkisebb támogatható ültetvényméret és táblaméret vonatkozásában az 1. pontban leírtak az irányadók.

Amennyiben a támogatási kérelem benyújtása előtt meglévő, termőre fordulástól számítottan 10 évnél fiatalabb ültetvény kivágására kerül sor, abban az esetben a területre új ültetvény telepíthető az 1. pont szerint, mint „új ültetvény telepítése”. Ebben az esetben az 1. számú melléklet II/a. táblázat 1. és 2. soraiban szereplő ’ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége’ nem vehető figyelembe elszámolható költségként, továbbá a Felhívás 3.1.2. fejezet 2. a) pont ii. és iii alpontok, valamint az e) pont szerinti tevékenységek nem számolhatóak el

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók).

1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:

a) a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,

b) jégháló beszerzése, kiépítése.

2. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.

3. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges beton támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).

4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 11. és 5.7. pontjainak figyelembevételével:

a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.

b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

c) Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.

d) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

1. Az 1. számú melléklet III. táblázatában szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.

2. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 12. pontjának figyelembevételével:

a) fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.

3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 12. és 5.7. pontjainak figyelembevételével:

a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.

b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

c) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

A pályázók köre

Mezőgazdasági termelők

Link a pályázati felhíváshoz

A pályázatokról a PályázatMenedzser.hu pályázatfigyelő szolgáltatásából értesülünk.
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
apartmentbooktagmap-markercalendar-fullpie-chartchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram